Z Dergi Mobil Uygulamasını
ÜCRETSİZ HEMEN İNDİRİN!

Mobil Websitesine Devam Et >>
zdergi-z

KÜLTÜR | SANAT | ŞEHİR

Tematik Dergi

dergi1 dergi2 dergi3 Müzik Kütüphane
LÜTFEN OKUMAK İSTEDİĞİNİZ YAYINI SEÇİN
Zeytinburnu Belediyesi
KÜLTÜR | SANAT | ŞEHİR

Tematik Dergi
2018/3 At

Sunuş

Murat Aydın

Z dergisi, Zeytinburnu’na kimlik kazandıran değerlerden yola çıkan ve bu değerlerin kültürümüzde ve insanlık kültüründe tuttuğu yeri farklı yönleriyle işleyen bir kitap-dergi niteliği taşıyor. İlk sayının teması, yurdumuzda tıbbi bitkiler ... Devamını oku

Sunuş

At'a armağan

Murat D. Çekin

İnsan henüz yeryüzünün yabancısıyken at uzunca bir tecrübeye sahipti. İnsanın onbinlerce yıl sonra yavaş yavaş toprağa kök salması, hareketinin azalması, bir yandan da hayatına ortak edeceği dost canlılar araması onu ... Devamını oku

At'a armağan

At Anatomisi

Introtema

At (Equus caballus), memeliler sınıfının, Perissodactyla (tek toynaklılar) takımının, Hippomorpha alt takımının, Equidae (atgiller) familyasının, Equus cinsine âit bir türdür. Tek toynaklılar otobur hayvanları barındıran bir takımdır. Bu takımdaki hayvanlar ... Devamını oku

At Anatomisi

Atlarda Akıtma, Seki ve Donlar

M. Tekin Koçkar

Atların baş ve bacak-larında görünen beyaz lekelere “nişâne” denir. Bu beyaz lekeler kısmî kıl ağarmaları olarak vücutta bulunurlar. Nişâneler iki çeşittir. Başta görülenlerine “akıtma”, bacakta görülenlerine “seki” adı verilir. Akıtmalar ... Devamını oku

Atlarda Akıtma, Seki ve Donlar

Atın Hareketi

Reha Gültepe

Atlar, son derece atletik yapıda hayvanlar olup âdeta koşmak için yaratılmışlardır. Beden ağırlığının yaklaşık %70’ini ön ayaklar taşır. İskelet kaslarının toplam ağırlığı da bütün beden ağırlığının yarısından fazladır. Ön bacaklarda ... Devamını oku

Atın Hareketi

At Lisânı

Rebecca Endicott

Atlar insanların konuştuğu gibi konuşamazlar. Ama iletişimde mükemmeldirler. Vücut dilleri ve kendilerine has sesleriyle, “sinirim tepemde”, “acıktım” hatta “seni çok seviyorum” diyebilir, düşüncelerini açığa vurabilirler. Ancak atlara mahsus bu dili ... Devamını oku

At Lisânı

Akıllı Hans

Murat D. Çekin

XIX. yüzyıl sonlarında evrim teorisi dolayısıyla hayvan zekâsı konusuna ilgi artmıştı. 1891’de Berlinli emekli matematik öğretmeni Wilhelm von Osten, atının kâbiliyetlerini meraklı gruplara ücretsiz olarak sergilemeye başladı. Orlov Trotter ırkından ... Devamını oku

Akıllı Hans

At ve İnsan Yoldaşlığının Başlaması

Mesut Gök

Eskiçağ'da atın târihini yazmak, aslında medeniyetin kısa târihini yazmak gibidir. İlk bozkır kavimlerine, bu toplulukların en erken göçlerine, en eski çağların büyük savaşlarına ve daha birçok hâdiseye ışık tutmak mânâsına ... Devamını oku

At ve İnsan Yoldaşlığının Başlaması

Türk Eyerinin Târihi

Halil Tekiner - Fahrettin Keleştimur

Eyer ilk defa MÖ VIII. yüzyıl civârında, Avrasya steplerinin çoğunlukla at sırtında yaşayan göçebeleri tarafından geliştirilmiştir (Hasluck, 1972). 1951 yılında Rus arkeolog Sergei Rudenko’nun Sibirya Pazırık’taki Orta Asya göçebelerinin donmuş ... Devamını oku

Türk Eyerinin Târihi

Gem ve Üzengi

Faruk Sümer

Gem kelimesinin aslı Farsça “ligâm”dır, “licâm” şeklinde Arapçaya geçmiştir. Şimdiki durumda gemin XVI. yüzyılda dilimize yerleşmiş olduğunu biliyoruz. Gemin Türkiye Türkçesindeki karşılığı “oyan”dır. Oyanın XIV. yüzyıldaki metinlerden başlayarak yaygın şekilde ... Devamını oku

Gem ve Üzengi

At Koşum Takımları

Halûk Perk

Koşum, hayvanın araba, kağnı gibi taşıtlara ya da saban, pulluk gibi âletlere koşulmasını sağlayan kayış takımıdır. İlk koşum takımlarına MÖ IV. yüzyılda Mezopotamya’da rastlanmaktadır. Târih içinde formu pek değişmemiş olan ... Devamını oku

At Koşum Takımları

İhsan Bülücük “Saraç Atın Terzisidir”

Hilal Seyhan

Saraçlık mesleğinin dünya sahnesine çıkışı atın evcilleştirilmesiyle olmuştur. “Saraç” dilimize Arapçadan geçmiş bir kelime olup “eyerci” anlamına gelmektedir ve çeki veya binek hayvanlarının koşum takımlarının, araç ve gereçlerinin deri malzeme ... Devamını oku

İhsan Bülücük “Saraç Atın Terzisidir”

Katırtırnağından Nala

Burhan Oğuz

Atların hangi dönemlerde nallanmaya başladıklarına dâir kesin bir hükme rastlamadık. Nalın târihçesinin MÖ II. yüzyıldan öncesine gittiği sanılmayıp ancak kullanılışının Ortaçağ’da yaygınlaştığı biliniyor. “Barcak”, “takağ” gibi sözcükler halk dilinde nal ... Devamını oku

Katırtırnağından Nala

Ferhat Akbenli “Bir Nal Bir At Kurtarır”

Ayşe Cenan Karatopraklı

Nalbantlıkla tanışmanız nasıl oldu? Babam İzzet Akbenli 50 yıldır atçılığın içinde olduğu için gözümüzü açtığımızda ilk atı gördük. Meslekle tanışmam ustam da olan babam sâyesindedir. Eğitimime babamın yanında başladım, farklı ... Devamını oku

Ferhat Akbenli “Bir Nal Bir At Kurtarır”

At Damgaları

Tuncer Gülensoy

Türkler, “damga” adını verdikleri boy ve soylarını belirten işâretleri at, sığır, koç-koyun ve keçi gibi eti, sütü ve derisi için besledikleri evcil hayvanların belirli yerlerine vurmuşlardır. DAMGA ADI ÜZERİNE Türkiye ... Devamını oku

At Damgaları

Nalsız Atçılık

Introtema

Doğal toynak yaklaşımının temelleri yaklaşık 30 yıl önce iki nalbant tarafından atıldı. 1980’lerin ortasında Jaime Jackson ve Gene Ovnicek bağımsız bir şekilde yabanî atlar üzerinde bir sâha çalışması gerçekleştirdiler. Yabanî ... Devamını oku

Nalsız Atçılık

Şaman Kozmogonisinde At

Bilge Seyidoğlu

Ana yurtları Orta-Asya olan Türklerin eski inançlarına göre kâinâtı yaratan her şeyin hâkimi ilâhî güç Tengere Kayra Han’dır. Bundan başka diğer kutsal güçler de vardır. Denizler hâkimi Yayık Han, gökler ... Devamını oku

Şaman Kozmogonisinde At

At Mitleri

Emel Esin

At cini tasvîri Bezeklik’teki bir Uygur duvar resminde, 12 devirli hayvan takvîminin insan biçimli sembolleri arasında görülür. Türk-Çin yıldız figürlerinin geniş kollu kıyâfetini giymiş, elinde Uygur harfleriyle Türkçe adı yazılı ... Devamını oku

At Mitleri

Türk Sembolizminde At

J. Özlem Oktay Çerezci

Çinliler, Türklerden söz ederken, “Hayatları atlarına bağlıdır.” derler.1 Çok erken devirlerde atı evcilleştiren Türkler atın etinden, sütünden ve gücünden (savaş, avlanma, göç), hatta tedâvi için yine etinden2 yararlanmışlardır. Çin kaynaklarında ... Devamını oku

Türk Sembolizminde At

Truva Atı

Gül Sarıdikmen

Antik Yunan mitolojisinde İda/Kaz dağında çoban Paris’in hakem olduğu bir güzellik yarışmasından bahsedilir. Adaylar, Zeus’un kıskançlığıyla meşhur karısı gök tanrıçası Hera, savaş tanrıçası ve şehirlerin koruyucusu Athena ve aşk/güzellik tanrıçası ... Devamını oku

Truva Atı

Traklar ve Atları

Halûk Perk

Trakların, adını verdikleri Trakya bölgesine MÖ 1200’lerde ve belki de biraz daha erken dönemde yerleştikleri tahmin edilmektedir. Traklar, bugünkü Trakya, Bulgaristan ve kuzey Yunanistan’da yaşamış Hint-Avrupa kökenli bir halktır. Yazı ... Devamını oku

Traklar ve Atları

Alexandreia Troas Kentinin Terâzi Ağırlıkları

Halûk Perk

ALEXANDREIA TROAS; Troas bölgesinin batısında, Ege denizi kıyısında, Tenedos’un (Bozcaada) hemen karşısında bulunan ve Dalyan köyünden îtibâren Körüktaşı (Fıranlı) köyüne kadar kalıntılarına rastlanan bu kent, MÖ 400 yıllarında “Sigia” adlı ... Devamını oku

Alexandreia Troas Kentinin Terâzi Ağırlıkları

Hititlerde At: Seyis Kikkuli’nin Kitabı

Güngör Karauğuz

Henüz at koşum takımlarının îcat edilmediği üst paleolitik çağda, çıplak vahşî atların ilk izlerinin Avrupa’da, özellikle Chauvet, Lascaux (Fransa) ve Altamira (İspanya) mağaralarında görülmüş olması hâlâ şaşırtıcılığını korumaktadır. Çünkü böylesine ... Devamını oku

Hititlerde At: Seyis Kikkuli’nin Kitabı

Bir Bedende İki Ruh, İki Doğa Sentorlar

Tanju Toka

Mitos (mythos), yaygın bilinen anlamıyla, tanrıların, doğa üstü varlıkların ve kahramanların hikâyelerini anlatan, bu yolla bir yaratılışı veya kökeni bildiren öykülerin genel adıdır. Anlaşıldığı kadarıyla ilk kez Antik Yunan dünyâsında ... Devamını oku

Bir Bedende İki Ruh, İki Doğa Sentorlar

Mahşerin Dört Atlısı

Teoman Ağar

Hıristiyanlıkta hayvanların sembol olarak kullanımı hem Yeni Ahit (İncil olarak da bilinir) içinde hem de çeşitli tasvirlerde karşımıza çıkmaktadır. Örneğin bir kuzudan bahsedildiğinde bunun Mesih İsa olduğu kolayca anlaşılabilir. Ancak ... Devamını oku

Mahşerin Dört Atlısı

Atlara Mâlum Olur

M. Salomon Haussdorf

Her zaman binilen atın birdenbire huysuzlanıp âdeta kudurmuş gibi davranması ve sâhibini yanına yaklaştırmaması olayı, kötü bir alâmet olarak yorumlanmıştır. Bu gibi olayların geleceğe âit belirtiler olarak görülmesi çok eski ... Devamını oku

Atlara Mâlum Olur

Piyâdeye Karşı Süvâri - Barbarlar Roma’yı Nasıl Yendi?

Sabit Duman

Piyâdeyi gözden düşüren en önemli gelişme MS 378 yılında Edirne (Adrianopolis) savaşıyla vukû buldu. Bu yenilgi Roma imparatorluğunun sonunu hazırlamıştır Savaş taktikleri, zaman içinde büyük değişim gösterdi. Tekniğin gelişmesiyle birlikte ... Devamını oku

Piyâdeye Karşı Süvâri - Barbarlar Roma’yı Nasıl Yendi?

İslâm Öncesi Türklerde Atlı Hayat

Ahmet Taşağıl

Avrasya bozkırlarındaki Türk kökenli halklar dünyâda at ile en iyi bütünleşen insan topluluğudur. Atı ilk defa kimin evcilleştirip binek hayvanı olarak kullandığı uzun süre tartışılsa da bunun Türklerin ataları tarafından ... Devamını oku

İslâm Öncesi Türklerde Atlı Hayat

Türkler, Savaş ve At

Erkan Göksu

Tarih boyunca bütün milletler kendilerini diğer topluluklardan farklı kılan özelliklere sâhip çıktıkları nispette varlık gösterebilmişlerdir. Irkî ve antropolojik özellikler, hayat tarzları, dînî inanış ve yaşayışlar, eğlence ve törenler, kullanılan kap ... Devamını oku

Türkler, Savaş ve At

Atların Yazılmamış Târihi Savaşlarda Ölen ve Yaralanan Atlar

Altan Armutak

Atların evcilleştirilmesi, bu hayvanların târihinde herhalde en trajik kırılma noktasıdır. İnsanlar vahşî sürüler içinden genellikle tayları seçip yakalayarak kendilerine alıştırmış, daha sonra onları eğitip üreterek büyük at sürüleri oluşturmuşlardır. Bu ... Devamını oku

Atların Yazılmamış Târihi Savaşlarda Ölen ve Yaralanan Atlar

Pazırık Kurganlarında At

Semra Kır Şimşek

Türk bozkır coğrafyasının üç bin yıllık yegâne kalıcı izlerini oluşturan kurgan kültürünün kaynaklarını bugün zengin bir şekilde Volga ve Ural nehirlerinin arasındaki geniş sâhada yayılmış durumda bulabilmekteyiz. Tepecik şeklindeki yükseltilerden ... Devamını oku

Pazırık Kurganlarında At

Eski Türklerde Ölüm Kültü ve Sembolizminde Atın Yeri

Yaşar Çoruhlu

Atın ölüm kültü içinde yer alması, insanın hayâtına dâhil olması ile ilgilidir. Bunun ne zaman ve nerede olduğu ise bilim insanları arasında tartışılmaktadır. Kimine göre bu, Türkiye toprakları içinde Anadolu’da ... Devamını oku

Eski Türklerde Ölüm Kültü ve Sembolizminde Atın Yeri

Doğu Anadolu’da At Şekilli Mezar Taşları

Recep Yaşa

Tarihi kaynaklar bize gösterir ki bozkır Türk’ü için at daimâ şerefi temsil eder. Kahramanlığın ve üstünlüğün bir remzidir. Atsızlık ise zayıflığın ve mağlûpluğun bir ifâdesi olmuştur. Geçmişte bir alpın mezarı ... Devamını oku

Doğu Anadolu’da At Şekilli Mezar Taşları

Burak

İslâmî kaynaklarda “isrâ” ve “mîraç” diye adlandırılan gece yolculuğu hadislere göre Burak denilen binekle gerçekleşmiştir. Kaynaklar bu bineğin katırla eşek arası bir yapıya sâhip bulunduğunu, beyaz renkli ve çok süratli ... Devamını oku

Burak

Tuva Gırtlak Müziğinde At

Rusya sınırları içinde, güneyde Moğolistan’a komşu özerk Tuva Cumhûriyeti’nde 300 bine yakın Tuvalı Türk yaşamaktadır. Tuvalar uzun süre Çin ve Sovyet Rusya işgâli altında yaşamalarına rağmen binlerce yıllık geleneklerini, kültürlerini ... Devamını oku

Tuva Gırtlak Müziğinde At

Manas Destânında Bir At Yarışı

Emine Gürsoy Naskali

Manas destânının “Kanıkeydin Taytoru Cabışı” bölümü belki de dünya edebiyâtının en dramatik sahnelerinden biridir. Kahraman Manas, düşmanı Konkurbayev tarafından öldürüldükten sonra Manas’ın atalaşları, yâni aynı babadan olan kardeşleri isyan ederler ... Devamını oku

Manas Destânında Bir At Yarışı

Kımız

Şirzat Doğru

Kımız, Orta Asya’da yaşayan Türk boylarının hepsinde içilen ve geçmişi târihimizle başlayan, Türk’ün millî ve ortak içkisidir. Kımızı içki olarak Ziya Gökalp şöyle târif etmiştir: “Atamın içkisi köpüklü kımız, içme ... Devamını oku

Kımız

Çin’de At, Ordu, Aristokrasi ve Ticâret

Merve Yiğit

Çoğumuz için at, neredeyse savaşla özdeşleşmiştir. At üzerinde son sürat ilerleyen askerler, okçular; toz duman içinde dehşet veren sahneler… Hepimiz bu görüntülere âşinâyızdır. Fakat atın Çin’de bir “savaş aracı” olarak ... Devamını oku

Çin’de At, Ordu, Aristokrasi ve Ticâret

Selçuklularda At Eğitimi

Muharrem Kesik

Her Türk savaşçısı ata binmeyi ve at sırtında ok atmayı daha çocukluk çağındayken öğrenir. Çocuklara ilk at binme eğitimi, koyunların sırtına bindirilerek verilir. Arap edebiyâtının en büyük yazarlarından ve Mu’tezile ... Devamını oku

Selçuklularda At Eğitimi

Fürûsiyyeler

Mesut Şen

Kültür mîrâsımızın önemli eserlerinden bir kısmını evcil hayvanlar üzerine yazılmış kitaplar oluşturmaktadır. Türklerin elinden çıkan ilk bilimsel eserler Uygurlar döneminde yazılmıştır. Ancak bu dönemde evcil hayvanlara yönelik eserlerin yazılıp yazılmadığını ... Devamını oku

Fürûsiyyeler

Bir Japon Geleneği Gunbalara Şükran

F. Betül Aydın

Japonya genelinde, halk hâfızasının sağlam bir parçasını oluşturan bir inanış, atı denizin ve dünyânın derinliklerinden çıkmış bir varlık olarak nitelendirir. Bu efsânevî varlık tıpkı damarlara pompalanan kan gibi, eşkin bir ... Devamını oku

Bir Japon Geleneği Gunbalara Şükran

Moğol Atlarının Geri Dönüşü Takhiler

Lydia Pyne

Yaban atları Orta Asya’nın bozkırlarında 160 bin yıldan uzun bir zamandan beri dört nala koşuyor. Yollarının Rus ve Avrupalı kâşiflerle kesişmesinin üzerinden daha bir asır bile geçmemişti ki Moğolcada “takhi” ... Devamını oku

Moğol Atlarının Geri Dönüşü Takhiler

Kızılderili Atları Mustangler

Selvanur Şölen

Günümüzden 40 bin ilâ 25 bin yıl önce, daha Sibirya’yı Alaska’dan ayıran Bering boğazı oluşmamışken Orta Asya’dan kuzeye doğru hareketlen insan toplulukları Alaska ve Kanada buzullarını aşarak Kuzey Amerika’ya kadar ... Devamını oku

Kızılderili Atları Mustangler

Arap Saf Kan Atı

Introtema

Günümüzde oryantal kökenli Arap atları, Arap yarımadasında bulunan ve günümüzden yaklaşık 4500 yıl öncesinin mağara resimlerindeki at figürleriyle aynıdır. Benzer fizikî yapıdaki at figürlerine bütün Anadolu, Kafkaslar ve Mezopotamya’daki mağaralarda ... Devamını oku

Arap Saf Kan Atı

İngiliz Saf Kan Atı

Bonnie L. Hendricks

At cinsleri arasında İngiliz saf kan atı kadar saf kan niteliğiyle yeryüzünün en ücrâ köşelerine kadar yayılmış ve varlığı heyecan uyandıran pek az at vardır. At yarışları, ata ilk kez ... Devamını oku

İngiliz Saf Kan Atı

İngiliz Saf Kan Atının Özellikleri

İngiliz saf kan atı (thoroughbred) ile ilgili daha çok şey öğrenmek ister misiniz? İşte İngiliz saf kan atıyla ilgili enteresan bilgiler: Hem dişi hem de erkek taylar yarış için elverişlidir. ... Devamını oku

İngiliz Saf Kan Atının Özellikleri

Türklerin Atları Hakkında Bir Kitap

Lütfi Bergen

Ertuğrul Güleç’in Türk At Irkları adlı kitabı, soyu tükenmiş “Türk atı” hakkında bir kaynak eser niteliğindedir. Kitabın kaynakçasının da söz konusu sahâyla ilgili geniş bir literatüre yer vermesi nedeniyle bibliyografya ... Devamını oku

Türklerin Atları Hakkında Bir Kitap

Anadolu’da At Tipleri

Kudret Emiroğlu | Ahmet Yüksel

Tarih boyunca birçok göç alıp göç vermiş Anadolu’da, ortak karakter taşımakla birlikte kesin morfolojik ırk özelliklerine sâhip at tiplerini bulmak zor, tam belirgin, sıralanmış tiplerden dahi söz etmek çoğu zaman ... Devamını oku

Anadolu’da At Tipleri

Anadolu’nun Eşeği ve Katırı

Ahmet Yüksel

AF BUYURUN, EŞEK1 Arkeolojik çalışmaların yetersizliğinden ötürü verilerin ölük ışığı altında görebildiğimiz oranda şunu söyleyebiliyoruz: Dünyânın en eski eşekleri Afrikalıdır ve Asya’da yarı eşekler yaşamıştır. Dünyânın başka bir yerinde, bir ... Devamını oku

Anadolu’nun Eşeği ve Katırı

Yılkı Atları

Lütfi Bergen

Yılkıya çıkarılan atın açlık ve susuzluktan, kar ve soğuktan veya kurt saldırısından gelecek baharı görememe ihtimâli büyüktür. Abbas Sayar, Yılkı Atı adlı romanında Orta Anadolu’da sâhipleri tarafından terk edilmiş atların ... Devamını oku

Yılkı Atları

Baytarnâmeler

Muhittin Eliaçık

İslâm dünyâsında Abbâsîler döneminden îtibâren Türklerden oluşan süvâri birliklerinin kurulmasıyla birlikte at ve atçılığa dâir eserler iki grupta kaleme alınmış, at hastalık ve tedâvilerine dâir konular “baytarnâme”; binicilik, okçuluk, silâhşorluk ... Devamını oku

Baytarnâmeler

Yaygın At Hastalıkları

Atlar, gerek anatomik gerek duygusal bakımdan çok özel hayvanlardır. Boy ve ağırlıklarına göre, büyük hayvanlar sınıfına dâhildirler. Buna rağmen sıçrama, koşma gibi aktiviteleri çok rahat ve hızlı şekilde yapabilirler. Kâbiliyetleri ... Devamını oku

Yaygın At Hastalıkları

Veteriner Hekimliğin Târihçesi

Reha Gültepe

İnsanlık târihinde en eski mesleklerden biri olarak kabul edilen veteriner hekimlik, hayvanların yetiştirilip ıslâh edilmesinden ve üretiminden, hayvan hastalıklarının sağaltımından, hayvan ve hayvansal ürünlerin sağlıklı bir şekilde insan tüketimine sunulmasından ... Devamını oku

Veteriner Hekimliğin Târihçesi

Akın Finci’nin Hâtırasına

Reha Gültepe

Öğrencisi olmaktan gurur duyduğum saygıdeğer hocam Prof. Dr. Akın Finci, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezûnu olup (1957) benim de mezun olduğum İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin kurucu öğretim üyelerinden biridir.Hem Ankara’da ... Devamını oku

Akın Finci’nin Hâtırasına

At Hastâneleri

Son yıllarda ülkemizin Türk atçılığına verdiği önem büyük yatırımlarla kendini gösteriyor. 2015 yılında Kocaeli’nde yapılan toplu açılışla 11 at hastânesi birden hizmete girdi. Bunlardan 8’i hipodromlarda, 3’ü ise haralarda faâliyetini ... Devamını oku

At Hastâneleri

Osmanlı’da Yük Hayvanları Hukûku

Hüseyin Nejdet Ertuğ

Makinelerin buhar ve petrol gibi enerji üretim kaynakları ile kullanılmasının hayâtın her safhasına yayılmasından önceki uzun asırlar boyunca beden gücü, iş üretiminde birinci sırada yer alırdı. Bu nedenle, tabiî bakımdan ... Devamını oku

Osmanlı’da Yük Hayvanları Hukûku

At Binme Yasaklarından Atlı Tramvaya

Alican Küçükcan

Arabayı “bir hayvan koşma kültürü” olarak betimleyebiliriz. Atın ehlîleştirilmesi, bir zaman sonra atla birlikte arabanın da kullanılmasını sağlamıştır. Bu gelişme dünya üzerindeki toplumların birbirlerini tanımalarını ve kültür alışverişi içinde olmalarını ... Devamını oku

At Binme Yasaklarından Atlı Tramvaya

Menzil Beygirleri

Cemal Çetin

Motorlu taşıtlar öncesinde kara üzerindeki en hızlı binek olan at, Osmanlılarda savaşlardaki kullanımın yanı sıra resmî ulaşım ve haberleşmenin de aslî vâsıtasıydı. Osmanlı devletinde, merkez ve taşra idârecileri tarafından karşılıklı ... Devamını oku

Menzil Beygirleri

Bursa’dan Üsküdar’a Yürüyen Atlar

Sinan Yılmaz

Peyami Safa’nın kaleme aldığı tek târihî roman özelliği taşıyan Attila, II. Theodosius’un emriyle İstanbul’dan yola çıkan heyetin yolculuğu ile başlar. Attila ile görüşmek için Hun coğrafyasına giden bu heyetteki isimlerden ... Devamını oku

Bursa’dan Üsküdar’a Yürüyen Atlar

At Gemileri

Seyfullah Aslan

Atlar, yüzyıllar boyunca insanlığın hizmetine koşulu olarak hayâtî ihtiyâçlara cevap vermiştir. Farklı coğrâfî koşullara uyum sağlamakta zorlanmayan atların çoğu kez iklim engellerini aştıkları görülse de, bâzı zorunlu hâllerde insanlar alternatif ... Devamını oku

At Gemileri

XVI. Ve XVII. Yüzyıllarda Osmanlı’da Kayıp Ve Çalıntı Atlar

Emine Dingeç

IX. yüzyıla kadar at çok hızlı bir binek ve taşıma aracıdır.1 Diğer taraftan at gündelik hayatta insanların vazgeçilmez yoldaşıydı. Bütün bu özellikleri dolayısıyla maddî değeri yüksekti. Maddî değerinin yüksekliği de ... Devamını oku

XVI. Ve XVII. Yüzyıllarda Osmanlı’da Kayıp Ve Çalıntı Atlar

At Pazarında Bir Seyyah

Francis Marion-Crawford

Arap atı Doğu’nun bütün destan ve geleneklerinde önemli bir rol oynar. İstanbul’daki at paza-rını ilk ziyâretimde hayâlimde Lady Anne Blunt1 ve eşinin kalbini çoşturacak saf kanlar vardı; ama hayâtımın en ... Devamını oku

At Pazarında Bir Seyyah

Paris’te At Üstünde Bir Osmanlı

İlhami Danış

Halk, ülke, devlet anlamına gelen, Türkçe el (il) isim kökünden türeyen “elçi” (ilçi) kelimesi “bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse” veya “bir uzlaşma sağlamak, bir iş bitirmek ... Devamını oku

Paris’te At Üstünde Bir Osmanlı

Güney Arabistan’da Atların Siyâsetteki Yeri

Daniel Mahoney

İslam’ın ilk dönemlerinden bu yana, Güney Arabistan’da atlara ve binicilere hep fazlasıyla değer verilmiştir. X. yüzyılda bir coğrafya kitabı olan Sıfatu Cezîreti’l-Arab’da el Hemdânî, sabırlı ve güzel olarak tanımladığı “Ansiyya”, ... Devamını oku

Güney Arabistan’da Atların Siyâsetteki Yeri

Yiğit Yiğide At Bağışlar

Şükrü Elçin

Türk hükümdarlar dostluklarını tâzelemek veya kudret ve nüfuzlarını göstermek için kıymetli atlar hediye etmiştir. At, maddî ve askerî kudreti dışında edebiyâtın, sanatın âdet ve an’anelerin teşekkülünde de yer tutmuştur. Yuğlarda, ... Devamını oku

Yiğit Yiğide At Bağışlar

Pâdişahlara Hediye Edilen Atlar ve Raht Takımları

A. Çağrı Başkurt

Türklerin Orta Asya’dan Ön Asya’ya doğru ilerleyişleriyle birlikte her defasında yeniden şekillenen teşkîlât yapısı, Orta Asya’dan intikal eden pek çok kavramın zaman içinde unutulmaya yüz tutmasına sebebiyet vermişse de at ... Devamını oku

Pâdişahlara Hediye Edilen Atlar ve Raht Takımları

Topkapı Sarayı’nda Has Ahırlar

Zehra Dumlupınar

XVII. yüzyılın meşhur dîvan şâirlerinden Nef‘î’nin Kasîde-i Rahşiyye’sinde anlattığı, IV. Murad’ın, ankâ gibi göklerde dolaşan, ateş gibi parlayan ve bir put gibi güzel sevgiliye benzeyen atları Topkapı Sarayı’nın has ahırlarında ... Devamını oku

Topkapı Sarayı’nda Has Ahırlar

Yıldız Sarayı Ahırları ve Ferhan

Olgay Söyler

Atlara olan tutkusuyla bilinen II. Abdülhamid, Sultan Abdülmecid’in ikinci şehzâdesiydi. Abdülmecid’in genç yaşta vefâtı üzerine tahta amcası Abdülaziz geçince ağabeyi birinci veliaht konumuna yükseldi. Bu durum Abdülhamid’i sarayın dışında bir ... Devamını oku

Yıldız Sarayı Ahırları ve Ferhan

Beylerbeyi Sarayı Ahır Köşkü

Türk at kültürünün en şık örneklerinden biri olan Ahır Köşkü, yapımı 21 Nisan 1865 târihinde tamamlanan Beylerbeyi Sarayı’nın dördüncü setinde boğaza nâzır inşâ edilmiştir. At üzerinde heykeli olan tek Osmanlı ... Devamını oku

Beylerbeyi Sarayı Ahır Köşkü

Konya Nalbant Okulu’nda Gâzi Mustafa Kemal’in Katıldığı Bir Diploma Töreni

Kamil Yüce Oral

Geçmişte, nalbantlık fevkâlade ciddî bir zanaatkârlıktı. Atın dışında, katıra ve eşeğe de, hatta bâzen kağnı çeken öküze bile nal çakılırdı. Nalın çakıldığı tırnağın yapısı, atın ayak dengesi, tırnakta oluşmuş hastalıkların ... Devamını oku

Konya Nalbant Okulu’nda Gâzi Mustafa Kemal’in Katıldığı Bir Diploma Töreni

Cumhurbaşkanlığı Atlı Tören Kıtası

Murat Öztabak

Milli Mücâdele’nin başlangıç safhasında özellikle Yunan birlikleriyle girilen çatışmalarda önemli başarılar elde eden Çerkez Ethem’in sonraki yıllarda Millî Mücâdele’ye ve kadrosuna karşı değişen tutumu Cumhurbaşkanlığı Muhâfız Alayı’nın kurulmasında önemli rol ... Devamını oku

Cumhurbaşkanlığı Atlı Tören Kıtası

Atlı Polisler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği’ne bağlı atlı polisler, 2018 yılı sonu îtibâriyle göreve başladı. İlk olarak Sultanahmet’te târihî “At meydanı”nda ve Taksim ... Devamını oku

Atlı Polisler

Atlı Cirit Ve Rahvan Binicilik

İbrahim Yıldıran

Kuzey Avrasya’nın geniş bozkırlarında doğan ve atı sosyal, ekonomik, siyâsî, askerî ve dinsel KUZEY Avrasya’nın geniş bozkırlarında doğan ve atı sosyal, ekonomik, siyâsî, askerî ve dinsel hayâtın vazgeçilmez unsuru yapan ... Devamını oku

Atlı Cirit Ve Rahvan Binicilik

Cündîlik ve Kökbörü

Cündîler at üstünde mahâret isteyen hamleleri kolayca yapabilen silâhşorlardı. Dolu dizgin koşan atla giderlerken başın üzerindeki bir nesneyi okla vurur, atlarının dizginlerini, eyerlerini koşu esnâsında değiştirir, hatta koşar hâlde atlarını ... Devamını oku

Cündîlik ve Kökbörü

Değnek

Değnek (cop), cirit atları kullanılarak oynanan bir tür şenlik oyunudur. Kaynaklarda Mısır odunu, Mısır ciridi ya da değnek aşırma oyunu olarak da geçer. Anadolu’da genellikle düğünlerde davul zurna eşliğinde oynanan ... Devamını oku

Değnek

Atlı Oyun ve Sporlar

M. Tekin Koçkar

Çevgan, Azerbaycan, İran, Irak ve Orta Asya’nın güney bölgelerinde çok sevilen ve son formunu MS binli yıllarda almış bir atlı takım oyunudur. Bâzı târihî kaynaklarda XII. yüzyılın ortalarında Bağdat’ta çevgân ... Devamını oku

Atlı Oyun ve Sporlar

Etnospor Festivali

Etnospor, geleneksel spor dallarına verilen genel bir addır. Önderliğini Türkiye ve Kırgızistan’ın yaptığı Dünya Etnospor Konfederasyonu, geleneksel spor dallarının dünya genelinde tanıtılmasını, profesyonelleşmesini ve olimpiyatlar kapsamında temsil edilmesini amaçlayan çalışma ... Devamını oku

Etnospor Festivali

Ahal-teke ve At Bayramı

Introtema

Karakum çölünün ağır koşulları bütün canlıları olduğu gibi atları da dayanıklı olmaya zorlar. Ahal-tekeler bir şey yiyip içmeden 500 km yol alabilirler. Bir Türkmen atı olan Ahal-teke, 3 bin yıl ... Devamını oku

Ahal-teke ve At Bayramı

Alevler İçinde Bir Festival Las Luminarias

İspanya’nın başkenti Madrid’e 100 km uzaklıktaki San Bartolomé de Pinares köyü her yıl ocak ayında dünyânın en coşkulu festivallerinden birine ev sâhipliği yapıyor: Las Luminarias. Festival Hıristiyanlarca hayvanların koruyucu azîzi ... Devamını oku

Alevler İçinde Bir Festival Las Luminarias

Beyaz Atların Balesi İspanyol Binicilik Okulu

Ali Çiçek

Viyana'daki İspanyol Binicilik Okulu (Spanische Hofreitschule), dünyânın en eski ve hâlâ faâliyet hâlindeki tek kraliyet binicilik okuludur. Her yıl yerli yabancı 300 bini aşkın turist, burada düzenlenen atlı gösterileri izleyebilmek ... Devamını oku

Beyaz Atların Balesi İspanyol Binicilik Okulu

Atlara Fısıldayanlar

Amelia Soth

Atlarla aranızın iyi olmasını istiyorsanız bir ritüel önerebilirim. John Reibetanz’ın Binici Sam Appleby şiirinde târif ettiği bir ritüel bu: Shecky’nin söylediği gibi, yumuşak otlu bağayı Kurusun diye çakal eriği ağacına ... Devamını oku

Atlara Fısıldayanlar

Ev Zeminlerinde Saklı At Kafatasları

Allison Meier

İrlanda’da restore edilen evlerin zemîninde at kafatasına rastlamak olağan bir durum. Bu ürpertici tesâdüf ilk olarak bir kurban ritüeli ihtimâlini akla getirse de aslında durum öyle değil. Kafatasının orada bulunmasının ... Devamını oku

Ev Zeminlerinde Saklı At Kafatasları

Türkiye’de Haralar

İmparatorluğun parlak dönemlerinde ordunun vurucu gücünü oluşturan sipâhînin atçılığımızı olumlu yönde etkilediği kesindir. Tımarlı sipâhî uygulaması halkın ülke atçılığına dinamik biçimde katılımını sağlamıştır. Atçılığın ileri düzeyde ve kusursuz bir yapıda ... Devamını oku

Türkiye’de Haralar

At Yarışlarının Kısa Târihi

Reşat Köstem

Yaklaşık 50 milyon yıl öncesinin atı nasıl bir evrim geçirmiş ve ne zaman yarışabilecek yapıya kavuşmuştur? At-insan etkileşimi hangi aşamalardan geçerek günümüzdeki biçimini almıştır? Bu sorulara bulunan yanıtlar at yarışlarıyla ... Devamını oku

At Yarışlarının Kısa Târihi

Türkiye’de Hipodromlar

İstanbul Veliefendi Hipodromu İstanbul Veliefendi Hipodromu 596 dönüm arâzi üzerine kurulu olup bu alan içinde 2020 m uzunluğunda, 27-36 m eninde çim; 1870 m uzunluğunda, 175-19 m eninde kum (sentetik) ... Devamını oku

Türkiye’de Hipodromlar

At Yarışları ve Müşterek Bahis

Reşat Köstem

At yarışı, belirlenmiş kurallarla düzenlenen iki ya da daha fazla sayıda binicili atın katıldığı bir sportif olgudur. Atın evcilleştirildiği çağlardan beri, hangi atın daha hızlı olduğunu belirlemek amacıyla yapılır ve ... Devamını oku

At Yarışları ve Müşterek Bahis

At Yarışı Endüstrisi ve Organize Satışlar

Ömer Halim Aydın

At yarışı insanoğlunun en eski eğlencelerinden biridir. Tüm canlılar arasında rekâbetten en fazla haz duyan bu iki tür, bin yıllar boyu birlikte yekvücut yarışmanın keyfini yaşamış, izleyenlere de birebir yaşatmıştır. ... Devamını oku

At Yarışı Endüstrisi ve Organize Satışlar

Jokey Yarış Kıyâfeti ve Kamçısı

Introtema

Yarış atlarının sağlığı Levanteler tarafından 1850’li yıllarda İzmir’de başlatılan Smyrna Race Club yarışları İngiltere’deki kurallarla koşuldu. Jokeyler, yurt dışında olduğu gibi, ekürilerin (at sâhiplerinin) belirlediği formaları giyiyorlardı. 1927 yılında başlayan ... Devamını oku

Jokey Yarış Kıyâfeti ve Kamçısı

Süleyman Akdı “At benim velînîmetimdir”

Akif Kuruçay

Atla ilk tanışmanız nasıl oldu? Biz zâten atların içinden geldik. Babam da jokeydi. ileden atçıyız. Ankara doğumluyum. Oradan Osmaniye’ye gitmişiz. Osmaniye’de ilkokul okurken at binmeye başladım. Onüç yaşında da Türkiye’de ... Devamını oku

Süleyman Akdı “At benim velînîmetimdir”

Yarış Atlarının Sağlığı

Introtema

İki yaşındaki atların iskelet sistemi henüz gelişimini tamamlamamıştır ve yarış dünyâsının ağır çalışma koşullarına ve stresine dayanıklı değildir. Yaralanma riskleri vardır. Fakat pek çok at sâhibi atı iki yaşına gelince ... Devamını oku

Yarış Atlarının Sağlığı

Ünlü Jokeylerin At ile İletişimi

SÜLEYMAN AKDI “Biz bindiğimiz atların dedesine, nenesine, annesine de binmişizdir. Bütün sülâlenin neden hoşlandığını neden hoşlanmadığını biliriz. Atı hissetmeli. İnsanlar gibi atlar da çeşit çeşittir. Bâzısı yumuşaktır, sevilmekten çok hoşlanır. ... Devamını oku

Ünlü Jokeylerin At ile İletişimi

Ahmet Giz “Sevgisi, zahmetinin katbekat üstünde.”

Akif Kuruçay

Atçılıkta antrenörlük nedir? Yarış atı antrenörü ne iş yapar? Antrenör bir atın bakım, beslenme, idman programlarını ayarlayan, onu yarış hayâtına hazırlayan kişidir. Aynı bir sporcunun antrenörlüğünü yapmak gibi. Yarış atı ... Devamını oku

Ahmet Giz “Sevgisi, zahmetinin katbekat üstünde.”

Hasan Aslanparçası “Yarış atı gerçek bir sporcudur”

Akif Kuruçay

Kendinizi biraz tanıtırmısınız ? Bu işi ne zamandan beri yapıyorsunuz ? Bu işte yaklaşık onbeş sene oldu. Diyarbakırlıyım. Orada çiftçilikle uğraşırdık. 1989’da İstanbul’a geldim, beş ay aprantilik yaptım. Boyunuz da ... Devamını oku

Hasan Aslanparçası “Yarış atı gerçek bir sporcudur”

Atilla Akbıyık “Herkesin, hayâtında en az bir kere ata binmesi gerekir”

Uğur Dumlupınar

At tutkunuzun ve bu alandaki sayısız başarılarınızın çocukluğunuza dayanan bir alt yapısı varmı, öncelikle bunu merak ediyorum. Evet, var. Baba tarafım Denizli Çivrilli. O bölgedeki evlerde genellikle tarla tapan işleri ... Devamını oku

Atilla Akbıyık “Herkesin, hayâtında en az bir kere ata binmesi gerekir”

Atçılık ve Antrenörlüğü Eğitimi

Atçılık son yıllarda ülkemizde gelişmektedir. Dünyânın birçok yerinde olduğu gibi, Türkiye’de de at yarışları sektörü atçılığın içinde geniş yer kaplamaktadır. Bu durum, öncelikli olarak yarış atlarının yetiştirilmeleri ve eğitilmeleri husûsunda ... Devamını oku

Atçılık ve Antrenörlüğü Eğitimi

Türkiye Binicilik Federasyonu ve Binicilik Kulüpleri

Binicilik sporu ülkemizde engel atlama, at terbiyesi (dresaj), atlı dayanıklılık, pony ve üç günlük yarışma olmak üzere 5 ana disiplin çerçevesinde yapılmaktadır. Bu disiplinlerde; yıldızlar, gençler, genç yetişkinler, kadınlar ve ... Devamını oku

Türkiye Binicilik Federasyonu ve Binicilik Kulüpleri

Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi

Z

Cumhuriyet’in ilk yıllarından bu tarafa Türk atçılığına gösterilen önem, jokey yetiştirme girişimleriyle de kendisini göstermiştir. 1925 yılında İstanbul at yarışlarını tertip eden eden heyetin içinde yer alan Dr. Çiki’nin gayretleriyle ... Devamını oku

Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi

Atla Terapi Merkezi

Introtema

Türkiye Jokey Kulübü’nün en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olarak hayâta geçirdiği Atla Terapi merkezleri, birçok hipodromda, İstanbul’da da Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi bünyesinde ücretsiz hizmet vermektedir. Bu merkezlerde, ... Devamını oku

Atla Terapi Merkezi

Hippoterapi

Yavuz Kütük

Yunanca “hippos’’ kelimesi at anlamına gelir. Bu kavramın terapi ile birleşiminden oluşan “hippoterapi” ise fiziksel, zihinsel veya duygusal bozukluğu olan hasta gruplarında atın ritmik, tekrarlayıcı, çok boyutlu hareketlerinden ve vücut ... Devamını oku

Hippoterapi

Güzel atlar diyârı Kapadokya

Günümüzde Kapadokya denince Nevşehir ili civârındaki Göreme ve Ürgüp yöreleri ve peribacaları ile sınırlı turistik bir bölge akla gelir. Oysa Eskiçağ’da Anadolu’nun önemli bir bölgesi olan Kapadokya, yarım adanın ortasında, ... Devamını oku

Güzel atlar diyârı Kapadokya

Çıldır Gölünde At Turizmi

Ardahan ve Kars illeri sınırları içinde yer alan ve 123 km2’lik bir alana yayılan Çıldır gölü bölgenin en büyük tatlı su kaynağıdır. Göl yılın her mevsimi, bilhassa kış aylarında muhteşem ... Devamını oku

Çıldır Gölünde At Turizmi

Musa Ünal “At Arabası Artık Bir Dekor”

Hilal Seyhan

Çin kaynaklarına göre atlı araba MÖ 2 binli yıllarda Türkler tarafından kullanılıyordu. Binlerce yıldır insanoğlu at arabaları sâyesinde kıtalar arası büyük göçler gerçekleştirdi. Arabalar medeniyetlerin kurulmasında, kültürün taşınmasında bir vâsıta ... Devamını oku

Musa Ünal “At Arabası Artık Bir Dekor”

Târih Boyunca İstanbul Faytonları

Mustafa Noyan

Motorlu taşıtlar yaygınlaşıncaya dek, bütün dünyâda olduğu gibi, ülkemizde ve şehrimiz İstanbul’da ulaşım hayvanlarla sağlandı. Asırlar boyunca ulaşım araçlarının yükünü çoğunlukla atlar çekti. At arabaları günümüzden yaklaşık 5 bin yıl ... Devamını oku

Târih Boyunca İstanbul Faytonları

“Bugün aşağıya faytonla inelim!”

Akın Kurtoğlu

Aman, hiç tramvayla falan vakit kaybetmeyelim, hem yolda üstümüz başımız da kirlenecek kalabalıkta. Malta’dan bir faytona binelim de aşağıya iniverelim. Çocukluğumu geçirdiğim altmışların sonu, yetmişlerin başlarında ne vakit Eminönü tarafına ... Devamını oku

“Bugün aşağıya faytonla inelim!”

Adalar, Faytonlar ve Atlar

Halim Bulutoğlu

Rüzgar adaya 3 aylıkken geldi ilk kez. Çamların altındaki bahçemizde, huzur içinde birkaç gün geçirdi. Kendisiyle, çevresiyle ve dünyâyla barışık bir çocuk olacağı belliydi. Meraklı gözlerle inceledi çevreyi. Kedileri, martıları. ... Devamını oku

Adalar, Faytonlar ve Atlar

Atlı Oyuncaklar

Oyuncaklar târih boyunca hem çocuklar hem yetişkinler tarafından kullanılmış olup eğlence ve öğrenme amacıyla tasarlanmış oyun araçlarıdır. En eski oyuncaklar ağaç, taş, çamur gibi malzemelerden yapılmıştır. Arkeolojik bulgular târihteki ilk ... Devamını oku

Atlı Oyuncaklar

Atlı Karınca Çocukluğun Şen Günleri

Umut Nişancı

Akşam ezânından sonra eve geç dönen çocukların akşam yemeğinden önce tatlı sert bir anne zılgıtı yemesi çocukluğun şânındandır. Her şeyi oyunlardan öğrendik biz. Evcilik oynarken yuvanın ne demek olduğunu, sırt ... Devamını oku

Atlı Karınca Çocukluğun Şen Günleri

Satranç ve At Gökyay Vakfı Satranç Müzesi

Ayşe Cenan Karatopraklı

Dünyânın en büyük satranç koleksiyonunun sâhibi ve Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'nin kurucususunuz. Bu serüvene nasıl başladınız? Babam cebir-geometri öğretmeni ve çok iyi bir satranç oyuncusu idi. Onun yönlendirmesi ile satrançla ... Devamını oku

Satranç ve At Gökyay Vakfı Satranç Müzesi

İstanbul’dan Venedik’e Hipodrom’un Atları

Önder Kaya

Venedik denince akla lagün, gondollar ve San Marko meydanı gelir. Kartpostallarda güvercinlerin göğe yükselişleri ile özdeşleşen meydandaki belirgin eserler arasında ise dört at heykeli bütün ihtişâmı ile göze çarpar. Bu ... Devamını oku

İstanbul’dan Venedik’e Hipodrom’un Atları

Atlı Köşk’ten Sakıp Sabancı Müzesi’ne

Atlı Köşk adıyla bilinen Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) Atlı Köşk, Boğaziçi’nin en eski yerleşimlerinden Emirgan’da Sakıp Sabancı caddesi üzerinde yer alır. Müze, hat ve resim koleksiyonlarının sergilendiği köşk ... Devamını oku

Atlı Köşk’ten Sakıp Sabancı Müzesi’ne

Cem Özkan’ın Metal Atları Merkür ve Venüs

İlhamı doğadan malzemesi hurdadan olan bir heykel sanatçısı Cem Özkan...Duygularını ve hayal gücünü hurdacılardan temin ettiği malzemelere yansıtıyor ve kaynak makinesiyle ortaya hayranlık uyandıran heykeller çıkarıyor. Hikâyesine kısaca değinirsek 1993 ... Devamını oku

Cem Özkan’ın Metal Atları Merkür ve Venüs

Osmanlı Minyatürlerinde At Tasvirleri

Ali Nihat Kundak

İslam sanatında minyatüre tasvir, minyatür yapan sanatçılara da musavvir veya nakkaş denilmiştir. Nakkaşların birlikte çalıştıkları atölyeye de nakkaşhâne adı verilmiştir. Nakkaşın görevi, minyatür aracılığıyla metinde anlatılanları açıklayıcı veya destekleyici bir ... Devamını oku

Osmanlı Minyatürlerinde At Tasvirleri

Üstad Siyah Kalem’in Atları

Mustafa Altun

Çizimleriyle günümüz sanatçılarını dahi etkileyen Mehmed Siyah Kalem’in gerçek kimliği meçhuldür. Siyah Kalem’in miyatürleri Fatih Albümü olarak adlandırılan ve hâlen Topkapı Sarayı Müzesi Hazîne Kitaplığı’nda muhâfaza edilen dört albüm içinde ... Devamını oku

Üstad Siyah Kalem’in Atları

Abdülmecid Efendi’nin At Resimleri

Ressamlığıyla anınan son halîfe Abdülmecid, Sultan Abdülaziz’in ortanca oğlu olarak 1868 yılında doğar. Sanatçı kimliği, kardeşleriyle birlikte Yıldız Sarayı’ndaki Şehzâdegân Mektebi’nde geçirdiği dönemde şekillenir. Babasının resme ilgi duyması ve kendi ... Devamını oku

Abdülmecid Efendi’nin At Resimleri

Süleyman Saim Tekcan ve At’nağme

Gül Sarıdikmen

Türk sanatçılar arasında, at resimleriyle özdeşleşen isimlerin başında Süleyman Saim Tekcan gelir ve uluslararası özgün baskı alanında sanatçı ve eğitimci olarak haklı bir üne sâhiptir. Tekcan’ın sanata olan ilgisi, çocukluğunda ... Devamını oku

Süleyman Saim Tekcan ve At’nağme

At Fotoğrafçılığı

Kadir Çivici

Fotoğraf büyülü bir kelime. Îcâdından günümüze, onca teknolojik gelişme yaşanmasına karşın popülerliğini hiç kaybetmedi. Hatta sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla insanların fotoğrafçılığa olan ilgisi daha da arttı. Günümüzde doğadan endüstriye fotoğraf ilgisi ... Devamını oku

At Fotoğrafçılığı

At Fotoğraflarından Sinemanın Doğuşu

Murat Gür

XIX. yüzyılın son çeyreğine gelindiğinde, tırıs giden ve dört nala koşan bir atın bütün ayaklarının yerden kesildiği anın görüntülenebilmesi henüz mümkün değildir.Kaliforniya vâlisi (daha sonra Stanford Üniversitesinin kurucusu) Leland Stanford’a ... Devamını oku

At Fotoğraflarından Sinemanın Doğuşu

Lady Godiva’nın Geçişi

Tarihten günümüze zulme boyun eğmemiş, haksızlık karşısında direnişiyle anıtlaşmış birçok kadın vardır. Bu kadınlardan bâzıları destansı hikâyeleriyle bir millî kahramân, bir azîze kabul edilmiştir. İşte onlardan biri... XI. yüzyıl İngiltere’sinde ... Devamını oku

Lady Godiva’nın Geçişi

“Rüyâda At Murattır!”

Erdem Sarıkaya

İslâmî rüyâ tâbiri külliyâtına bakıldığında atın, olumlu olduğu kadar olumsuz anlamlar verilerek de yorumlanan bir rüyâ öğesi olduğu görülür. Söz konusu tâbirler, rüyâsında at gören kişilerin düşmanlarına gâlip gelecekleri; bol ... Devamını oku

“Rüyâda At Murattır!”

Ömer Hayyâm’ın Kutlu Atları

Erkan Göksu

Dört ayaklıların (çaharpâyân) hiçbiri attan daha iyi değildir. O bütün ot yiyenlerin şâhıdır. Rubâîleriyle meşhur Ömer Hayyâm’ın, döneminin en önemli matematik, astronomi ve felsefe âlimlerinden biri olduğu ve Selçuklular dönemi ... Devamını oku

Ömer Hayyâm’ın Kutlu Atları

Nef‘î’nin Hayal Atları

Leyla Alptekin Sarıoğlu

Medeniyet târihi içinde mühim bir yerde konumlanan at, sosyal hayâtın hemen her türlü öğesini bünyesinde barındıran klasik Türk edebiyâtında da önemi doğrultusunda yer bulmuş, bu edebiyâta mensup şâirlerce çeşitli özellikleri ... Devamını oku

Nef‘î’nin Hayal Atları

Rocinante

Özlem Kumrular

Don Quijote’siz bir Rocinante, Rocinante’siz bir Don Quijote düşünülemez. deta birlikte bir Kentauros, yarı at-yarı insan bir mitolojik varlık gibidirler. Dünyânın en çok okunan, en çok dile çevrilen kurgu eseri ... Devamını oku

Rocinante

Kırbaçlanan At ya da Acınası Üst-insan

Osman Çakmakçı

Nietzsche, kırbaçlanan atın çektiği acının aynısını çekiyor, yoksa bu üst perdeden bir merhamet duyma değil, merhamet duymak için merhamet duyulandan serinkanlı bir mesâfede bulunmak gerekir. Oysa Nietzsche, kırbaçlanan atla özdeşleşmiştir ... Devamını oku

Kırbaçlanan At ya da Acınası Üst-insan

At’a Senfoni

Atakan Yavuz

“Hiçbir kederim, derdim, insandan ve cemiyetten küskünlüğüm olmamıştır ki, atıma binip şehir dışına çıktığım zaman tesellisine kavuşmuş olmayayım.” Türkçeyi bir kalıba dökecek olsanız bütün asâleti, sâdeliği ve kıvraklığıyla soylu bir ... Devamını oku

At’a Senfoni

“Dorukısrak’’ Derler Bir Yılkı Atı

Efnan Dervişoğlu

Feyzi Halıcı, yazar dostu Abbas Sayar’ın vefâtı üzerine yazdığı bir dörtlükte şöyle der: Candan gökburcuna bir yıldız kayar Yetenekli, güçlü, yirmidört ayar. “Yılkı Atı”na yükledi ışkını, Sonsuzluğu muştular Abbas Sayar.1 ... Devamını oku

“Dorukısrak’’ Derler Bir Yılkı Atı

Türk Edebiyâtında İki At Hikâyesi Derviş Ve Kalender

Abdullah Uçman

Ahmet Hamdi Tanpınar, öteden beri onun bir nevi poetikası kabul edilen Antalyalı Genç Kıza Mektup’ta, şiir anlayışını, şiirinin yapısal özelliklerini, “şiir hâli” diye târif ettiği duyguyu ve bir şâir olarak ... Devamını oku

Türk Edebiyâtında İki At Hikâyesi Derviş Ve Kalender

Asfalt Yolda Bir Abdal At

Ömer Erdem

Osmanlı minyatürlerindeki atlara dikkatle bakıldığında yeryüzünden çok gökyüzüne doğrudur hareketleri. Yeryüzünde bir “zillullah” olarak bulunan pâdişahlara yakışır bir hamledir elbette bu. Henüz makinelerin çağ kaslarına bürünmediği zamanlarda insan aklı kaslarını ... Devamını oku

Asfalt Yolda Bir Abdal At

Kopar Zincirlerini Gülsarı!

Osman Özsoy

Orta Asya’nın uçsuz bucaksız bozkırlarında doğa ile mücâdele içinde geçen zor bir hayat vardır. Rusların step dediği, Türk boylarının göçebe bir hayat yaşadığı bozkırlarda târih boyunca yaşananlar, efsâneden farksızdır. Bozkırın ... Devamını oku

Kopar Zincirlerini Gülsarı!

Beyaz Perdenin Yıldız Atları

Introtema

White Mane / Beyaz Yele 1956 yılında Le Ballon Rouge (Kırmızı Balon) ile Cannes’da Büyük Ödül ve En İyi Senaryo dalında Oscar ödülü kazanan Fransız yönetmen Albert Lamorisse’in 1953’te çektiği ... Devamını oku

Beyaz Perdenin Yıldız Atları

Bir Süperman Hikâyesi

Göknur Karaduman

Christopher Reeve, sinema ve tiyatroda birçok rolde oynadı. Ama hepimizin dünyâsında Superman olarak tanındı, Superman ile özdeşleşti. Bunda Superman serisinin iyi yönetmenler tarafından başarılı senaryo, modern teknik ve efektlerle çekilmiş ... Devamını oku

Bir Süperman Hikâyesi

At ile İlgili Deyimler ve Atasözleri

Zdergisi

At çalındıktan sonra ahırın kapısını kapamak. At gibi. At koşturmak. At oynatmak. At izi it izine karışmak. At koşturacak kadar. At nalı kadar. Atbaşı (berâber) gitmek. Atı alan Üsküdar’ı geçti. ... Devamını oku

At ile İlgili Deyimler ve Atasözleri

Kars Yöresinde Ata Dâir Deyimler

Mahir Aslan

At binip cıdır oynamak Deyimde geçen “cıdır”, cirit kelimesinin yöresel kullanımıdır. Bu deyim iki farklı durumda kullanılır. İlk olarak bir mekânın büyüklüğü vurgulanmak istendiğinde, örneğin, “Adam öyle büyük bir ahır ... Devamını oku

Kars Yöresinde Ata Dâir Deyimler

At Literatürü

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 1983. Faruk Sümer, ön sözünde kitabı yazma gerekçesinden şöyle söz eder: “Târihteki Türk atçılığı, biniciliği ve binit takımıyla ilgili meselelerin araştırılması târihçilerin vazîfesi olduğundan bunlara dâir ... Devamını oku

At Literatürü
Summary