Z Dergi Mobil Uygulamasını
ÜCRETSİZ HEMEN İNDİRİN!

Mobil Websitesine Devam Et >>

Bilgi ve Belge Yönetimi Eğitimi
Z

Yazı Boyutu: a a a
Okuma Modu

Bilgi ve Belge Yönetimi Eğitimi
Z

https://www.zdergisi.istanbul/makale/bilgi-ve-belge-yonetimi-egitimi-455

Üniversitelerin kütüphanecilik bölümleri 1990’da —daha ziyade kadro problemini çözmek için— üç ana bilim dalına ayrılmıştı: Kütüphanecilik, dokümantasyon-enformasyon, arşivcilik. Öğrencilerin çağın yeni ihtiyaçlarına ve imkanlarına uygun teknik bilgi ve beceriler elde etmesini hedefl eyen YÖK, 2002’de bu dalları “Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü” adıyla yeniden tek çatı altında topladı.

Bölüm müfredatında ele alınan konulardan bazıları şunlar: Bilgisayarın etkin kullanımı, internet ve bilgiye erişim, kütüphane ve arşiv web tasarımı, sistem analizi, veritabanı yönetim sistemleri, bilgi teknolojisi yönetimi, bilgi sistemleri tasarımı, elektronik ısmarlama ve izleme, elektronik erişim ve referans hizmetleri, dijitalleştirme, bilgisayar ortamında kataloglama ve çevrimiçi erişim, elektronik arşivleme, bilgi ağları, bilgi mimarisi, bilgi danışmanlığı, bilgi ekonomisi, kalite sistem dokümantasyonu, dijital kütüphaneler..

Enformasyon çağı bilginin ulaşılabilirliğini artırmasına rağmen bazı eşitsizliklerin doğmasına da sebep oluyor. Kütüphaneler ve kütüphane çalışanları, gerekli alt yapısı veya yeterli teknik bilgisi olmayanların bilgiye erişimi için ücretsiz teknik destek vermekte ve bu eşitsizliğin ortadan kalkmasına yardımcı olmaktadır.