Z Dergi Mobil Uygulamasını
ÜCRETSİZ HEMEN İNDİRİN!

Mobil Websitesine Devam Et >>

İcranın Mecrası ve İstanbul’da Müziğin Kesişen Kimlikleri
Introtema

Yazı Boyutu: a a a
Okuma Modu

İcranın Mecrası ve İstanbul’da Müziğin Kesişen Kimlikleri
Introtema

https://www.zdergisi.istanbul/makale/icranin-mecrasi-ve-istanbulda-muzigin-kesisen-kimlikleri-320

İcranın Mecrası ve İstanbul’da Müziğin Kesişen Kimlikleri

Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsünün 2018 yılında başlattığı “İstanbul ve Müzik Araştırma Programı (İMAP),” çalışmalarını çokdisiplinli ve uluslararası bir konferansla taçlandırdı. 1-2 Kasım 2019’da Pera Müzesinde gerçekleştirilen “İcranın Mecrası ve İstanbul’da Müziğin Kesişen Kimlikleri” başlıklı konferansın temel amacının, şehrin farklı dönemlerinde, çeşitli grupların müziği alımlayışını, müziğin icrası ve tartışma kanallarını, bunların şehir içindeki hareketini ve şehre dair anlatılarını düşünmeye zemin oluşturmak olduğu açıklandı. İstanbul’da müziğin hangi dinî, seküler, askerî ortam ve mekanlarda oluştuğu; kimler tarafından icra edildiği, bestecileri ve müziği kimlerin desteklediği; halkın eğlencesinde ne şekilde yer aldığı; kent içindeki varlığı ve yaygınlığı; nasıl kağıda döküldüğü ve hangi terimlerle tartışıldığı gibi konuların farklı disiplinlerden araştırmacıların katılımıyla irdelendiği toplantının açılış konuşmasını müzikoloji sahasının duayenlerinden Prof. Dr. Martin Stokes yaptı. Müzik araştırmalarına katkı sunması beklenen sunumların başında İstanbul’un Osmanlı musikisinin merkezi olması sebebiyle ortaya çıkan kültürel birikimi ele alan çalışmalar yer aldı. Müziğin icra edildiği mekanlar, çalgılı kahveler, sokak müzisyenleri, 1920’lerdeki caz müzik rüzgarının yanı sıra İstanbul Bektaşilerinin müziği ve “İstanbul’da Dersim Müziği” de konuşulan başlıklar arasındaydı. Konferans kapsamında ayrıca, İstanbul Araştırmaları Enstitüsüne bağışlanan Alâeddin Yavaşca ve Nuri Duyguer koleksiyonları üzerine yapılan çalışmaların detayları, arşivden örneklerle akademik camianın dikkatine sunuldu. “Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikayeler” sergisi ile devam eden etkinlik, Osmanlı müziği konseri ve akabindeki kokteyl ile sona erdi.

KONFERANSIN BAZI BAŞLIKLARI

Erken Modern İstanbul’da Müzik
Zeynep Yıldız Abbasoğlu: Osmanlı İstanbulunda Timurlu İmgeleri: Müzğin Merâgî’si, Şiirin Nevâyî’si.
Ersu Pekin: Kadınlar, Albümler, Resimler: 17. Yüzyıl İstanbul’unda Kadın Müzisyenler
Namık Sinan Turan: Osmanlı İmparatorluğu’nda Puritenizmin Tasavvuf Kültürüne Müdahale Alanlarından Biri Olarak Semâ ve Müzik: Kadızâdeliler ve Meşâyih Arasındaki Mücadelenin Anatomisi

Şehri ve Mekanı Müzik Bağlamında Haritalandırmak
Onur Öner:
Şehir ve Müzik: Geç Osmanlı Dönemi İstanbulu’nda Müzisyenlerin Hareketliliği
Süleyman Şenel: 20. Yüzyıl Başlarında Yapılan Plâk Kayıtlarından “Çalgılı Kahve Musikisi”nin İzini Sürmek
G. Carole Woodall: Cazı Haritalandırmak: Erken Dönem Cazın 1920’ler İstanbul’undaki Cazibesi ve Oluşturduğu Tehdit Evrim
Hikmet Öğüt: Sokaktan Yükselen Sesler: İstanbul’un Müzik Haritasında Göçmen Müzisyenler

Kültürlerarası Müzik
Mehmet Ali Sanlıkol: Bizans Neumatik Notasyonunda Osmanlı/Türk Müziği: Osmanlı/Türk Müziği ve Bizans Müziği Arasındaki Kültürel Farklılıkları Anlamak
Bülent Aksoy: Osmanlı Müzik Terimlerinin Ermeni Kilise Mugannileri Arasında Kullanımı
Ertuğrul Sevsay: Türk Tangolarının Kısa Tarihi ve Türk Müzik Sanatındaki Yeri