Z Dergi Mobil Uygulamasını
ÜCRETSİZ HEMEN İNDİRİN!

Mobil Websitesine Devam Et >>

CENL Avrupa Millî Kütüphaneciler Birliği
Z

Yazı Boyutu: a a a
Okuma Modu

CENL Avrupa Millî Kütüphaneciler Birliği
Z

https://www.zdergisi.istanbul/makale/cenl-avrupa-milli-kutuphaneciler-birligi-454

Avrupa Konseyine üye 47 ülkenin 49 millî kütüphanesini biraraya getiren The Conference of European National Librarians (CENL), kendisini “kıtanın kültürel mirasını korumak için birlikte çalışan Avrupa’nın millî kütüphaneleriyiz” diye tanımlıyor ve “Bir kıtanın hafızası” mottosunu kullanıyor.

1987’de kurulan, Türkiye'nin 1996'da katıldığı birlik, “dünyanın önde gelen hafıza kurumları” olan millî kütüp- haneleri örgütleyerek, kıtanın kültürel mirasını korumak ve herkes için erişilebilir kılmak misyonunu üstleniyor. Yazılı, yayınlanmış ve kaydedilmiş çıktıları toplayan, muhafaza eden ve kullanıcılar için erişilebilir kılan millî kütüphaneler, siyasi birlik içindeki diğer millî kütüphanelerle de bilgi alışverişinde bulunuyor.

Üye millî kütüphanelerin sorumlulukları şöyle özetleniyor: Basılı ve elektronik millî yayınları toplamak, kataloglamak ve korumak, kullanıcılara hem doğrudan hem diğer kütüphane ve bilgi merkezleri aracılığıyla —referans, kaynakça, koruma, ödünç verme gibi—hizmetleri sağlamak, millî kültürel mirası koruyup geliştirmek, yabancı yayınların en azından temsilî bir koleksiyonunu edinmek, millî kültür politikasını geliştirmek, millî okuryazarlık kampanyalarına liderlik etmek.

CENL’in internet sayfasında, üye millî kütüphaneler tarafından yapılan yayınlar, araştırmalar, raporlar bulunabiliyor.

CENL yılda bir kere toplanıyor. İcra komitesi, strateji ve eylem planını ileriye taşıyacak şekilde en az üç yıllık bir süre için atanıyor. 2015 yılından bu yana başkanlık, Britanya Kütüphanesi genel müdürü Roly Keating tarafından yerine getiriliyor.