Z Dergi Mobil Uygulamasını
ÜCRETSİZ HEMEN İNDİRİN!

Mobil Websitesine Devam Et >>

İspanya Millî Kütüphanesi
Z

Yazı Boyutu: a a a
Okuma Modu

İspanya Millî Kütüphanesi
Z

https://www.zdergisi.istanbul/makale/ispanya-milli-kutuphanesi-559

Biblioteca Nacional de España (İspanya Millî Kütüphanesi) ülkenin en büyük kütüphanesidir. Madrid’deki bu ihtişamlı kütüphane, 1712’de V. Philip tarafından kurulmuş ve 1836’da ismi “Biblioteca Nacional” olarak değiştirilmiştir. İspanya Millî Kütüphanesi mimarisi ve muhafaza ettiği eserlerle İspanyol tarihini her yönüyle kuşatan millî bir karaktere sahip.

Biblioteca Nacional, bibliyografi k bir müze vasfı taşımasından dolayı İspanya’daki onca kütüphanenin içinde farklı bir yere sahip. Bu özelliğinden dolayı “Kitap Sarayı” olarak da anılıyor. İspanya’da kütüphanecilik kültürü geçmişi eskilere giden güçlü bir gelenek oluşturmuş. Bu gelenekten beslenen İspanya Millî Kütüphanesi kendinden önce kurulmuş birçok kütüphanenin mirasını devralmış. Binası eskiyen veya küçük gelen ya da ulaşımı sorunlu olan eski arşivler ve kütüphaneler tek bir çatı altında toplanmış. Böylece kütüphanelerden oluşan dev bir kütüphane oluşmuş.

Neoklasik bir anlayışla inşa edilen kütüphane binası, heykeller, mermer sütunlar ve ağaçların eşlik ettiği bir bahçe içinde hayranlık uyandırıyor. Kütüphanenin içinde Modern Sanat Müzesi, Arkeoloji Müzesi gibi sayısız eseri ihtiva eden müzeler mevcut. Ayrıca devasa bir sergi salonu var.

Biblioteca Nacional hem büyüklüğü hem envanterinin zenginliği sebebiyle çeşitli bölümlere ayrılmış.

Nadir Eserler Bölümü: Özel okuma salonu, nadir eserler okuma salonu ve büro olmak üzere üç büyük salonda işlevini sürdüren bu kısım 25.713 nadir esere ev sahipliği yapıyor. Burada, İspanyol klasiklerinin ilk baskıları ve 1700 öncesine tarihli matbu eserler mevcut. Nadir eserlerin fi şlerinde “R” (raros) harfi bulunuyor.

Cervantes Bölümü: Bağışlarla zenginleşen bu bölümde eserlerinin ilk baskıları da dahil olmak üzere Cervantes’in koleksiyonu bulunuyor. Don Kişot’un birçok dildeki ilk çevirileri rafl arda yerini almış. Buradaki eserlerin fi şleri genel katalogda da mevcut. Bu bölümde fi şlerin üzerinde bulunan “Cerv” harfl eri rehberlik ediyor ziyaretçilere.

Aksesyon Bölümü: Satın alınarak, bağış ya da derleme yoluyla kütüphaneye gelen tüm kitaplar bu bölümde hizmet veriyor. Gelen her kitap kayıt defterine not alınıyor. Kayıt defteri dolup taştığında ciltlenerek rafa kaldırılsa da kayıtların numaralandırılması kaldığı yerden devam ettiriliyor.

Bibliyografya Bölümü: Bu bölümde İspanya Bibliyografyası yıllık olarak yayınlanıyor. Ayrıca derleme yoluyla elde edilen kitapların aylık bülteni oluşturuluyor. Böylece İspanya’da yayınlanan her şey aylık olarak halka duyurulmuş oluyor. Bu bölüm İspanyolların bibliyografyaya ne denli önem verdiklerini açıkça göstermektedir. İtiraf etmek gerekirse tanıtmaya çalıştığımız bu bölümler kütüphanenin ufak bir kısmını oluşturuyor.

Ayrıca, kütüphane bünyesinde kitapların ciltlenmesi için bir bölüm ve kitapların mikrofi lmlerinin alındığı atölyeler de var.