Z Dergi Mobil Uygulamasını
ÜCRETSİZ HEMEN İNDİRİN!

Mobil Websitesine Devam Et >>

Otantik Çalgılar

Yazı Boyutu: a a a
Okuma Modu

Otantik Çalgılar

https://www.zdergisi.istanbul/makale/otantik-calgilar-420

Dünyanın her yerinde, inanışları, gelenekleri, yaşayışları ne olursa olsun insanlar müzik üretiyorlar, müzik dinliyorlar. Fakat elbette kendilerine uygun biçimlerde... Öyle ki, dünyanın bir yerinden başka bir yerine bakan kişinin son derece şaşırtıcı bulabileceği türden enstrümanlar ve müzik araçları ile karşılaşılabiliyor. Ezgiler bazen bir bambu çubuğunun boşluğundan, bazen ipek böceğinden elde edilen tellerin geriliminden, bazen iki çubuğun birbirine temasından, bahse değer çalgı aletleriyle elde ediliyor. Bu aletlerin ses düzenleri, ses aralıkları, uygulamaları farklı farklı... Fakat hepsiyle müzik icra ediliyor. Bu farklı müzik aletlerinden kısa bir derleme yaptık.

KALİMBA

NİJERYA

Güney Afrika civarında birçok çeşidi görülen çalgı. Kademeli olarak sıralanan ince metal çubuklar bir ahşap platform üzerine yerleşir. Daha sonra gelişerek ‘başparmak piyanosu’ adını almıştır. Dinî törenlerde, düğünlerde ve toplantılarda yaygın olarak kullanılır.

 
 
 
 

KOTO

JAPONYA

Koto, (琴 veya 箏), Japonya’ya özgü iki metre uzunluğunda, Çin kavağı adı verilen ağaçtan yapılan 13 telli bir çalgıdır. Köken olarak Çin kültürüne ait olduğu kaydedilmektedir. Japonya’da 7. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan koto; santur ve kanun ile benzerlik taşır. 17. yüzyıla kadar kraliyet ailesi ve saray çevresinin çalgısı olarak bilinen koto, günü­müzde de Japon pop müzik enstrü­manları arasında kullanılabiliyor. Mistik bir çalgı olan kotonun çıkardığı ses itibarıyla dinleyenlere ‘huzur, mutluluk ve dinginlik hissi’ verdiği söyleniyor.

 
 
 
 

BALALAYKA

RUSYA

Balalayka, lavta ailesin­den Rusya’ya özgü bir telli çalgı türüdür. Orta Asya Türklerinin üç teli ve yuvarlak bir gövdesi bulunan dombradan esinlenilerek 1700’lü yılların sonuna doğru geliştirilmiştir. Balalayka, halk şarkıla­rıyla birlikte tek başına çalınıyorsa da son yıllarda büyük bala­layka orkestraları kurulmuştur. Balalaykanın gövdesi üç köşelidir ve üç teli vardır.

 
 
 
 

TESTERE DUANG

TAYLAND

Tayland’a özgü keman ailesinin üyesi olan bu enstrümana ‘çivili keman’ demek de mümkündür. Küçük bir ses kutusunun içinden geçen sert ahşaptan oluşur. İki telli olan çalgının sapında da akort için iki mandal bulunur. Akort mandallarında ve kemanın sapında dekoratif halkalar vardır. Silindir şeklindeki küçük ses kutusunda tellerin yerleştirildiği yüzey yılan derisiyle kaplanmış, karşı ucu ise açık bırakılmıştır. Telleri kıldandır.

 
 
 
 

TROMPET
KEMAN

FRANSA

Trompet keman, bir Orta Çağ ve Rönesans Avru­pası yaylı müzik aletidir. İki metreden uzun gövdesi ile iki ya da tek telli bir çalgı­dır. Vızıltı ile bir flüt tonu aralığında ses çıkarmaktadır.

 

SİTAR

HİNDİSTAN

Sitar, uzun saplı telli bir sazdır. Hindistan kökenli bu sazın sözcük anlamı Fars­çada ‘30 telli’dir. Bu müzik aleti, Hint kültürü dışında Güney Asya’nın (Pakistan, Hindistan, Nepal, Bang­ladeş, Butan ve Sri Lanka) birçok ülkesinde kullanılan geleneksel bir ens­trümandır. Sitar İran-Afga­nistan bölgesinin setar adlı aletinden türemiştir.

 
 
 
 

KANUN

TÜRKİYE

Kanun, özellikle Şark musikisinde kullanılan telli bir enstrümandır. Günümüzde Türkiye’nin yanı sıra Orta Do­ğu ve Kuzey Afrika’daki İs­lam ülkeleriyle Balkanlar’da, Özbekistan ve Ermenistan’da da kullanılan kanun tarih boyunca çeşitli değişiklikler geçirmiştir. Kanunun, bir kasa üzerinde uzun­dan kısaya doğru sıralanıp gerilmiş tellerin açık olarak titreştirilmesiyle ses veren bütün çalgıların ortak adı olan kithara kapsamına girdiği söylenebilir.

 
 
 
 

REBAB

ENDONEZYA

Rebap, Orta Asya ve İslam coğrafyasının pek çok bölgesinde birbirine yakın şekillerde kullanılan bir grup telli musiki aletinin genel adıdır. Kimi zaman ayaklı kemane, kimi zaman lavta (ud, bağlama gibi) türünden, göğsü tamamen veya yarı ya­rıya deri kaplı çalgıların ismi olarak kullanılmıştır. Ayaklı kemane türünden rebapların ilk örneği Orta Asya ıklığıdır. İranlılar ıklığa keman veya kemançe, Araplar rebâb adını vermişlerdir. Rebap (rübâb), adı İran kültür çevresinde yaylı çalgıların değil deri göğüslü, mızrapla çalınan lavtaların adıdır.