Z Dergi Mobil Uygulamasını
ÜCRETSİZ HEMEN İNDİRİN!

Mobil Websitesine Devam Et >>

On Üniversite Kütüphanesi
Z

Yazı Boyutu: a a a
Okuma Modu

On Üniversite Kütüphanesi
Z

https://www.zdergisi.istanbul/makale/on-universite-kutuphanesi-616


İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi

Fatih Sultan Mehmed fethin ardından kurulan ve sekiz bölüm olduğu için Sahn-ı Seman Medreseleri olarak anılan eğitim kurumuna kendi kütüphanesinden kitaplar vakfetmiş ve böylece kütüphanenin temeli atılmıştır. Darülfünun’un ve Darülfünun’a devredilen Abdülhamid’in Yıldız Sarayı Kütüphanesinin koleksiyonu buradadır. Kütüphaneye bağlı Nadir Eserler Kütüphanesinde harf Devrimi öncesine ait 93 bin cilt Türkçe, Arapça, Farsça, Latince ve diğer dillerde yazma ve basma kitap, dergi, gazete, haritalar, notalar, 911 albüm içindeki 36.585 fotoğraftan oluşan Abdülhamid koleksiyonu bulunmaktadır. Türkiye’deki 6 derleme kütüphanesi arasındadır. Beyazıt meydanında, eski bina yerine akıllı ve yeşil bina olarak tasarlanan yeni kütüphane inşa edilmektedir.

Ankara Üniversitesi Kütüphaneleri

1935’te kurulan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin kütüphanesine Türk Dil Kurumu, Başbakan Şükrü Saraçoğlu, Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel gibi kurum ve devlet adamlarının bağışları yanısıra satın alma yoluyla Oskar Rescher (Osman Reşer), Mahmut Zeki, Ahmet Celâlettin Baykara, Hilmi Bayhan, Mustafa Con, Enver Behnan Şapolyo, İsmail Saib Sencer ve Muzaff er Ozak koleksiyonları kazandırılmıştır. Kütüphanede fakültenin bütün bölümlerine ayrı katlar tahsis edildiği için farklı ve pratik bir sistem mevcuttur. Siyasal Bilgiler Fakültesi Kütüphanesinde 140 binin üzerinde kitap, 55 bin ciltlik süreli yayın vardır. Ali Çankaya Nadir Eserler Koleksiyonu buradadır. 1949’da kurulan İlahiyat Fakültesinin kütüphanesine M. Şerafettin Yaltkaya, M. Zeki Oral koleksiyonları bağışlanmıştır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphaneleri

Üniversitenin kütüphaneleri Kuştepe, Dolapdere ve Santral yerleşkelerinde hizmet vermekte, kütüphane kaynakları “in-transit” adlı bir uygulama ile yerleşkeler arası transfer edilmektedir. Kütüphanelerde 170 bini aşkın basılı kaynak, 500 bini aşkın e-kitap, 62.500’den fazla e-dergi, 125 veri tabanı, 7500 DVD, video kaset, caz CD’si ve notalardan oluşan bir koleksiyon bulunmaktadır. Dolapdere kütüphanesinde bulunan AB Enformasyon, AB kurumlarına ait resmî yayınları ve e-kaynakları içermekte ve Avrupa entegrasyonu ile ilgili akademik çalışmalara katkı sunmaktadır. Kütüphanelerde 15 çalışma salonu vardır.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kütüphanesi

Üniversite kütüphanesi Uluğbey, Birunî, Âşıkpaşazâde, Dursun Fakih adlarında dört büyük salonda hizmet vermektedir. 1200 kişilik oturma kapasitesine sahiptir. Engelsiz ve akıllı bina olarak inşa edilen kütüphanede grup çalışma odaları ve sosyal kullanım alanları bulunmaktadır. Radyo Frekanslı Tanıma teknolojisi ile hizmet veren kütüphanede 80 bin kitap bulunmaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi Aptullah Kuran Kütüphanesi

Üniversitenin kütüphanesi 1863’te Robert Kolej olarak kurulduğu tarihle oluşmaya başlamıştır. Kütüphane daha önce şu an rektörlük olarak kullanılan Van Millingen Hall’a yerleşmişti. Bina, adını, İstanbul’un Bizans anıtları hakkında kitaplarıyla bilinen ve şahsî kütüphanesinin okul kütüphanesine bağışlanmasını vasiyet eden Robert Kolej hocası Alexander Van Millingen’den almıştır. Bu kitaplar Yakın Doğu koleksiyonunun temelini oluşturmuştur. Kütüphane 1983’te Şandor Hâdi ve eşi Sevinç Hâdi’nin tasarladığı yeni binaya taşınmış, 1999’da kurucu rektör Aptullah Kuran’ın ismini almıştır. 1000 kişilik oturma kapasitesi vardır. 480 bini aşkın materyal, 620 basılı, 80 bin e-dergi, 3 milyon 250 bini aşkın e-kitap, gazete, mikrofi lm, 16. yüzyıla kadar uzanan nadir eserler, Braille alfabeli 2300 kitap, CD-DVD arşivinden oluşan koleksiyona her yıl yaklaşık 10.000 yeni kitap satın alma yoluyla, 15.000 kitap bağış yoluyla katılmaktadır. Kütüphane 175 e-dergi, 20 e-kitap veritabanına sahiptir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mustafa İnan Kütüphanesi

Mühendishane-i Bahri-i Hümayun ardından açılan Mühendishane-i Berri-i Hümayun’da kütüphane matbaa ile aynı tarihte, 1797’de kurulmuş ve İstanbul Teknik Üniversitesi kütüphanesinin çekirdeğini oluşturmuştur. İlk ‘hafız-ı kütüb’ (kütüphaneci) Hasköylü Ali Veled-i Abdullah’tır. Üniversitenin kütüphanesi bugün Ayazağa yerleşkesinde hizmet vermekte ve 1957-1959 arasında rektörlük yapan Mustafa İnan’ın adını taşımaktadır. 500 bin civarında kitap ve tez barındırmaktadır. 6 bini aşkın kitap ve süreli yayını olan nadir eserler koleksiyonu 18. yüzyıla kadar uzanır. 350 bin e-kitap kayıtlıdır. 63 bin e-dergi, 200’den fazla veritabanına abonedir. Kütüphanede Celal Şengör’ün bağışı olan jeoloji haritaları koleksiyonu, Yalçın Tura, Cüneyd Orhon, Şehvar Beşiroğlu, Ercümend Berker, Nida Tüfekçi, Pınar Görsev, Fettah Cankurtaran, Aral Okay, Çağlan Tekil ve Borusan bağış koleksiyonları bulunmaktadır.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi

Üniversitenin kütüphanesinde koleksiyonlar; sanat, multimedya, Halil İnalcık, Hasan Âli Yücel ve özel olmak üzere beş kategoriye ayrılmıştır. 1993’te şahsî kütüphanesini bağışlayan Halil İnalcık’ın koleksiyonu Osmanlı tarihi ile ilgili çok dilli özel bir ihtisas kütüphanesi boyutundadır. 2014’te Hasan Âli Yücel’in kızı Canan Yücel Eronat tarafından bağışlanan koleksiyonda kitap, dergi ve fotoğraf albümlerinden oluşan 8 binden fazla materyal bulunmaktadır. Toplam 2 milyon 150 bini aşkın kaynak barındıran kütüphane 220 civarında veritabanına sahiptir.

Marmara Üniversitesi Orhan Oğuz Kütüphanesi

Üniversitenin kurucu rektörünün adını taşıyan merkez kütüphanesi “3. nesil akıllı kütüphane” yaklaşımıyla hizmet vermektedir. Kütüphanede 70 bini aşkın kitap, bir kısmı birim kütüphanelerine gönderilen 1700’ü aşkın kayıtlı dergi vardır. Dijital koleksiyonda 2 bine yakın yazma, 7 bine yakın eski harfl i basma, 580 Latin harfl i nadir eser, 715 cilt süreli yayın mevcuttur. Ayrıca CD-DVD arşivi, Braille kütüphanesi ve yazıcısı vardır. 850 kişilik oturma kapasitesine ve iki adet 7/24 salona sahip kütüphanede bireysel, grup ve akademik çalışma odaları, kendi kendine ödünç alıp vermeye imkan tanıyan akıllı cihazlar, kitapları dezenfekte etmeye yarayan kitap yıkama makinesi, cep kütüphanem mobil uygulaması bulunmaktadır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi

Üniversitenin kütüphanesinin kuruluşunda BM, UNESCO, CENTO, bazı yabancı ülkeler ve kütüphanelerin yardımı olmuştur. Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) başkanlığını uzun yıllar yürütmüştür. 520 bini aşkın kitap, 200 bin ciltli, 100’den fazla güncel süreli yayına sahiptir. 550 bini aşkın e-kitap kayıtlıdır. 70 bin e-dergi, 170 veritabanına abonedir. Gülek Ailesi tarafından bağışlanan koleksiyon Kasım Gülek salonundadır. 750 kişilik oturma kapasitesi olan kütüphanede 8 okuma, 2 gösteri salonu vardır. Engelsiz bina anlayışıyla ve Radyo Frekanslı Tanıma teknolojisi ile hizmet vermektedir.

Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphanesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan üniversitenin kütüphanesi 500 bini aşkın kitap, Braille alfabeli 75 cilt kitap, 7 bini aşkın DVD barındırmaktadır. Kütüphanede Ahmet C. Gazioğlu, Atila Türk, Kutlu Adalı, Erdoğan Mirata, Osman Türkay ve Özker Yaşın’ın özel koleksiyonları bulunmaktadır. 17 fi lm izleme kabini, 12 bireysel ve grup çalışma odası, 1000 kişilik 4 amfi tiyaro, 350 kişilik tiyatro sahnesi, 600 kişilik çalışma masası ile 24 saat açık bir kültür merkezi durumundadır.

Ankos

2000 yılında kurulan Anaodolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS), üniversite ve araştırma kütüphanelerinin en uygun fi yatla, en fazla e-bilgi kaynağına erişimlerini sağlamak, ölçek ekonomisi çerçevesinde bu ürünlere yapılan yatırımı paylaşmak, eğitim ve araştırmaya kütüphanelerin desteğini arttırmak için ortak çalışmalar yürütmeyi amaçlayan mesleki birlik ve gönüllü topluluğudur. ANKOS bugün 60’dan fazla yayıncının 80’den fazla ayrı veritabanıyla 1600’ü aşkın anlaşması bulunan, 155 üniversite ve araştırma kurumunun üye olduğu bir platformdur.