Z Dergi Mobil Uygulamasını
ÜCRETSİZ HEMEN İNDİRİN!

Mobil Websitesine Devam Et >>

Yazarlar

A. Süheyl Ünver

(Ord.Prof.Dr.) 1898’de İstanbul’da doğdu. 1920’de Darülfünun Tıp Fakültesini bitirdi. Paris Tıp Fakültesinde iç hastalıkları uzmanlığını tamamladı. Tıp Fakültesi tedavi kliniği ile farmakodinami müderris yardımcılığı yaptı. Gureba ve Haseki hastanelerinde çalıştı. İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsünü kurdu, Güzel Sanatlar Akademisi hocalığı yaptı. 1938’de profesör, 1954’te ordinaryus profesör oldu. 1967’de Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Tıp Tarihi ve Deontoloji Kürsüsünü kurdu. Topkapı Sarayı Müzesinde 500 yıllık nakışhaneyi yeniden kurarak öğrenci yetiştirdi. 1973’te emekli oldu, 1986’da vefat etti.

Abdullah Ridvan Gökbel

2016’da İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 2019’da İstanbul Üniversitesi Dinler Tarihi Kürsüsünde “Erken İslami Dönemde Hıristiyanların Kur’an Çalışmaları” adlı teziyle yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2018’de İngiltere’de Cambridge Muslim College’da misafir araştırmacı olarak bulundu. İstanbul Üniversitesi Dinler Tarihi Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmekte olup 2016’dan beri Abdullah Tivnikli İSAR Vakfında araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Arap ve Süryani Hıristiyanlığı, erken İslam tarihinde Müslüman-Hıristiyan münasebetleri, Arapça ve Süryanice reddiye/polemik geleneği üzerine çalışmaktadır.

Abdullah Uğur

1986’da Alanya’da doğdu. 2005’te Yıldız Teknik Üniversitesinden mezun oldu. 2019’da Marmara Türkiyat Enstitüsünde doktorasını tamamladı. Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde çalışmaktadır.

Adnan Demircan

(Prof.Dr.) 1964’te Mardin’in Ömerli ilçesinde doğdu. 1987’de Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1989’da Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İslam Tarihi ve Uygarlığı Bilim Dalındaki yüksek lisansını, 1994’te doktorasını tamamladı. Ocak 1992’de Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesine İslam tarihi araştırma görevlisi, 1994’de yardımcı doçent olarak atandı; ekim 1996’da doçent, şubat 2003’te profesör oldu. Çalışmalarını İslam tarihinin ilk dönem siyasî tarihi, özellikle de muhalif gruplar üzerine yoğunlaştıran Demircan’ın yayınlanmış birçok kitabı, müşterek çalışmalarda bölüm yazarlığı, bilimsel ve popüler dergilerde makaleleri, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirileri bulunmaktadır.

Ahmed Güner Sayar

(Prof.Dr.) 1946’da İstanbul’da doğmuştur. Şair ve yazar Abbas Sayar’ın oğludur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden 1968’de mezun oldu. Aynı fakülteye 1975’te araştırma görevlisi olarak girdi. 1972’de Birmingham Üniversitesi Ekonomi Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 1976’da İÜ İktisat Fakültesinde doktorasını yaptı, 1980’de doçentliğe ve 1988’de profesörlüğe yükseldi. Çalışmalarını 1982’den sonra İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğretim üyesi olarak sürdürdü. Aynı fakültenin İktisat Tarihi Anabilim Dalı başkanlığını yaptı.

Ahmet Nezi̇h Gali̇teki̇n

1945’te Kocaeli’nin Değirmendere köyünde doğdu. Babası, Gölcük Tersanesine İstanbul’dan gelen ustalardandır. Lisede okudu. Okuldan sonra kısa süre yeni kurulan bir fabrikada çalıştı. Askerlik hizmetini yaptıktan sonra fabrika hayatına devam etti. Petkim Petro-Kimya fabrikasında çalışarak emekli oldu.

Ahmet Özcan

(Dr.) Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1992’de Kırıkkale Üniversitesinden Kethüda Said Efendi Tarihi adlı elyazması eserin transkripsiyon ve değerlendirmesiyle yüksek lisans derecesi aldı. 1999’da “Türkiye’de Popüler Tarihçilik” adlı teziyle Hacettepe Üniversitesinde doktorasını tamamladı. 1995-2009 arasında Ankara’da sahaflık yaptı. Halen Çankırı Karatekin Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışan Ahmet Özcan’ın çeşitli kitap ve dergilerde yayınlanmış akademik ve popüler yazıları bulunmaktadır. Yazarlık ve editörlük yapan Özcan tarih yazımı, basın ve yayın tarihi, kolluk tarihi, askerî tarih, tarih kaynakları, biyografi ve bibliyografya konularıyla ilgilenmektedir.

Ahmet Saim Aritan

1951’de Konya’da doğdu. Konya İmam Hatip Okulunun ardından 1974’te Konya Yüksek İslam Enstitüsünden mezun oldu. Seydişehir Mahmut Esat Ortaokulu, Çumra İmam Hatip Lisesi ve Konya Kız Ortaokulunda öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 1985’te Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Sanatları ve Mimarisi Uzmanı kadrosuyla akademisyenliğe geçti. 2002’de doçent, 2008’de profesör oldu. Selçuklu Cilt Sanatı konusunda önemli bir isim olan Ahmet Saim Arıtan, Destegül Güzel Sanatlar Merkezinin kurulmasında ve Prof.Dr. Fevzi Günüç ile birlikte kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulundu. 2016’da vefat etti.

Alberto Manguel

Alberto Manguel 1948’de Buenos Aires’te Arjantinli bir ana babanın çocuğu olarak doğdu. Çocukluğunu babasının diplomatik görevi nedeniyle İsrail’de geçirdi. Çek bakıcısından İngilizce ve Almanca öğrendi. Anadili İspanyolcayı, 1955’te Arjantin’e döndükten sonra öğrendi. Öğrenciliğinde Jorge Luis Borges’e dört yıl süresince kitap okudu. Hayatını Fransa, İtalya ve İngiltere gibi değişik ülkelerde sürdüren Manguel, 1988’den beri Kanada vatandaşı. Yazarlığı yanında çokdilli bir çevirmen, antoloji yazarı ve yayıncı olarak uluslararası ün kazandı.

Ali̇ Bi̇ri̇nci̇

(Prof.Dr.) Yakın çağ siyasî tarihi profesörü, emekli öğretim üyesidir. 1947’de Hendek’te Balıklı Şeyh köyünde doğdu. 1973’te Ankara Üniversitesi İktisat ve Maliye Bölümünden mezun oldu. Emniyet Genel Müdürlüğünde ve Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde çalıştı. Türk Tarih Kurumu başkanlığı yaptı. 1988’de Polis Akademisinde başladığı öğretim üyeliğinden 2016’da emekli oldu. Çeşitli dergilerde yakın devrin siyasi hayatı, tarihî şahsiyetleri ve yazarları hakkında yazdığı yazıları kitaplaştırdı. Birçok yayına katkıda bulunmuştur.

Ali̇ Riza Özcan

(Dr.) 1968’de doğdu. 1988’de MSGSÜ Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü’nden mezun oldu. 1990’da yüksek lisans 1996’da sanatta yeterlik mezunu oldu. Prof.Dr. Ali Alparslan’dan rik’a, dîvânî, celî dîvânî ve ta’lîk, hattat Hüseyin Kutlu’dan sülüs- nesih yazılarından icazetnâme aldı. Uluslararası yarışmalarda ödüller aldı. Geleneksel sanatlarla ilgili kitapları ve makaleleri yayınlandı. 1996’da başladığı akademik hayatına halen MSGSÜ Geleneksel Türk Sanatları bölümünde Dr. öğretim üyesi olarak devam etmektedir.

Ali̇ Satan

(Prof.Dr.) 1967’de Tokat’ta doğdu. 1990’da Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 2001’de halifeliğin kaldırılması konusu üzerine hazırladığı tezi ile doktorasını tamamladı. Osmanlıdan Cumhuriyete geçiş süreci üzerinde siyasî, askerî ve sosyal tarih konuları üzerine çalışıyor. Radyo ve televizyonlarda tarih programı, film ve belgesellere danışmanlık yapıyor. Yayınlanmış 15 kitabı bulunmaktadır. Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu üyeliğine seçilmiş olup Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde öğretim üyeliğine devam etmektedir.

Ali̇ Utku

(Dr.) Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesidir. Çağdaş Batı felsefesi ve Tanzimat sonrası Türk düşüncesi alanlarında çalışıyor. Ludwig Wittgenstein: Erken Döneminde Dilin Sınırları ve Felsefe (Doğu Batı Yayınları 2009) ve Kitaplar Kitabına Adanmış Bir Ömür: Seyfettin Özege (Atatürk Üniversitesi Yayınları 2016) başlıklı telif eserleri yanında, bireysel ve kolektif derleme ve çeviri çalışmaları vardır. Ayrıca Çizgi Kitabevi Yayınlarında “Osmanlı Felsefe Çalışmaları” dizisinin editörlüğünü yürütmektedir.

Arzu Terzi̇

(Prof.Dr.) 1989’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde görev yapmaktadır. Osmanlı sosyo-ekonomik tarihi, Osmanlı kurumları ve saray teşkilatı alanlarında çalışmalarını devam ettirmektedir. Ders kitapları, yurt içi ve yurt dışında yayınlanmış çok sayıda kitap bölümleri ve makaleleri bulunmaktadır. Bir yandan da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Tarih Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi Tarih Dergisi/Turkish Journal of History başeditörlüğü vazifelerini yürütmektedir.

Ashi̇rbek K. Mumi̇nov

(Prof.Dr.) 1959’da doğdu. 1982’de Taşkent Devlet Üniversitesi Şarkiyat Fakültesinden mezun oldu ve Arap, İngiliz filolojisi sahasında yüksek lisans öğretimini tamamladı. 1991’de Saint Petersburg Bilimler Akademisi Doğu Elyazmaları Enstitüsünde İslam Tarihi Bölümünden doktora derecesini aldı. 2003’te Taşkent İslam Üniversitesinde Orta Asya’da İslam tarihi sahasında doktora sonrası derecesini aldı. Türkistan Ahmet Yesevi, Taşkent Devlet Şarkiyat, Astana Avrasya Üniversitelerinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Halen İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Merkezinde (IRCICA) görev yapmaktadır.

Ayhan Tek

(Doç.Dr.) 1980’de Hakkari’de doğdu. Lisans öğretimini İstanbul Üniversitesi, yüksek lisans öğretimini ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde tamamladı. 2015’te Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümünde doktorasını tamamladı. Klasik Osmanlı-Türk ve Kürt edebiyatları üzerine akademik çalışmaları bulunmakta. Halen Muş Alparslan Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ayşe Atici Arayancan

1978’de Adana’da doğdu. Lisansını Ankara Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümünde, yüksek lisansını Ankara Üniversitesinde tamamladı. Aynı üniversitenin Ortaçağ Anabilim Dalında doktora derecesini aldı. TTK, TİKA ve TÜBİTAK Yurt Dışı Araştırma Programı kapsamında İran ve Azerbaycan’da çalışmalar yürüttü. 2018’de doçent oldu. Hasan Sabbah ve Alamut, Haşhaşiler: Efsane ve Gerçekler adlı kitapları mevcuttur. Selçuklu, İsmailîler, Karakoyunlu-Akkoyunlu, İran ve Şiî hareketler üzerine çalışmaktadır.

Ayşe Kasap

1996’da İstanbul doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede pedagojik formasyon eğitimini tamamladı.İlke Yayıncılık tarafından yayınlanan Türkiye’nin Birikimleri çalışmasında madde yazarlığı yapmıştır. Türk Edebiyatı, Çeto, Derin Tarih, Dil ve Edebiyat dergilerinde yazıları yayınlanmaktadır. “Eski Harfli (Osmanlıca) ve Latin Harfli (1869-2000) Çocuk Dergileri” konusunda araştırmalar yapmaktadır. 2011 yılında “Evvel Zaman İçinde Çocuk Dergileri: 1869- 1928 arasında çıkmış Eski Harfli Çocuk Dergileri” ve 2020’de “Çocuk Vatandır Çocuk Cihandır 1920’den 2020’ye 100. Yılında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” adında kitap çalışmaları bulunmaktadır. Kamu kütüphanesinde uzman kütüphaneci olarak görev yapmaktadır.

Begüm Başoğlu Öner

1980’de Ankara’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun olduktan sonra Istituto Europeo di Design Milanoda moda tarihi eğitimi aldı. 2005’ten bu yana yer aldığı Vakko çatısı altında, Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi küratörlüğünün yanısıra Vakko Esmod İstanbulda moda kültürü eğitimleri veriyor ve akademik moda yayınları çevirmenliği yapıyor. 2015’te Ege Erim ile birlikte Sade isimli kitabı yazdı.

Bernard Lewis

1916’da Londra’da doğdu. İngiliz ve Amerikan tarihçisiydi ve özellikle doğu araştırmaları yaptı. Aynı zamanda kamusal entelektüel ve politik yorumcu olarak tanınır. Princeton Üniversitesinde profesörlük yaptı. İslam tarihi, İslam ve Batı arasındaki etkileşim üzerine yoğunlaştı. 2018’de vefat etti.

Betül Bakirci

1995’te İstanbul’da doğdu. İstanbul Şehir Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü tamamladıktan sonra aynı üniversitede yüksek lisans öğrenimine devam etti. Bu sırada “Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma” dersleri verdi. Başlıca çalışma alanları arasında Osmanlı’da Ermeni kültürü ve edebiyatı, modernleşme ve gruplar arası etkileşimler ve karşılaştırmalı edebiyat incelemeleri bulunmaktadır. Agos, Agos Kirk, Z ve Dergâh’ta yazıları yayınlanandı. Ermeni edebiyatının yanısıra edebi metinlerdeki kadınlık, erkeklik, kimlik ve ötekilik gibi meselelerle de ilgilenmekte, gönüllü olarak eleştirel okuma atölyeleri düzenlemektedir.

Betül Özel Çi̇çek

Kayseri doğumludur. İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında lisansını, tasavvuf alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Dinler tarihi alanında doktora yapmaktadır. Muhtelif yayın organlarında yazıları ve çevirileri yayınlanmaktadır. Çeşitli eğitim vakıflarında 16 seneyi aşkın zamandır aktif olarak çalışmaktadır.

Betül Parlak Cengiz

(Prof.Dr.) 1989’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İtalyan dili bilim dalından aldı. 2013’te çeviribilim alanında doçent unvanı aldı. 2017’de emekli olana kadar İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. İtalyancadan Türkçeye kitap çevirmeni olarak pek çok eseri dilimize kazandırdı. Profesyonel kitap çevirmeni ve bağımsız Çeviribilim araştırmacısı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Bi̇lal Kemi̇kli̇

(Prof.Dr.) Sivas’ta doğdu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı. 1998’de doktor, 2002’de doçent ve 2008’de profesörlüğe yükseldi. Yüzüncü Yıl ve Süleyman Demirel Üniversitelerinde öğretim üyesi olarak çalıştı. TRT’de programlar yaptı. Bazı belgesellerde danışman ve metin yazarı olarak bulundu. Dekan olarak DPÜ İlahiyat Fakültesinin kurulmasına öncülük etti. Hâlen Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yapan yazar, edebiyat ve kültür tarihine dair çalışmalarını sürdürmektedir.

Celi̇l Ci̇van

1978’de Almanya’da doğdu. 1995’ten beri çeşitli dergilerde hikayeleri, edebiyat ve sinema yazıları yayınlandı. 2010-2018 arasında Hayal Perdesi Sinema Dergisi’nin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Küre Yayınlarının hazırladığı sinema kitaplarında editör ve redaktör olarak çalıştı. İlk romanı Başkan Mao’nun Gizli Hazinesi 2020’de Epona Kitap’tan çıktı. Halen metin yazarı ve editör olarak çalışıyor.

Cemal Kafadar

(Prof.Dr.) 1954’te İstanbul’da doğdu. 1977’de ABD’de Hamilton College’da lisans öğrenimini tamamladı. Kanada McGill Üniversitesi İslami Araştırmalar Enstitüsünde Osmanlı tarihi üzerine yüksek lisans ve doktora yaptı. 1985-1989 arasında Princeton Üniversitesi Yakın Doğu Araştırmaları Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışan Prof. Kafadar 1990’da Harvard Üniversitesi Tarih Bölümüne geçti. 1997’de bu üniversitede Vehbi Koç Türkiye Etüdleri Kürsüsünün başkanlığına getirildi. 1999-2004 ve 2009-2010 arasında Harvard Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezinin direktörlüğünü yürüttü. Halen aynı üniversitenin Tarih Bölümünde arşiv araştırması, popüler kültür ve Osmanlı tarihyazımı üzerine seminerler yönetmektedir.

Christoph Rauch

Berlin Devlet Kütüphanesi (Staatsbibliothek zu Berlin) Şarkiyat Bölümü Müdürü.

Dursun Gürlek

1952’de Tokat’ta doğdu. İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmuştur. Çok sayıda yerel gazetede çeşitli görevlerde bulunmuştur. Bir süre muhtelif okullarda Türkçe ve Edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Biyografi araştırmaları ve makaleleri çeşitli dergilerde yayım-lanmıştır. Bir süre Tarih ve Düşünce dergisinin yazı işleri müdürlüğünü yapan yazar hâlâ Osmanlı Tarihi, Şark Klasikleri ve biyografi sahasındaki çalışmalarına devam etmektedir.

Ekrem Saltik

(Dr.) Tarih ve sosyoloji eğitimi aldı. Senarist olarak yerli ve yabancı kanallar için belgeseller hazırladı. Yayıncılık sektöründe fikir tasarım, editörlük, metin yazarlığı ve konsept danışmanlığı yaptı. Bir dönem Türkiye Cumhuriyeti adına resmî olarak faaliyet gösteren uluslararası bir kültürel diplomasi kurumunda Kültür Sanat ve Projeler Müdürü olarak görev yapmış olan Saltık, halen aynı zamanda kurucusu olduğu İstinye Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesidir.

Eli̇f Sezer-Aydinli

1989’da İstanbul’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde lisans, İstanbul Şehir Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Bölümünde yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Şu anda Freie Universitat Berlinde doktora tezini hazırlamaktadır. Osmanlı okuma tarihi üzerine yoğunlaşan tezinde 18. ve 19. yüzyıl İstanbul’unda çoğunlukla okuma meclislerinde seslendirilen hikaye elyazmaları üzerindeki notları inceleyerek dönemin sosyal ve kültürel ortamını tartışmaktadır.

Emi̇n Nedret İşli̇

1959’da İstanbul’da doğdu. 1987’de İÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Aynı bölümün Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalında yüksek lisans yaptı. Liseden mezuniyetini müteakip sahaflık mesleğine intisap etti. Halen 2001’de Püzant Akbaş ile birlikte kurduğu Sahaf Turkuaz’da çalışmaktadır. Cumhuriyet gazetesi kitap ekinde iki buçuk yıldan fazla sahaflık, kitap tarihi, kültür hayatı ile ilgili köşe yazıları yazdı. Çeşitli dergilerde sahaflık ve yayıncılık tarihi üzerine yazıları yayınlandı. Sahafname (Kırmızıkedi Yayınevi, 2017), Adab-ı Taam (İletişim Yayınları, 2020) yayınlanan son çalışmalarıdır. Ayrıca Sahaflar Birliği Derneği başkanlığını da yapmaktadır.

Emi̇ne Betül Çakirca

İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun oldu. İlk yüksek lisansını İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalında yaptı. İBB adına İstanbul Müftülüğü Şer’i Siciller Arşivi ve Meşihat Kütüphanesi için konservasyon atölyesinin kuruluşunda bulundu ve burada şer’i sicil defterlerinin konservasyonu üzerine çalıştı. Doktora çalışmaları kapsamında Cambridge’de The Islamic Manuscript Association’da staj yaptı. Kodikoloji ve çatışma dönezaramlerinde kültürel miras koruma konularında dersler aldı. Doktora çalışmalarına İbn Haldun Üniversitesinde devam etmektedir. Millî Saraylar İdaresi Başkanlığında uzman yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Emre Dölen

(Prof.Dr.) 1945’te İstanbul’da doğdu. 1969’da İÜ Kimya Fakültesinden kimya yüksek mühendisi olarak mezun oldu. 1972’de doktor ve 1979’da doçent oldu. Aynı yıl Nişantaşı Eczacılık Yüksek Okuluna (günümüzdeki Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi) geçti. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde 1988’de profesör oldu ve 2012’de emekliye ayrıldı. Dekanlık ve Rektör yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1980’lerden itibaren yoğun olarak bilim ve teknoloji tarihine yöneldi.

Eni̇s Batur

1952’de Eskişehir’de doğdu. Aralık 2017’den beri Kırmızı Kedi Yayınlarının, Aralık 2020’den beri Kirpi şiir dergisinin (Simurg Art) genel yayın yönetmenliğini yapmaktadır. Gergedan, Sanat Dünyamız, Kitap-lık, Cogito, Arredemento Dekorasyon, Fol gibi dergilerin hazırlanışında sorumluluklar üstlendi; Remzi Kitabevinin (1990-1993), TRT’deki “Okudukça” programının (1994- 1999) yayın danışmanlığını yaptı; Açık Radyo’nun kuruluşuna katkıda bulundu ve “Şifa, Şifre, Deşifre” programını gerçekleştirdi; Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) “Göreme’den İstanbul’a Kültür Mirasımız” kampanyasını yönetti, Cumhuriyet, Milliyet, Dünya, Aydınlık gazetelerinde, Yeni Gündem, P-Eki, Express, 2000’e Doğru dergilerinde haftalık, Cumhuriyet Bilim- Teknik dergisinde aylık yazılar yazdı. Yurtdışındaki çeşitli dergilerde ürünleri yayınlandı.

Fati̇h Dalgali

2008’de yeniçağ tarihi alanında yüksek lisansını tamamladıktan sonra, bir süre öğretmenlik yaptı. Sonraki yıllarda tarih alanındaki birçok çalışmanın içinde yer aldı.

Güssün Güneş

(Dr.) 1996’da İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü Dokümantasyon ve Enformasyon ana bilim dalını bitirdi. Doktorasını Marmara Üniversitesinde tamamladı. 2012’den beri Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında Daire Başkanı olarak görev yapmakta ve ayrıca Marmara Üniversitesi Cumhuriyet Müzesi ve Sanat Galerisinin de yöneticiliğini yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış birçok akademik yayını ile kitapları, sözlü bildirileri, poster çalışmaları, sanatsal dergileri ve ödülleri bulunmaktadır. Akademik kütüphanecilik, tıp ve sağlık bilimleri kütüphaneciliği, dijital kütüphaneler, kütüphanecilikte bilgi hizmetleri ve teknik hizmetler, kataloglama, kütüphanelerde toz ve hava kirliliği ve yeni nesil kütüphane binaları üzerine çalışmaktadır.

Hali̇l Aslantürk

Gaziantep’te doğdu. Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Tarih Öğretimi Alanında Fırat Üniversitesinden, Osmanlı İktisat Tarihi alanındaki çalışmasıyla da Gazi Üniversitesinden master dereceleri aldı. Daha sonra felsefe eğitimi gördü. Tasavvuf tarihi ve felsefeyle ilgilenen yazar Millî Eğitim Bakanlığında görev yapmaktadır.

Hali̇l Solak

Belgesel senaryoları yazdı, gazete ve dergiler için söyleşiler hazırladı. Kitap ve kütüphaneler üzerine okumayı seviyor. Osmanlı kültür tarihi merkezli denemeler yazmaya devam ediyor. Editörlük yapıyor. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalında doktora öğrencisi.

Halûk Perk

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede özel hukuk alanında yüksek lisans yaptı. Yıldız Teknik Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesinde kültür varlıkları mevzuatı ve koleksiyonculuk konularında dersler verdi. 35 yıldır koleksiyoncu olan yazar, 20 yıl önce arkeolojik eser, etnografik eser, yazma, fotoğraf ve belgelere ev sahipliği yapan Halûk Perk Müzesini kurmuştur. Şahsî koleksiyonları hakkında ulusal ve uluslararası sempozyumda bildiriler sunan yazarın ayrıca 25 kadar yayını bulunmaktadır. Eserlerinden oluşan birçok sergi açmıştır.

Hamza Lavi̇c

1985’te doğdu. 2008’de Saraybosna Üniversitesi Felsefe Fakültesinden mezun oldu. Slovenya Ljubljana Üniversitesinde Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Halen Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde doktora çalışmalarına devam etmektedir. 2009’dan itibaren Saraybosna Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesinde elyazmalar ve Osmanlı arşivi bölümünde çalışmaktadır.

Harun Korkmaz

Lisans ve yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde tamamladı. Prof.Dr. Zeynep Tarım danışmanlığında güfte mecmuaları hakkındaki bir doktora tezi hazırlamaktadır. 2013’ten itibaren İÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. Enstitüde bulunan Sadettin Arel Arşivinin tasnif ve kataloglama çalışmalarını tamamlamıştır. Musiki tarihi sahasında Murat Bardakçı’dan istifade etmiş, Leonidas Asteris’ten şan, M. Doğan Dikmen’den klasik Türk musikisi repertuvarı dersleri almış, Alâeddin Yavaşca’dan eserler meşk etmiştir.

Harun Tuncer

1984’te Üsküdar’da doğdu. İÜ İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. 2012’de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde yüksek lisansını, 2019’da da yine aynı üniversitede doktorasını tamamladı. 19.-20. yüzyıl Osmanlı-İngiliz münasebetleri, İngiliz misyoner faaliyetleri ve dönemin önde gelen isimlerinin biyografik hikayeleri üzerine çalışmaktadır. 2007’den beri çeviri ve editörlük çalışmalarıyla meşgul olmakta, 2019’dan bu yana İstanbul Aydın Üniversitesinde kısmi zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Hasan Hüseyin Bahadir

1980’de Kırşehir’de doğdu. 2002’de Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını, Ahi Evran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde 2019’da tamamladı. Uzun süre bankacılık yaptı. Halen serbest olarak yazma gayretini sürdürüyor. Başlıca ilgi alanı edebiyat, edebiyatı daha iyi anlayabilmek için beşeri bilimlerin diğer alanlarına çok sık yolu düşüyor.

Hasan Yildiz

(Dr.) 1967’de doğdu. 1985’te Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimleri ve Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümlerinde yüksek lisans yaptı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Eğitimi Bölümünde doktorasını tamamladı. 2005’te Millî Eğitim Bakanlığında maarif müfettişi olarak başladığı görevine devam etmektedir. Osmanlı eğitim tarihi alanında çalışmalar yapan yazarın, Osmanlı Eğitim Modernleşmesinde Dârü’l-hilâfeti’l-aliyye Medresesi adıyla yayınlanmış bir eseri ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış bilimsel makaleleri bulunmaktadır.

Hasi̇p Pektaş

(Prof.Dr.) 1953’te doğdu. 1987-2007 arasında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde çalıştı. 1995’te doçent, 2001’de profesör oldu. 2003-2006 arasında H.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesinde dekanlık yaptı. Halen Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü ve İstanbul Ekslibris Derneği başkanıdır. Türkiye’de Ekslibris’in tanınması ve yaygınlaşması için çaba harcamaktadır.

Haşi̇m Şahi̇n

(Prof.Dr.) 1978’de Bolu’da doğdu. Doktorasını Marmara Üniversitesinde tamamladı. 2001-2008 arasında Marmara Üniversitesinde görev yaptı. 2012’de doçent, 2018’de profesör oldu. Sakarya Üniversitesinin yanısıra Eskişehir Anadolu Üniversitesi, FSM Vakıf Üniversitesi ve Milli Savunma Üniversitesinde dersler vermektedir. Türklerin İslamlaşma süreci, Selçuklu kültür tarihi, Osmanlı sufiliği, Bektâşilik ve Alevîlik tarihi, Orta Asya ve Selçuklu beslenme kültürü, seyahat tarihi konularında araştırmalarını sürdürüyor. Atlas Tarih, Sabitfikir, Lacivert, Muhit ve Star Açık Görüş’te yazıyor.

Hati̇ce Aynur

(Prof.Dr.) İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde profesör olup Osmanlı edebiyatı, Osmanlı yazma ve basma kültürü, Osmanlı dönemi İstanbul’u, bibliyografya bilimi ve bibliyografik çalışmalar ve Osmanlı kitabeleri çalışma konuları arasındadır. Telif ve basımına katkıda bulunduğu 30’un üzerinde kitabı ve 100’den fazla makalesi bulunmaktadır. Tokyo Yabancı Diller Üniversitesi ile Türk Tarih Kurumunun desteklediği Osmanlı Kitabeleri projesini (1999-) Kayoko Hayashi ve Hakan Karateke ile birlikte yürütmektedir.

Hi̇lal Kazan

(Doç.Dr.) İstanbul’da doğdu. İÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesinde İslam sanatları tarihi alanında 1999’da yüksek lisansı, 2007’de doktorasını tamamladı. Halen İÜ İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Hat sanatı, kitap tarihi, saray-sanat ilişkisi, patronaj, Osmanlı restorasyon ve kadın sanatçılar ilgi ve araştırmalar yaptı. XVI. Asırda Sarayda Sanat, Dünden Bugüne Hanım Hattatlar, Nokta ve Çizgiler Arasında Hasan Çelebi başlığında kitapları mevcuttur.

Horst Blanck

1936’da Krefeld’de doğdu. Köln Üniversitesinde klasik arkeoloji, antik tarih, klasik filoloji ve prehistorya ve erken tarih okudu. Orada 1963’te Tobias Dohrn yönetiminde eski heykellerin Yunanlılar ve Romalılar için anıt olarak yeniden kullanılması teziyle doktorasını aldı. Daha sonra bilimsel kütüphanecilik eğitimini tamamladı ve 2001’de emekli olana kadar Roma’daki Alman Arkeoloji Enstitüsü Kütüphanesinin başkanlığını yaptı.

Hulusi̇ Özbay

1996’da Manisa’da doğdu. 2018’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji Bölümünde başladığı yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Osmanlı musiki tarihi üzerine çalışmalarda bulunan yazar, 2018’den bu yana İstanbul Araştırmaları Enstitüsünde Alâeddin Yavaşca Arşivi projesinde görev almaktadır.

Hümeyra Di̇nçer

1988’de Trabzon’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünde lisansını, Sosyoloji Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Çeşitli projelerde çalıştı, araştırma ve yayın faaliyetlerinde yer aldı. Hâlen İbn Haldun Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde doktorasına devam etmektedir.

Hüseyi̇n Odabaş

(Prof.Dr.) 1973’te Artvin’de doğdu, 1996’da Ankara Üniversitesi Arşivcilik Anabilim Dalından mezun oldu. 2007’de Ankara Üniversitesinde “Elektronik Belge Yönetimi ve Kamu Kurum ve Kuruluşları” adlı tezi ile doktorasını tamamladı. 2015’ten itibaren Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Belge yönetimi, dijital okuma, okuma alışkanlığı, açık erişim, yazma eser kütüphaneciliği başta olmak üzere bilgi bilimi alanında makale, kitap, proje ve bildiri şeklinde çok sayıda akademik çalışma yapmıştır.

Hüseyi̇n Şen

1978’de Hollanda’da doğdu. InHolland Üniversitesi’nde Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümünde lisansını, Utrecht Üniversitesi Fen Fakültesi Bilim Tarihi Bölümünde ise yüksek lisansını tamamlamıştır. Halen Utrecht Üniversitesi Matematik Enstitüsü, Matematik Tarihi Bölümünde sayısal Osmanlı astronomi tarihi konusunda doktora yapmaktadır. Bilim tarihi dışında ulusal ve uluslararası platformda devlet kurumları, müzeler, bilim merkezleri, okullar gibi farklı kurum ve kuruluşlara geniş yelpazede teknoloji ve İslam medeniyeti tarihi konusunda danışmanlık yapmakta ve bu konuda bilimsel ve popüler yayınlar yapmaktadır.

Hüseyi̇n Türkmen

1972’de Trabzon’da doğdu. 1996’da İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını 2007’de Marmara Üniversitesinde tamamladı. 1997’den beri İBB Atatürk Kitaplığı Nadir Eserler Bölümünde çalışmaktadır. İBB Atatürk Kitaplığı, İstanbul Millet Kütüphanesi ve Millî Kütüphane olmak üzere birçok kütüphanedeki, Osmanlıca Arapça ve Farsça kitapların kataloglanması projelerinde uzman kütüphaneci ve proje danışmanı olarak görev aldı. Osmanlı döneminde basılan Osmanlıca, Arapça ve Farsça eserlerin kataloglanması üzerinde çalışmalar yürütmektedir.

İbrahi̇m Göksel Baykan

1975’te Niğde’de doğdu. 1998’de Ankara Üniversitesi Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi Arşivcilik Bölümünü bitirdi. 1998’den beri mesleğiyle ilgili olarak çalışmaya devam ediyor. Osmanlı Dönemi Türk Kütüphaneciliği, kitap kültürü, biyografya ve bibliyografya sahasında kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Halen Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde çalışmaktadır.

İbrahi̇m Di̇varci

1968’de Konya’da doğdu. Uludağ Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümünden mezundur. Selçuk Üniversitesinde yüksek lisans yaptı. 1986’dan beri fotoğrafla uğraşmaktadır. 2003’te başladığı yazma ve yayınlama macerasında 17 eser bulunmaktadır. Mevlevihaneler, Anadolu Selçuklu, Rumeli’de Osmanlı Mirası, Büyük Selçuklu Mirası, Kervan gibi projelerde çalıştı. Halen TC Cumhurbaşkanlığı Türklerin Mirası Projesi Genel Koordinatörü olarak çalışmaktadır.

Inci Enginün

1940’da İstanbul’da doğdu. Türk edebiyat kuramcısı, eleştirmen, yazar. Hocası Mehmet Kaplan’ın bilimsel disiplinini devam ettirdi. Prof.Dr. Zeynep Kerman’la olan yakın ilişkisini çeşitli araştırmalarla sürdürdü ve birlikte eserler ortaya koydu. Türk Dil Kurumu asil üyeliğinde bulundu. 1988- 1993 arasında UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu üyeliğinde de bulundu

İrfan Dağdelen

1975’te Ordu’da doğdu. 1998’de İstanbul Üniversitesi Edebiyata Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünden mezun oldu ve aynı yıl İBB Atatürk Kitaplığında çalışmaya başladı. Halen bu kütüphanede nadir eserler uzmanı olarak çalışmaktadır. 2009’dan itibaren 2010 Avrupa Kültür Başkenti Projeleri kapsamında kurulan Adalar Müzesi danışmanlığı ve Osmanlı Bölümü sorumluluğunu yürüttü. Harita alanlarında yaptığı tasnif ve kitap çalışmaları ile Harvard Üniversitesinden teşekkür mektubu aldı. İstanbul’un ilk yayınlanan nüfus defteri olan Beykoz Nüfus Defterleri adlı kitabını yayınladı. Başta İstanbul olmak üzere yerel tarih çalışmaları alanında yayınlanmış kitapları ve çok sayıda makalesi mevcuttur. İstanbul ile alakalı 20’den fazla sergi hazırladı.

İsmai̇l Çakmak

1984’te doğdu. 2007’de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 2011’de Kırıkkale Üniversitesi Tarih Bölümünde yüksek lisans yaptı. Hâlen aynı üniversitede doktoraya devam etmektedir.

İsmai̇l Güleç

(Prof.Dr.) 1970’te İstanbul’da doğdu. 1993’te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. İstanbul ve Sakarya Üniversitesinde çalıştı. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesidir. Klasik Türk edebiyatı, Halk edebiyatı ve Türk tasavvuf edebiyatı konularında çalışmalarını sürdürmektedir.

Jorge Luis Borges

1899’da Arjantin’de doğdu. Öykü, deneme yazarı, şair ve çevirmendir. Büyülü gerçekçilik akımının önde gelen isimlerindendir ve gerçeküstücülük konusunda yazdığı denemeleri ile ünlüdür. 1955’te Arjantin Millî Kütüphanesinde müdür oldu. Buenos Aires Üniversitesinde İngiliz ve Amerikan edebiyatı profesörlüğü yaptı. 1961’de Samuel Beckett’le birlikte Uluslararası Yayımcılar Ödülünü (Formentor Ödülü) kazandı. 1986’da vefat etti.

Kâmi̇l Büyüker

1978’de Kırşehir’de doğdu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde lisans öğrenimini, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinde yüksek lisansını tamamladı. Halen Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümünde görev yapmaktadır. Yakın tarih, hatıratlar ve musiki özel ilgi alanlarıdır. Özellikle biyografi ve hatırat alanında yazı ve kitap çalışmalarını sürdürmektedir.

Lokman Coşkun

1970’te İstanbul’da doğdu. 1996’da Marmara Üniversitesi GSF İç Mimarlık Bölümünden mezun oldu. University of East London’da Architecture: Computing and Design programında yüksek lisans yaptı. Serbest olarak iç mimarlık yapmakta, geleneksel Türk sanatları, suluboya ve bahçecilik ile ilgilenmektedir.

Lütfi̇ Şeyban

(Prof.Dr.) 1966’da Sakarya’da doğdu. Marmara Üniversite İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları programından mezun oldu. Sakarya Üniversitesinde yüksek lisansını tamamladı. 2002’de İstanbul Üniversitesinde Ortaçağ tarihi üzerinde yaptığı çalışmayla doktor oldu. İş hayatına, 1996’da Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümünde araştırma görevlisi olarak başladı. 2015’te profesör unvanını aldı. Son yılında bölüm başkanlığı görevini yürüttü. 2012’den itibaren Tarih Bölümünde görevini sürdürmektedir. Bilimsel çalışma alanı, Endülüs-İslam- Avrupa ekseninde ortaçağ medeniyeti tarihidir. Yayınlanmış pek çok kitap ve makalesi bulunmaktadır.

M. Kayahan Özgül

1961’de Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesinde Türk dili ve edebiyatı öğrendi. Halen Gazi Üniversitesinde öğretim üyesidir.

M. Tacetti̇n Kutay

(Dr.) İstanbul’da doğdu. İstanbul İmam-Hatip Lisesinden mezun oldu. Viyana Üniversitesinde Psikoloji ve Siyaset Bilimi Bölümlerinde okudu. Aynı üniversitede yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Doktorasını siyaset bilimi alanında İstanbul Üniversitesinde bitirdi. Türk-Alman Üniversitesinde akademisyen olarak görev yapıyor ve aynı zamanda serbest yazar olarak çalışmaktadır. Politopsikoloji, sekülerleşme, Katolik teolojisi çalışma alanları arasında bulunmaktadır.

Massimo Baldini

1947’de İtalya Roma’da doğdu. Floransa Üniversitesinde pedagoji okudu. Siena Üniversitesinde İtalyan fizolof Dario Antiseri’nin asistanlığını yaptı. Perugia Üniversitesinde “Bilimsel düşüncenin tarihi” hocalığı yaptı. Bilim felsefesi, dil felsefesi alanlarına odaklandı, göstergebilimsel bir bakış açısıyla moda, giyim ve saç stilleri üzerine çalışmalar yaptı. 2008’de vefat etti.

Mehli̇ka Karagözoğlu Asliyüksek

(Dr.) İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi ve Tarih Bölümlerinden lisans; aynı üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden yüksek lisans derecesini aldı. Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde doktorasını tamamladı. Başlıca çalışma alanları çocuk edebiyatı, çocuk kütüphaneleri, çocuk yayıncılığı ve okuma kültürüdür. Halen Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Mehmed Âki̇f Köseoğlu

1976’da Balıkesir’de doğdu. Üniversite tahsilini ODTÜ İşletme Bölümünde, yüksek ihtisasını ABD’de NC State Üniversitesi İktisat Bölümünde ikmal etti. Muhtelif yayın organlarında İstanbul Tekkeleri, Nakşıbendiyye, Bayramiyye, Halvetiyye, Bektaşiyye, Melamiyye ve Rıfaiyye üzerine yazılar yazmış, yurt içi ve yurtdışındaki tebliğler sunmuştur. Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesinde tasavvuf alanında doktora çalışmalarını sürdürmektedir. İstanbul’un 100 Tekkesi başlıklı bir kitabı bulunmaktadır. Üsküdar’da İstanbul tekkelerine dair seminerler vermekte, İstanbul’u Sevenler Cemiyeti bünyesinde İstanbul’un tarihi eserlerinin muhafazası ve İstanbul folklorunun tanıtılması hususunda faaliyetler gerçekleştirmektedir.

Mehmet Ali̇ Akkaya

(Doç.Dr.) 1975’te Uşak’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde başladığı lisans ve lisansüstü eğitimini 2011’de aldığı doktora derecesiyle tamamladı. 2015-2020 arasında Çankırı Karatekin Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptı ve 2017’de doçent unvanını aldı. Mart 2020 tarihinden bu yana İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Kitap ve kütüphane tarihi, bilginin toplumsal rolü, sanat kütüphaneciliği ve yerel yönetimlerde bilgi hizmetleri konularında yayınlanmış bildiri, makale ve kitap çalışmaları bulunmaktadır.

Mehmet Ayci

1971’de Adana’da doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. Kamu-medya ilişkileri ve siyasal iletişim alanlarında çalıştı. Şiir dışında deneme ve portreleriyle de döneminin en üretken yazarlarından biridir. Aycı, Mürekkep Ten adlı kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği’nin 2007 yılı; Sonrası Şimendifer adlı kitabıyla da Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği ESKADER’in 2012 yılı “yılın en iyi deneme yazarı” ödüllerini aldı. Yağmurlu Perçem kitabı ise ESKADER’in 2016 yılı “yılın şiir kitabı” ödülüne layık görüldü. Ankara Üniversitesi DTCF Antropoloji Bölümü öğrencisidir. Halen kamuda metin yazarlığı yapmakta ve metin yazarlığı dersleri vermektedir.

Mehmet Erken

1988’de İstanbul’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde lisans, İÜ Sosyoloji Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Halen FSMVÜ Tarih Bölümünde doktora öğrencisidir. Dunyabizim.com, TRT Türk, TRT Haber de muhabir ve editör; İstanbul Şehir Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. İstanbul Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Merkezinde Öğretim görevlisidir.

Mehmet Korkmaz

(Dr.) Lisans eğitimi 1998’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümünde tamamladı. Mezun olduktan sonra özel ve kamu kuruluşlarında arşivci olarak çalıştı. Halen bir kamu kurumunda görev yapmaktadır. 2012’de Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Anabilim Dalında yüksek lisansını yaptı, 2018’de İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Anabilim Dalında doktora tezini savundu. Yakınçağ Osmanlı askerî tarihi ve arşivcilik konularında akademik çalışmaları bulunmaktadır.

Mehmet Samsakçi

(Doç.Dr.) 1981’de Bursa’da doğdu. 2003’te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 2005’te yüksek lisans, 2010’da doktora çalışmasını tamamladı. 2012’de Kosova’da, 2016’da Üsküp’te görevlendirildi. Özellikle Yahya Kemal, Tanpınar, politik edebiyat ve mezar taşı edebiyatı konularında yazı ve kitaplar yazdı. Akademik kariyerine mezun olduğu bölümde devam etmektedir.

Melek Gençboyaci

1963’te İzmir’de doğdu. 1982-2002 arasında Süleymaniye Kütüphanesinde çeşitli idari görevlerde çalıştı. 2002 yılından itibaren de Millet Yazma Eser Kütüphanesi müdürü olarak görev yapmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli sergi konferans ve sempozyumlara katıldı. Birçok dergi ve kitaplarda yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Merve Akbaş

1987’de doğdu. 15 yılı aşkın süredir aktüel ve kültür-sanat içerikli dosyalar, haberler hazırlıyor. Daha önce Gerçek Hayat, Yeni Şafak, Yeni Şafak Pazar’da çalıştı. Yazıları ve haberleri Skylife, Arka Kapak, Kulis Tiyatro, Gerçek Hayat, Yeni Şafak Kitap, Yeni Şafak Pazar, 1868 ve Nihayet’te yayınlandı. Halen Nihayet’te editörlük görevini sürdürüyor. Edebiyat, sanat, çevre ve mimari gibi konularla ilgileniyor.

Muhammed Nur Anbarli

1965’te Konya’da doğdu. Televizyon, radyo, gazete, dergi, yayınevi gibi kültür dünyasının çeşitli mecralarında pek çok projede çalıştı. Matbûat dergisini çıkardı. MNA Tasarım markası ile grafik tasarım odaklı prestijli yayınlar üretti.

Muhittin Macit

1966’da Erzurum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1989’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1995’te MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Bölümünde 2002’de İbn Rüşd ve Metafizik Şerhleri adlı doktora tezini tamamladı. 1996’da MÜ İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak göreve başladı. 2006’da doçentlik, 2012’de profesörlük unvanını aldı. 2010’dan itibaren Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı kurucu başkanı olarak görev yaptı.

Muni̇se Şi̇mşek

1998’de İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Derin Tarih dergisi, Haber Kudüs haber sitesi, kültür ve sanat sitesi Dünya Bizim’de editörlük yaptı; yazılar yazdı. Halen Derin Tarih dergisinde editörlük yapmaktadır.

Murat Di̇nçer Çeki̇n

1962’de İstanbul’da doğdu. İstanbul Tıp Fakültesi mezunu, Aile Hekimliği Uzmanı, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Politikaları Anabilim Dalı öğretim üyesi, Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi projesi yürütücüsüdür.

Mustafa Bi̇rol Ülker

1964’te İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünden 1986’da mezun oldu. 2010’dan itibaren de İSAM Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürü olarak görev yapmaktadır. Çeşitli dergilerde kütüphanecilik, arşivcilik, veri tabanları ile kitabiyat ve askerî tarihle ilgili yayınlanmış makaleleri mevcuttur. Kitaplara Vakfedilen Bir Ömre Tuhfe İsmail E. Erünsal’a Armağan kitabının hazırlanışına, 2012’de yayınlanan 40 ciltlik İstanbul Kadı Sicilleri projesinde ve İBB Kültür AŞ ile İSAM’ın ortak projesi olarak 2015’te yayınlanan Antik Çağ’dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi isimli eserlere katkıda bulunmuştur.

Mustafa Demi̇rci̇

(Prof.Dr.) 1967’de Konya’da doğdu. 1991’de Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Aynı Üniversitede İslam Tarihi alanında yüksek lisans yaptı. 1995-2001 arasında İslam tarihi alanında Marmara Üniversitesinde doktorasını yaptı. 2001-2006 arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesinde çalıştı. 2006’da doçent oldu ve Selçuk Üniversitesi Ortaçağ Tarihi Kürsüne geçti. 2011’de profesör oldu. 2016-2020 arasında Selçuk Üniversitesi SBE müdürlüğü yaptı. Halen aynı üniversitede görevini sürdürmektedir.

Mustafa Koç.

(Prof.Dr.) 1969’da Kayseri’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Aynı bölümde yüksek lisans ve doktora yaptı. Halen İstinye Üniversitesinde çalışıyor. Osmanlı Türkçesi, İstanbul Türkçesi, yapma diller, tıp tarihi, İstanbul tarihi, tasavvuf ve sözlük metinleri üzerine çalışmaları bulunuyor. Şu sıralar İstanbul tekkelerine ve tarikatlar tarihine dair araştırmalarıyla tanınan Cemalettin Server Revnakoğlu’nun arşivi üzerine yaptığı çalışmayı kitaplaştırmaktadır.

Müslüm Yilmaz

1982’de İstanbul’da doğdu 2008’de İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde lisans eğitimi, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde yüksek lisans ve 2016’da İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde doktorasını tamamladı. İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim görevlisi olarak vazife yapmaktadır.

Necip Asim Yaziksiz

1861’de Kilis’te doğdu. Türk Ocakları’nın kuruluşunda rol aldı. Çoğu küçük risalelerden oluşan 40 civarında eser yayınladı. İlk kez Türk tarihini kaleme alanlardan birisi olan Yazıksız, Türk dilinin sadeleşmesinde büyük emek sarf etmiştir. 1935’te Kadıköy’de vefat etti.

Nesli̇han Er-Koçoğlu

1987’de doğdu. 2009’da Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde lisans öğrenimini tamamladı. Aynı üniversitede Bilgi ve Belge Yönetimi programından 2012’de yüksek lisans, 2018’de doktora derecesini aldı. Başlıca akademik çalışma alanları bilgi davranışı, bilgi erişim, sosyal dışlanmış gruplardır. 2012’den bu yana aynı bölümde araştırma görevlisi olarak akademik hayatını devam ettirmekte, 2020’den itibaren ise Türk Kütüphaneciliği dergisinde editörlük yapmaktadır.

Neslihan Sandal

1970’te Sivas Zara’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümünde lisans öğrenimini tamamladı. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişiminde lisans eğitimi almaktadır. Kütüphanecilik ve Sayısal Kütüphaneler hakkında akademik çalışmaları bulunmaktadır. Mezuniyetiyle birlikte 1993’te işe başladığı İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezinde (IRCICA) hâlen Kütüphane ve Dokümantasyon Bölümü başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Neşecan Uysal

1959’da doğdu. 1982’de AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünden mezun oldu. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünde yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Aynı zamanda Ulusal Tez Merkezinin kurulması görevini yürüttü. Türk Tarih Kurumu Kütüphanesinde kütüphaneci ve YÖK Dokümantasyon Merkezi Ulusal Tez Merkezinin sorumlusu olarak çalıştı. Halen Türk Tarih Kurumu Kütüphane müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Nevzat Kaya

Artvin Yusufeli ilçesine bağlı Bakırköy’de doğdu. 1971’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı üniversitenin Tarih Kürsüsünde doktorasını tamamladı. Süleymaniye Kütüphanesinde 25 yıl müdürlük görevini yürüttükten sonra 2006’nın Ekim ayı sonunda emekli oldu.

Ni̇han Yildiz

1992’de İstanbul’da doğdu. 2015’te Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 2019’da İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Akdeniz Dünyası Araştırmaları Bölümünde yüksek lisans öğrenimini tamamladı ve “XIX. Yüzyıl Seyahatnamelerine Göre Osmanlı Kitap Kültürü ve Kütüphaneler” başlıklı yüksek lisans teziyle mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Yeniçağ Tarihi Bölümünde doktora öğrenimine devam etmektedir.

Orhan M. Çolak

1973’te Almanya’da doğdu. 1994’te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümünden mezun oldu. 1998’de aynı bölümde “Arşiv Belgelerinin Işığı Altında Sadrazam Hekimoğlu Ali Paşa’nın (1100-1171/1689-1758) Hayatı, İcraatı ve Hayratı” adlı tezi ile yüksek lisansını tamamladı. 1995’ten bu yana İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezinde (IRCICA) fotoğraf arşivi sorumlusu olarak çalışmaktadır. Fotoğrafçılık tarihi, biyografi ve vakıflar konularında yayınlanmış makaleleri vardır.

Osman Kağan Yücel

1988’de İstanbul’da doğdu. 2015’te Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun oldu. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Kuzey Afrika’da İslami hareketler, Afrika’da su politikaları ve sınır aşan sular, Nil havzası, kolonyalizm ve su sorunu, Afrika Boynuzu siyasi tarihi, Afrika’da din ve milliyetçilik alanlarında çalışmalarını devam ettirmektedir.

Ömer Faruk Deli̇ktaş

1994’te Aksaray’da doğdu. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olduktan sonra Osmangazi Üniversitesi Turist Rehberliği yüksek lisans programını tamamladı. Yazı hayatına lise yıllarında farklı site ve dergilerle yazmaya başladı ve halen devam etmektedir. Birçok STK ve üniversiteler ile tarih, kültür ve şehirler üzerine seminerler ve çalışmalar yürütmektedir. Osmanlı coğrafyasında yer alan eski şehirler üzerine çok yönlü araştırmalarına devam etmektedir.

Ömer Hakan Özalp

1964’te Elbistan’da doğdu. Çapa ve Cerrahpaşa Tıp Fakültelerini bırakarak araştırmaya yöneldi. Çeşitli yayınevlerinde çalıştı. Pek çok gazete ve dergide makaleleri yayınlanan yazarın telif, tercüme, yayına hazırlama ve yayınlanmış 50’den fazla çalışması bulunmaktadır. 1999’da Türkiye Yazarlar Birliğince biyografi ödülüne; 2011’de ESKADER tarafından mektup dalında ödüle layık görüldü. Akademik Araştırmacılar Derneğinin kurucularından olan yazar, Mehmed Âkif Ersoy Fikir ve San‘at Vakfının müdürlüğünü yapmaktadır.

Önder Kaya

1974’te İstanbul’da doğdu. 1997’de Marmara Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 2000’de Eyyubiler üzerine hazırladığı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 1999’dan beri tarih öğretmenliği yapmaktadır. İlgilendiği ve kalem oynattığı konular arasında İstanbul’un tarihi, azınlıklar, Robert Kolej, matbuat hayatı gibi başlıklar gelmektedir.

Özgen Felek

Fırat Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatından mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde divan edebiyatı sahasında yüksek lisansını tamamladı ve 2007’de doktor unvanını aldı. 2003’te Ohio State Üniversitesinde Yakın Doğu dilleri ve kültürleri üzerine ikinci yüksek lisansını, 2010’da da Michigan Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Bölümünde Osmanlı edebiyatı ve kültürü sahasında ikinci doktorasını tamamladı. Halen Yale Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak ders veriyor. Akademik çalışmaları yanısıra öykü ve denemeler de kaleme almaktadır.

R. Tûba Karatepe

1963’te İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesinde Kütüphanecilik Bölümünden mezun oldu. Gazetecilik ve halkla ilişkiler alanında yüksek lisansını tamamladı. Doktorasında ise kütüphanecilik üzerine çalıştı. Başlıca akademik çalışma alanları, kitap ve kütüphane tarihi ve nadir eserlerdir. Şahıs arşivleri ile kurum özel arşivleri üzerinde de çalışmaktadır. Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ramazan Mi̇nder

1967’de Rize’de doğdu. Anakara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1991’de mezun oldu. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğretmenlik yaptı. 1995’te İBB Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğüne naklen atandı. Şef, müdür yardımcısı ve müdür olarak 2019’a kadar bu kurumda görev yaptı. Görev süresinde birçok kütüphanenin açılması, müzelerin yeniden düzenlenmesi, sergilerin ve yayınların hazırlanmasını sağladı. Atatürk Kitaplığının gelişiminde katkı sundu. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Beyazıt Devlet Kütüphanesi müdürü olarak görev yapmaktadır.

Sali̇h İnci̇

(Doç.Dr.) 1975’te Kütahya’da doğdu. 1999’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 2001’de Sakarya Üniversitesinde yüksek lisansını, 2007’de de Selçuk Üniversitesinde “Heybeliada Ruhban Okulu” adlı teziyle doktorasını tamamladı. 2010- 2013 arasında Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde görev yaptı. Halen Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2017’de doçent oldu. Ortodoks Hıristiyanlık, Fener Patrikhanesi ve kurumları ile dinler tarihinin diğer alanlarına dair yayınlanmış kitap, kitap bölümleri ve makalelerden

Sali̇ha Kasap

1993’te Ankara’da doğdu. 2015’te Ahi Evran Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Kırıkkale Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalında 2019’da tamamladı. Doktora çalışmalarına yine aynı alanda devam etmektedir. Başlıca çalışma alanları yeni Türk şiiri ve romanıdır. Karşılaştırmalı edebiyata ilgi duymaktadır.

Sami̇ Arslan

İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olmuştur. Doktorasını Osmanlı istinsah kayıtları üzerine hazırladı. Halen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde yer almaktadır. Çalışmalarını yazma eser kültürü üzerine devam ettirmektedir.

Selahattin Öztürk

1964’te Yozgat’ta doğdu. 1986’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünden mezun oldu. 1985’den beri mesleğiyle ilgili olarak çalışmaya devam ediyor. Kütüphanecilik mesleğinin katalog, bibliyografya ve süreli yayınlar alanında kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Halen Zeytinburnu Belediyesi Kıraathaneler Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

Selçuk Aydi̇n

1973’te Artvin Şavşat’ta doğdu. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü Dokümantasyon ve Enformasyon Anabilim Dalından mezun oldu. 2011’de “Atatürk Kitaplığı Süreli Yayınları Sayısallaştırma Çalışmalarının Teknik ve Yönetimsel Analizi“ adlı teziyle Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Halen İÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında öğretim görevlisi olarak görev yapmakta ve Çankırı Üniversitesi Bilgi ve Belge Bölümünde doktora çalışmalarına devam etmektedir. Dijitalleştirme, açık erişim, çocuk kütüphaneleri, kültürel miras ve kültürel diplomasi alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.

Selma Günaydin

1968’de Amasya’da doğdu. 1992’de DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 1993-1998 arasında Muradiye Eğitim Kurumlarında Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yaptı. 2010’da yayınlanan Meyveli Ağaç: Necip Fazıl’a ve Sanatına Yöneltilen Eleştiriler adlı telif eserinden sonra bibliyografya, çeviri yazı ve yayına hazırlama çalışmalarında yoğunlaştı.

Semavi̇ Eyi̇ce

(Prof.Dr.) 1922’de Kadıköy’de doğdu. Bizans ve Osmanlı sanatına ilişkin çalışmalarıyla bilim dünyasına önemli katkılar sundu. Alman Arkeoloji Enstitüleri asli üyesi ve Belçika Krallık Akademisi üyesi idi. 2011 yılında sanat tarihi dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü aldı. 2018’de vefat etti. 30 bin adet kitaptan oluşan kütüphanesi İstanbul Araştırmaları Enstitüsünün koleksiyonda Semavi Eyice Kitaplığı bölümündedir.

Semavi̇ Eyi̇ce

(Prof.Dr.) 1922’de Kadıköy’de doğdu. Bizans ve Osmanlı sanatına ilişkin çalışmalarıyla bilim dünyasına önemli katkılar sundu. Alman Arkeoloji Enstitüleri asli üyesi ve Belçika Krallık Akademisi üyesi idi. 2011 yılında sanat tarihi dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü aldı. 2018’de vefat etti. 30 bin adet kitaptan oluşan kütüphanesi İstanbul Araştırmaları Enstitüsünün koleksiyonda Semavi Eyice Kitaplığı bölümündedir.

Semi̇ha Nurdan

1975’te Mersin’de doğdu. Kırıkkale Üniversitesi Tarih Bölümünde lisansını, Gazi Üniversitesi Tarih Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde Tarih Anabilim ve Yeniçağ Bilim Dalında doktora çalışmasına devam etmektedir. Müessese tarihi ve vakıflar üzerine çalışmaktadır. Ayrıca Türk Tarih Kurumu Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğünde görev yapmaktadır.

Serhan Şalk

1992’de İstanbul’da doğdu. Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünde tamamladı. 2019 yılında İÜ Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Ana Bilim Dalında, Prof. Dr. Zeynep Tarım danışmanlığında yüksek lisansını tamamladı. Osmanlı kültür tarihi ve mimari tarih üzerine çalışmakta İÜ Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalında doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Seyi̇t Ali̇ Kahraman

İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun oldu. 1992’de çalışmaya başladığı Başbakanlık Devlet Arşivlerindeki görevine devam ediyor. Evliya Çelebi hakkında araştırmalar yaptı ve Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’ni yayına hazırladı.

Süleyman Zeki̇ Bağlan

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun oldu. “Osmanlı’da Akıncılık Müessesesi ve Rumeli” konusu üzerine doktorasına devam etmekte ve İstanbul Medipol Üniversitesinde ders vermektedir. 2008 yılından itibaren İBB Alan Yönetimi Danışmanlığı yapmaktadır.

Tuğba Örün Çinar

1987’de Sakarya’da doğdu. Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde lisans öğrenimini, Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Dernek ve üniversite kütüphanelerinde kütüphaneci olarak çalıştı. Başlıca çalışma alanları, cumhurbaşkanlarının kütüphaneleri, üniversite kütüphaneleri ve akademik kütüphanelerdir. Bilgi ve belge yönetimi alanında doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Turgay Şafak

Lisansını İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Tahran Üniversitesi Edebiyat ve Beşerî Bilimler Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümünde yapmıştır. Boğaziçi ve İstanbul Şehir Üniversitelerinde Farsça dersleri verdi. 2016-2018 arasında Tahran’da Yunus Emre Enstitüsü müdürü olarak görev yaptı. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında öğretim üyesidir.

Uğur Boran

(Arş.Gör.) 1986’da Ağrı’da doğdu. 2010’da İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 2011’de Kuveyt Üniversitesinde bursiyer olarak Arap Dili ve Edebiyatı eğitimi aldı. 2013’te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk-İslam Edebiyatı Bölümünde başladığı yüksek lisans eğitimini 2015’te tamamladı. Doktora eğitimini yine Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk-İslam Edebiyatı Bölümünde sürdürmekte ve Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk-İslam Edebiyatı Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yusuf Alpaydin

1980’de Yozgat’ta doğdu. Lisans eğitimini 2003’te Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde, yüksek lisans çalışmasını 2006’da aynı üniversitede yetişkin eğitimi programında tamamladı. Doktora çalışmasını 2013’te İstanbul Üniversitesinde Çalışma Ekonomisi Bölümünde Türkiye’de yükseköğretim sistemi ve emek piyasası arasındaki ilişkileri konu alan teziyle bitirdi. Eğitim politikaları, eğitim-istihdam ilişkileri, yükseköğretim ve yetişkin eğitimi konularında araştırma ve yayınları devam etmektedir. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. İnsan ve Toplum Dergisi editörlerindendir.

Yusuf Turan Günaydin

1967’de Amasya’da doğdu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde lisans öğrenimini, aynı üniversitenin İslam Tarihi ve Sanatları Kürsüsü Türk ve İslam Edebiyatı Anabilim Dalında yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Öğretmenlik ve devlet memurluğu yaparak emekli oldu. Başlıca çalışma alanları tasavvuf, eski ve yeni Türk edebiyatı, İslam tarihi, Ahilik, hatırat, biyografi ve bibliyografyadır. Bu alanlarda yayınlanmış eserleri vardır.

Zeynep Durukal

ODTÜ Ekonomi ve İstatistik Bölümünde lisans, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika bölümünde yüksek lisans öğrenimi gördü. Uluslararası kuruluşlar için siyaset bilimi, dinler ve uygarlıklar tarihi, kültürel kalkınma alanlarında İngilizce, Fransızca ve Türkçe dillerinde yazılar yazıyor, çeviriler yapıyor. İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezinde (IRCICA) editör olarak çalışıyor.