Z Dergi Mobil Uygulamasını
ÜCRETSİZ HEMEN İNDİRİN!

Mobil Websitesine Devam Et >>

Yazarlar

Abdullah Collins

Chicago’da doğdu. Piyano eğitimi aldı; gitar, keman, viyolonsel, bas ve davul çalmayı kendi kendine öğrendi. Philadelphia Temple Üniversitesinde fizik ve yaratıcı yazarlık eğitimi aldı. 20’nin üzerinde beste yaptı. Hâlen serbest editörlük ve çevirmenlik yapan yazar 2013’ten beri İstanbul’da yaşamaktadır.

Ahmed S. Boyner

1967 yılında doğdu. 1991 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. İstanbul Ticaret Üniversitesi Muhasebe-Denetim sahasında yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Mali müşavir olarak çeşitli dernek, vakıf ve şirketlerde çalıştı. Edebiyat, tarih ve sanat konuları ile ilgilenen yazar, Yönetim-Organizasyon alanında doktora çalışmalarına devam etmekte, çalışma alanı ile ilgili lisans düzeyinde ve sürekli eğitim merkezlerinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak dersler vermektedir.

Alimcan İnayet

Prof. Dr. Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyesi. 1962’de Doğu Türkistan’da doğdu. 1980 yılında Merkezi Milletler Üniversitesi, Uygur Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 1984-88 yılları arasında çevirmen, öğretmen ve redaktör olarak görev aldı. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamladı. Tayvan Ulusal Chengchi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Arif Tapan

Boğaziçi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Yüksek lisans öğrenimini İstanbul Şehir Üniversitesinde tamamladı. Hâlen Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde araştırma görevlisi olan yazar aynı bölümde doktora öğrenimine devam etmektedir. 19. yüzyıl modern Osmanlı edebiyatı ve kültürel/edebî modernleşme ile ilgilenmekte, Ermeni harfli Türkçe metinler ve Osmanlı-Ermeni yazını üzerine çalışmaktadır.

Aydın Büke

1958 yılında İstanbul’da doğdu. Kabataş Erkek Lisesi ve İstanbul Devlet Konservatuvarını bitirdi. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrasında 1982-2015 yılları arasında flüt sanatçısı olarak çalıştı. Hâlen İstanbul Müzik Festivali Danışma Kurulu üyeliğini sürdürmekte ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Müzik Tarihi dersleri vermektedir. İki Dahi Üç Opera, Bach – Yaşamı ve Eserleri, Mozart – Bir Yaşamöyküsü, Chopin – Tuşlara Adanmış Bir Yaşam yayınlanmış eserlerinden bazılarıdır.

Azra Nihan Eke

2002 yılında Kocaeli’de dünyaya geldi. İlk ve orta tahsilini aynı şehirde tamamladı. Yabancı dil eğitimi ve çeviribilim alanlarına ilgi duyan yazar, bu konularda çalışmalarını sürdürmektedir. İngilizce ve Korece bilmektedir. Müzik ve edebiyata özel ilgi duymakta ve Kore Pop Müziğini yakından takip etmektedir.

Banu Mustan Dönmez

Doç. Dr. 1976 yılında doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Müzik Bilimleri Bölümü lisans, yüksek lisans ve doktora çıkışlıdır. 2009 yılında İnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bölümüne Öğretim Görevlisi Dr. olarak atandı; 2013 yılında doçent oldu. Hâlen Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinin Müzikoloji Bölümünde öğretim üyesidir. Başta etnomüzikoloji olmak üzere müzikolojinin alt disiplinleri üzerine birçok yayın oluşturmuştur.

Belma Oğul

Doç. Dr. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde lisansını, İTÜ Türk Halk Oyunlarında yüksek lisansını, Müzikoloji ve Müzik Teorisinde doktorasını tamamladı. Hâlen İTÜ TMDK Müzikoloji bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Müzik ve dans alanında göç, kimlik, mekan, duygular ve politika çerçevesinde yayınları; başta Balkanlar ve Trakya bölgesi olmak üzere alan araştırmaları bulunmaktadır. 2016 yılından bu yana Ritim Kolektif topluluğunda çeşitli perküsyon aletleri çalmaktadır.

Berkcan Keskin

1992’de İstanbul’da doğdu. Erken yaşta elektronik müziğe ilgi duydu ve muhtelif parçaların değişik remiks ve versiyonlarından oluşan bir arşiv düzenledi. DJlik yaptı. Türkiye’nin pek çok önde gelen kulübünde çeşitli faaliyetlerde görev alan yazar, son dönemde prodüktörlük yapmaktadır.

Bilen Işıktaş

Doç. Dr. 2009’da Beyrut’ta bulunan Kaslik Holy Spirit Üniversitesi (USEK) ve Arap Müzik Akademisi tarafından düzenlenen uluslararası ud yarışmasında dünya ikincisi oldu. Türkiye Yazarlar Birliği (2018) biyografi dalı ödülünü kazanan; Harflerin ve Seslerin Ruhundaki Seyyahlar: Mehmet Âkif Ersoy ve Şerif Muhiddin Targan ve Peygamber’in Dâhi Torunu: Şerif Muhiddin Targan, Modernleşme, Bireyselleşme ve Virtüozite başlıklı kitapları bulunan yazar, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü öğretim üyesidir.

Büşra Ersoy

1992 yılında Yalova’da doğdu. Yalova Belediye Konservatuvarında müzik eğitimi aldı. 2014’te Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Ses Eğitimi Anabilim Dalından mezun oldu. Batman’ın Beşir ilçesinin Üçkuyular ve Hamduna köylerinde alan araştırmalarını tamamlayarak 2019 yılında “Ezidi İnancındaki Geleneksel Dinî Mûsikî Türlerinin İncelenmesi: Kavl Örneği” başlıklı teziyle yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Ezidi inancı konusunda araştırmalarına devam eden yazar, İstanbul’da müzik öğretmenliği yapmaktadır.

Cengiz Onural

1961 yılında İstanbul’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesinden makine mühendisi olarak, İstanbul Teknik Üniversitesinden işletme yüksek mühendisi olarak mezun oldu. 1985-1997 yılları arasında Yeni Türkü grubunda yer aldı. Zeki Demirkubuz, Tayfun Pirselimoğlu, Çağan Irmak’ın da aralarında olduğu birçok yönetmenin filmlerine müzik yaptı. 1997 yılında Murat Aydemir ve Derya Türkan ile birlikte İncesaz’ı kurdu. Hâlen “aria” ve İncesaz grubu üyesi. 2016’dan bu yana Mannheim Konservaturarı Dünya Müzikleri Bölümünde Kompozisyon dersi veriyor.

Cem Behar

Prof. Dr. 1946 yılında İstanbul’da doğdu. Yüksek öğrenimini Paris’te tamamladı. Müzik çalışmalarına Fikret Bertuğ ile başladı. Daha sonra Emin Ongan, Niyazi Sayın ve Necdet Yaşar ile çalıştı. 1980’den bu yana çeşitli dergi ve gazetelerde Osmanlı/Türk musikisine ilişkin makaleleri yayınlandı. 1977-2013 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesinde görev yapan yazar hâlen İstanbul Şehir Üniversitesinde öğretim üyesidir. Klâsik Türk Müziği Üzerine Denemeler; On Sekizinci Yüzyılda Türk Müziği; Ali Ufkî ve Mezmurlar; Şeyhülislâm’ın Müziği: 18. Yüzyılda Osmanlı/Türk Musıkisi ve Şeyhülislâm Es’ad Efendi’nin Atrabü’l-Âsâr’ı eserlerinden bazılarıdır.

Cenk Güray

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik Bilimleri Bölümü Müzik Teorileri Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır. Ana çalışma alanları “Makam Nazariyatı” ve “Devir Kuramının Nazariyattaki Yansımalarıdır”. Aynı zamanda bağlama icracısı olarak pek çok kayıt ve etkinlikte yer alan Güray aynı zamanda Anadolu Müzik Kültürleri Derneği’nin de başkanlığını yürütmektedir.

Cevher Sarıgül

1994’te Adana’da doğdu. 2015 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümüne başladı. Hâlen bu kurumda öğrenimini sürdürmektedir. İnanç pratiklerinde müzik, çağdaş halkbilimi, popüler müzik ve yeni medya üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Cumhur Ersin Adıgüzel

Dr. İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede “İşbîliyye’nin Endülüs Emevî Devleti’nin Siyasî ve Kültürel Tarihindeki Yeri ve Önemi” başlıklı teziyle yüksek lisans öğrenimini, “ XI. Asırda Endülüs’te İlmî Hayat” başlıklı teziyle doktora öğrenimini tamamladı. İspanya’da Universidad de Granada ve Fas’ta Dârü’l-Hadîsi’l-Haseniyye’de çalışma alanıyla ilgili araştırmalarda bulundu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Derya Türkan

1973’te İstanbul’da doğdu. 1984-1994 yılları arasında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi Bölümünde öğrenim gördü; bu süre zarfında İhsan Özgen’le İstanbul kemençesi çalıştı. 1991’den itibaren TRT İstanbul Radyosunda saz sanatçısı olarak görev yapmaktadır. Kudsi Erguner, Sokrates Sinepoulos, Murat Aydemir, Civan Gasparyan, Erkan Oğur gibi müzisyenlerle albüm çalışmaları, Cengiz Onural ve Murat Aydemir’le beraber kurdukları İncesaz ile albüm ve DVD çalışmaları yapmıştır. Pek çok ülkede konser vermiştir.

Donatella Melini

Enstrüman yapım restoratörü olan yazar, Bolonya Üniversitesinde Sanat, Müzik ve Eğlence okudu; Rönesans sanatında uzmanlaştı. 2002 yılında Cremona Müzikoloji Fakültesinde “Orta Çağ ve Modern Müzik: Edebî Metinlerin Filolojisi” teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2008 yılında Innsbruck Üniversitesinde Müzikoloji alanında doktora yaptı. Uzun süredir müzik ikonografisi üzerine çalışan yazar, ulusal ve uluslararası konferanslarda müzik enstrümanlarının ve kaynaklarının mecazi temsilleri üzerine yoğunlaşan pek çok tebliğ sundu.

Ekrem Erdoğan

1984’te İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümünden mezun oldu. Bir süre özel bir gözlemevinde çalıştı. Askerliğini yedek subay olarak tamamladı. 2013 yılından beri meslek hayatına sosyal uygunluk denetçisi olarak devam etmektedir.

Emîn Aslan

Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun oldu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalında yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Bir süredir gönüllü ve profesyonel olarak çeşitli ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarında çalışmaktadır.

Emre Dağtaşoğlu

Doç.Dr. Tokat doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Anadolu’nun muhtelif il ve ilçelerinde, lisans ve lisansüstü öğrenimini ise İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde tamamladı. 2011-2012 yıllarında Almanya’da burslu araştırmacı olarak bulundu. 2013 yılında Trakya Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı. Felsefenin yanı sıra müzik ve edebiyat alanında çalışmaları bulunan yazar 2004’ten bu yana Açık Radyo’da “Dilden Dile Titreşimler” isimli halk müziği programını hazırlayıp sunmaktadır.

Ender Doğan

1970’te Malatya’da doğdu. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. Müzikle ilgisi küçük yaşlarda başladı. Ortaokul yıllarında İstanbul’a geldi, önemli musiki mahfillerinde bulundu ve alanında önde gelen isimlerden istifade etti. Neyzen ve ses sanatçısı olarak yetişti. Türkü derlemeleri, televizyon ve radyo programları yapan yazar hâlen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmakta ve Müzik Eğitimi dersleri vermektedir.

Enis Gümüş

Samsun Belediye Konservatuvarı Halk Müziği Bölümünden 1998 yılında mezun oldu. 2001-2006 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesinde mühendislik, 2006-2012 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi ve Rotterdam Konservatuvarında duysal tasarım/kompozisyon dallarında lisans ve yüksek lisans öğrenimlerini tamamladı. Hâlen İstanbul Teknik Üniversitesi, Müzik İleri Araştırmalar Merkezinde (MIAM) müzik doktora programına devam etmekte; İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Ersu Pekin

1946 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (MSGSÜ) Yüksek Resim Bölümünden mezun oldu. Kitap ve sergi tasarımıyla uğraşan yazar aynı zamanda Osmanlı müzik tarihiyle ilgili araştırmalar yapıyor, makaleler yayınlıyor.

Esie Hanstein

Endonezya’nın Batı Kalimantan şehrinde doğdu. Almanya’da yaşamaktadır. Berlin Humboldt Üniversitesinde ve Leipzig Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsünde Endonezya dili eğitimi vermekte, ayrıca edebî ve ticari metin tercümeleri yapmaktadır.

Evin İlyasoğlu

İstanbul Belediye Konservatuvarı Piyano Bölümünde, Robert Kolej’de, Michigan Devlet Üniversitesinde okudu. TRT’de 20 yıl müzik programları hazırladı. Marmara ve Boğaziçi Üniversitelerinde Estetik ve Müzik Tarihi dersleri verdi. 1991’den beri Cumhuriyet gazetesinde müzik yazarıdır. 1996’da kurduğu Boğaziçi Üniversitesi Klasik Müzik Konserlerini 22 yıl düzenledi. Pek çok ödül alan yazarın bugüne kadar yayınlanmış 25 kitabı bulunmaktadır. Zaman İçinde Müzik; Cemal Reşit Rey: Müzikten İbaret bir Dünyada Gezintiler, 71 Türk Bestecisi bunlardan bazılarıdır.

Evren Kutlay

Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü, University of West Georgia MBA, MM in Piano Performance, Müzikoloji Doktora eğitimlerini tamamladı. “Award of Excellence,” “Star of the Year,” “Diploma of Excellence,” “Fellowship in Turkish Culture and Arts” gibi ödüllere layık görüldü. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesidir. Osmanlının Avrupalı Müzisyenleri, 100 Soruda Osmanlı Müziği, Introduction to Western Music History başlıklı kitapları, “Dersaadette Avrupa Müziği” başlıklı CD kaydı vardır.

Ezgi Tekin

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda öğretim görevlisi olarak görev yapmakta, doktora çalışmalarını ise Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Bilimleri Anabilim Dalı’nda Doç. Dr. Cenk Güray’ın danışmanlığında sürdürmektedir.

Fatih Bayrakçıl

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümünde lisans öğrenimini tamamlamasının ardından aralarında Herman Melville’in Billy Budd adlı kitabının da bulunduğu çeşitli çeviri projelerinde yer aldı. Yüksek lisansını, bağımsız rap müzik prodüksiyon şirketi hakkındaki teziyle Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümünde tamamladı. Hâlen İstanbul Medipol Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Fatma Betül Bakırcı

İstanbul Şehir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede Kültür Çalışmaları yüksek lisans programına başladı. Batı Ermenicesi öğrenen yazarın Dergâh dergisi, K24 gibi platformlarda değerlendirmeleri yayınlandı. Osmanlı dönemi Ermeni edebiyatı, minörlük, ötekilik ile kadın edebiyatı üzerine araştırmalarını sürdürmektedir. Aktif olarak Agos-Kirk’te yazmakta, İstanbul Şehir Üniversitesinde Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma dersleri vermektedir.

Federica Nardella

Royal Holloway Üniversitesinde İngiliz Edebiyatı, Londra Üniversitesi SOAS’ta Etnomüzikoloji okudu. Hâlen King’s College London’da doktora öğrenimine devam eden yazar, 19. yüzyılın sonlarında Sultan II. Abdülhamid dönemi (1876-1909) şarkı repertuvarının dilbilimsel eğitimi ve standardizasyon süreçleri hakkındaki çalışmalarına devam etmektedir.

Feyza Rumeysa Altındal

1982 İstanbul doğumlu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü’nde okudu. Kısa, orta ve uzun metraj filmlerde yönetmen yardımcılığı, senaryo danışmanlığı ve metin yazarlığı yaptı. Bir Nokta dergisinde 2003 yılı başından bu yana Aliye Akan müstearı ile hikâyeler yayımlıyor.

Füsun Deniz Özden

Dr. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalından mezun oldu. İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi ve Nazariyatı Bölümünde eğitim gördü. “Anadolu’da Antik Yunan Müziği” başlıklı tez ile yüksek lisansını, “Göstergebilim Yöntemiyle Surname-i Hümayun Çözümlemesi” teziyle doktora öğrenimini tamamladı. 1986-2018 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümünde ders verdi. 2000 yılından itibaren Feyhaman Duran Kültür ve Sanat Evi yöneticisidir. Hâlen Beykoz Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesinde öğretim üyesidir.

Gökhan Akçura

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Kürsüsünü bitirdikten sonra aynı alanda öğretim üyesi olarak görev yaptı. Üniversiteden ayrıldıktan sonra reklam ve senaryo yazarlığı, yayıncılık, editörlük, radyo programcılığı gibi işlerde çalıştı. Tiyatro, sinema, günlük hayat tarihi gibi konularda 30’u aşkın kitabı yayınlandı. Birçok projede danışman olarak yer aldı. Çeşitli sergilerin kuratörlüğünü üstlendi. İstanbul Devlet Tiyatrosunun dramaturg kadrosunda yer aldı. Hâlen serbest araştırmacı ve yazar olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Gökhan Altınbaş

Öğr. Gör. 1983 yılında Kadıköy’de doğdu. Müzikolog. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarından mezun olduktan sonra aynı üniversitede Türk Müziği alanında “Trabzon Vilâyeti Türkü, Atışma, Atma Türkü ve Destanlarında Cinsellik” başlıklı teziyle yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Hâlen adı geçen üniversitede Müzikoloji ve Müzik Teorisi sahasında doktora öğrenimini sürdürmekte ve 2016 yılından beri Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Gönül Paçacı Tunçay

Dr. İstanbul Belediye Konservatuvarı ve İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı mezunu. 1986-1994 yılları arasında, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans ve sanatta yeterlilik öğrenimini tamamladı. 1983’te kadrolu ses sanatçısı olarak girdiği Türk Musikisi İcra Heyetinin günümüzdeki şefi ve 2012 yılında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurduğu Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezinin (OMAR) müdürüdür.

Güler Doğan Averbek

Doç. Dr. 1979’da İzmit’te dünyaya geldi. Lisans ve yüksek lisans öğrenimini Boğaziçi Üniversitesinde, doktorasını “Edirneli Nazmî Dîvânı” başlıklı teziyle Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde tamamladı. İslâm İşbirliği Teşkilâtı’na bağlı İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezinde (IRCICA) araştırmacı olarak görev yaptı. Hâlen İstanbul Medeniyet Üniversitesinde öğretim üyesidir ve Eski Türk Edebiyatı sahasında çalışmalarına devam etmektedir.

Gülgüney Masalcı Şahin

Dr. 2010 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Hititoloji Anabilim Dalından mezun oldu. Aynı yıl Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine başlayarak 2013 yılında eğitimini tamamladı. 2018 yılında “Hititlerde Müzik, Müzik Aletleri ve Müzisyenler” başlıklı tez çalışmasıyla edebiyat doktoru unvanını aldı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Gülper Refiğ

Prof. Dr. Ankara’da doğdu. Erenköy Kız Lisesinden mezun olduktan sonra Hamburg Yüksek Müzik Akademisinin Piyano Pedagojisi Bölümünü bitirdi. Çeşitli konserler ve radyo kayıtlarının yanı sıra Dünya ve Yeni Ortam gazetelerinde müzik yazıları yazdı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarında 1978 yılından beri sürdürdüğü öğretim üyeliği görevinden 2013 yılında emekli oldu. 2006-2013 yılları arasında konservatuvarın Müzikoloji Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü. Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli üniversitelerde sempozyum ve konferanslara katıldı. Gazete ve dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi vardır.

Güneş Ayas

Doç. Dr. Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü öğretim üyesi. Musiki İnkılabı’nın Sosyolojisi: Klasik Türk Müziği Geleneğinde Süreklilik ve Değişim kitabıyla Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi tarafından 2015 yılında “Yılın Türk Müziği Yazarı ve Kitabı” dalında Itrî Ödülüne layık görüldü. Aynı zamanda Dostoyevski’de Batı Sorunu, Barbar Batı: Bir Aimé Césaire Kitabı, Müziği Boğan Gürültü: İdeolojinin Kıskacında “Musiki” ve Müzik Sosyolojisi: Kuramsal Bir Giriş adlı kitapların yazarıdır.

Haluk Dursun

(1957-2019). Kocaeli’nde doğdu. İstanbul Üniversitesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde Yakın Çağ Tarihi Ana Bilim Dalında profesör olarak görev yaptı. Ayasofya Müzesi Başkanlığı, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerinde bulundu. Farklı sahalarda pek çok ödül aldı. İstanbul’un tarihini, mimarisini, kültür ve sanatını konu alan yazılar yazdı; seminerler ve konferanslar verdi. Farklı basın yayın organlarında kültür-sanat yazıları yazdı, tarih, kültür ve sanat içerikli programlar hazırladı, sundu. Çok sayıda kitabı yayınlandı.

Halûk Perk

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede özel hukuk alanında yüksek lisans yaptı. Yıldız Teknik Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesinde kültür varlıkları mevzuatı ve koleksiyonculuk konularında dersler verdi. 35 yıldır koleksiyoncu olan yazarın, 20 yıldan beri arkeolojik eserlerin yanı sıra etnografik eserler ile yazmalar, fotoğraflar, belgelere ev sahipliği yapan kendi adına (HPM) müzesi bulunmaktadır. Şahsi koleksiyonları hakkında ulusal ve uluslararası sempozyumda bildiriler sunan yazarın ayrıca 25 kadar yayını bulunmaktadır. Eserlerinden oluşan onlarca sergi açmıştır.

Hamdi Akyol

1971 İstanbul doğumlu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümünde okudu. Grafik tasarımcı olarak dâhil olduğu İz Yayıncılık bünyesinde 25 yıla yakın süre editörlük yaptı. Birçok gazete ve dergi için sinema, müzik, kitap eleştirileri yazdı. TV ve sinema sektörü için sayısız tercümeye imza attı. Hâlen Kapı Yayınlarında editör olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Harun Korkmaz

Lisans ve yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde tamamladı. Prof. Dr. Zeynep Tarım danışmanlığında güfte mecmuaları hakkındaki bir doktora tezi hazırlamaktadır. 2013 yılından beri İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. Enstitüde bulunan Sadettin Arel Arşivinin tasnif ve kataloglama çalışmalarını tamamlamıştır. Musiki tarihi sahasında Murat Bardakçı’dan istifade etmiş, Leonidas Asteris’ten şan, M. Doğan Dikmen’den klasik Türk musikisi repertuvarı dersleri almış, Alâeddin Yavaşca’dan eserler meşk etmiştir.

Hasan Niyazi Tura

1982, İstanbul doğumlu. Besteci ve müzikbilimci Yalçın Tura’nın oğlu. Müzik ve bestecilik eğitimine küçük yaşta babasıyla başladı, MSÜ Konservatuvarında Keman, Hacettepe Konservatuvarında Orkestra Şefliği okudu. 2004 yılında Kültür Bakanlığı Beste Yarışmasında birincilik ödülünü kazandı. Yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda konser gerçekleştirdi. 2018 yılından beri İstanbul Devlet Senfoni Orkestrasında şef yardımcısı olarak görev yapan yazar, İngilizce, Fransızca ve Almanca bilmektedir.

Hikmet Toker

Doç. Dr. Ankara’da dünyaya geldi. Haliç Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarından ve Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Öğretmenliği yüksek lisans programından mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalında doktora öğrenimini tamamladı. Kings College London, Müzik departmanında çalışmalar yürüttü. 2001 yılından beri tanbur ve ses icracısı olarak musiki çalışmalarını devam ettirmekte, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Hulusi Özbay

1996 yılında Manisa’nın Turgutlu ilçesinde doğdu. 2018’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji Bölümünde başladığı yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Osmanlı musiki tarihi üzerine çalışmalarda bulunan yazar, 2018 yılından bu yana İstanbul Araştırmaları Enstitüsünde Alâeddin Yavaşca Arşivi projesinde görev almaktadır.

Issa Golitzen Farajaje

Amerika’da doğdu. San Francisco Üniversitesinde Felsefe ve Din okudu. Hâlen Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Tasavvuf alanında yüksek lisans yapmaktadır. Akademik hayatının yanısıra tasavvuf musikisi üzere araştırmalar yapan yazar, Amerika ve Türkiye’de muhtelif musiki çalışmalarını yönetmiştir.

İbrahim Müslimanî

Halep’te doğdu. Perküsyon sanatçısı olan yazar Gaziantep Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünü bitirdi. Suriye’nin unutulmaya yüz tutmuş müzik mirası üzerine arşivleme faaliyetlerinin yanı sıra eserlerin yeniden icrası üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2009’da Nawa Band adlı müzik grubunu kurdu. 2014’te “Ancient Sufi Invocations and Forgotten Songs from Aleppo” adlı albümü yayınlandı. 2016’da Gaziantep’te Nefes Kültür Sanat Derneğini kurdu.

İsmail Güleç

1970 yılında Kadıköy’de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalında yaptı. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesidir. Klasik Türk edebiyatı, tasavvuf edebiyatı, halk edebiyatı ve Türkçe eğitimi alanlarında yayınlanmış birçok makale ve kitabı bulunan yazar, evli ve iki çocuk babasıdır.

İsmail Sınır

Dr. 1998-2004 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölümünde lisans, Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Türk Müziği programında yüksek lisans öğrenimini tamamladı. İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji ve Müzik Teorisi sahasında “Türk Popüler Müziğinde Aranjörlüğün Dönüşümü” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi GSEB Müzik Eğitimi Anabilim Dalında görev yapmaktadır.

Joseph Smits Van Waesberghe

(1901-1986). Hollandalı müzikolog. Sint-Willibrordus’ta eğitim aldı. 1920 yılında Cizvitlere katıldı. Felsefe ve müzik konularında eğitim aldı. Rotterdam Konservatuvarı, Amsterdam Konservatuvarı ve Berchmanianum’da müzikoloji hocası olarak görev yaptı. Amsterdam Üniversitesinde Antik ve Orta Çağ Müzik Müziği konusunda dersler verdi. Hollanda’da müzikolojinin kurucularından biri olarak kabul edilmektedir.

İsmet Karadeniz

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik Bilimleri Bölümü Müzik Teorileri Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev yapmakta ve doktora çalışmalarını aynı anabilim dalında Prof. Dr. Türev Berki’nin danışmanlığında sürdürmektedir.

Koray Değirmenci

Prof. Dr. 1976 yılında Kayseri’de doğdu. ODTÜ Sosyoloji Bölümünde lisans öğrenimini, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 2008 yılında ODTÜ Sosyoloji Bölümünden doktora derecesini aldı. Başlıca akademik çalışma alanları müzik, fotoğraf ve kent sosyolojisidir. Hâlen Erciyes Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmakta, akademik çalışmalarının yanısıra atölyesinde tanbur yapım konusunda çalışmalarına devam etmektedir.

Levent Çelik

1973’te İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Musikisi bölümünü bitirdi. 2006 yılında İSMEK’te vermeye başladığı Türk Musikisi Solfej, Nazariyat ve Repertuvar derslerine devam etmektedir. 2009 yılında UNESCO’nun Karagöz’ü dünya somut olmayan kültürel mirası kapsamına aldığını ilan ettiği etkinlikte, Hayalci Metin Özlen ve Hayalci Alpay Ekler’e icrasıyla eşlik etmiştir.

Martin Stokes

Prof. Dr. King’s College London’da müzik profesörü. 2016-2020 yılları arasında bölüm başkanı olarak görev yaptı. Hâlen Leverhulme Kıdemli Araştırma Görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye ve Mısır’daki müziğe ve etnomüzikolojik uygulamanın çeşitli tarihsel ve kritik boyutlarını araştırmaya odaklanan yazar, İngiliz Akademisi üyesidir.

Mehmet Ali Sanlıkol

Prof.Dr. Piyano ve klasik Batı müziği dersleri aldı. 1997 senesinde Berklee College of Music’te Caz Kompozisyon ve Film Müziği branşlarında lisans derecesini tamamladı. New England Konservatuvarında Kompozisyon branşında yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamladı. Türk müziği ve etnomüzikoloji çalışmaları neticesinde Çalıcı Mehterler adlı kitabını yayınladı. Harvard Üniversitesinde Cemal Kafadar gözetiminde doktora sonrası araştırmalarını sürdürdü. New England Konservatuvarında öğretim üyeliğinin yanı sıra Intercultural Institute Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Mehmet Özbek

Dr. 1945’te Şanlıurfa’da doğdu. Türk halk müziği ses ve saz sanatçısı, Türk folkloru üzerine çalışmalarıyla tanınan şef. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Uzun yıllar TRT’de sanatçı, şube müdürü, program yapımcısı ve şef olarak çalıştı. Türk halk müziği ve millî kültüre ilişkin sayısız kitap, albüm ve makale sahibi olan yazar, hâlen Türk halk müziğinin sağlıklı bir şekilde yeni nesillere aktarılması yönünde çalışmalarına devam etmektedir.

Muhammed Nur Anbarlı

1965 yılında Konya’da doğdu. Televizyon, radyo, gazete, dergi, yayınevi gibi kültür dünyasının çeşitli mecralarında pek çok projede çalıştı. Matbûat dergisini çıkardı. MNA Tasarım markası ile grafik tasarım odaklı prestijli yayınlar üretti.

Murat Dinçer Çekin

1962 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Tıp Fakültesi mezunu. Aile Hekimliği uzmanı. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Politikaları Anabilim Dalı öğretim üyesi. Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi projesi yürütücüsü.

Mustafa Batuhan Bozkurt

İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Hâlen avukatlık mesleğini icra etmektedir. Medipol Üniversitesinde Kamu Hukuku alanında yüksek lisans öğrenimine devam eden yazar edebiyat ve musiki ile ilgilenmektedir.

Münir Nurettin Selçuk

(1900-1981). Darülfeyz-i Musiki Cemiyeti, Şark Musikisi Cemiyeti, Darülelhan ve Mızıka-i Hümayun’da görev yaptı. Mızıka-yi Hümayun kadrolarının Ankara’ya nakledilmesi üzerine Riyaseticumhur İncesaz Heyeti kadrosuna dâhil oldu. Paris Konservatuvarı hocalarından şan, piyano ve solfej dersleri aldı. Türk musikisinde geleneksel okuyuş tavrı ile yeni anlayışı birleştirerek farklı bir icra ortaya koydu. Bestelediği eserler yanında yetiştirdiği talebeler ve koro yönetiminde gösterdiği titizlikle, ayrıca okuduğu plaklarla Türk musikisinin ülke çapında yaygınlık kazanmasında etkili oldu.

Nesibe Özgül Turgay

Doç. Dr. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarını bitirdi. Ayangil Türk Müziği Orkestra ve Korosu, Ayangil Ensemble, Yıldız Makam Müziği Topluluğu, İstanbul Fasıl Topluluğu ile yurtiçi ve yurtdışında pek çok konser verdi. “Muzika-ı Hümayun Şarkıları,” “Mülkiyeli Besteciler,” “Yıldız Ahengi” ve “Armağan” isimli solo albümleri olan yazar, fasıl musikisi, Türk tangoları ve Girit makamsal müziği üzerine çalışmaktadır. Hâlen Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinde öğretim üyesidir.

Nihan Tahtaişleyen

MSGSÜ Müzikoloji Bölümünde lisans, Etnomüzikoloji ve Folklor Programında Anadolu Ağıt Geleneğinin Özellikleri ve Kültürel Süreklilikteki Rolü başlıklı tez çalışmasıyla yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2016’dan bu yana MSGSÜ Genel Müzikoloji Programında Türkiye Halk Müziği Derleme Çalışmalarında Gözden Kaçmış Bir Koleksiyon: Berlin Phonogramm-Archiv’deki Reinhard Koleksiyonu başlıklı doktora tez çalışmasını sürdürmekte ve 2014 yılından beri MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Okan Murat Öztürk

Doç. Dr. 1967’de Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliğinden mezunu oldu. Erken yaşlardan itibaren Türk halk müziğine ilgi duydu. 1988 yılında Halk müziğinin yaygınlaşmasına katkı sunmak amacıyla Bengi Bağlama Üçlüsü grubunu kurdu. Kültür Bakanlığında ve TRT’de çalıştı. Kültürel değere ilişkin arşiv ve derlemeler yaptı, aynı zamanda sesli ve yazılı eserler üretti. Hâlen Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesinde görev yapmaktadır.

Ömer Beyoğlu

Viyana Üniversitesinde Tiyatro-Sinema okudu, aynı üniversitede Felsefe Bölümüne geçti. Bu sahada Viyana’da Siyasi Düşünce Tarihi dersleri verdi. Üniversite yıllarında Balkan tarihini konu edinen bir belgesel serisi hazırladı. Meksika’dan Japonya’ya dünyanın birçok ülkesinde büyük müzik ekollerinin tarihini konu edinen belgeseller yazdı, yönetti. Kamu diplomasisine yönelik ilgili kurumlar nezdinde uluslararası çok sayıda proje yönetti. Şu sıralar ‘Kimlik ve Sanat İlişkisi’ni konu edinen bir kitap hazırlığı bulunmaktadır.

Onur Karabiber

1980 yılında Kırklareli’de doğan Onur Karabiber ilk ve orta öğrenimini sırasıyla Tekirdağ ve İstanbul’da tamamladı. Linsans derecesini MSGSÜ Devlet Konservatuvarı’ndan, yüksek lisansını ise KOÜ SBE’den aldı. Halen İTÜ SBE “Müzikoloji ve Müzik Teorisi” programında doktora öğrenimine devam eden Onur Karabiber aynı zamanda Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Teorileri Ana Bilim Dalında öğretim görevlisi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Patrick Huang

Avustralya’nın New South Walles Üniversitesinden mezun oldu. Daha sonra İngiltere’ye yerleşti; Londra Üniversitesi SOAS’ta ve King’s College London’da etnomüzikoloji eğitimi aldı. Araştırmalarında Greko-romen ve Sinosferik (Çin ve havalisi) müzik sistemlerinin tarihsel kökeni ile düşünsel arkaplanı arasındaki mukayeseye yoğunlaşmaktadır.

Rauf Kerimov

Doç.Dr. 1963 yılında Bakü’de doğdu. 1971 yılında müzik öğrenimine başladı. 1989 yılında Bakü Müzik Akademisinden mezun oldu. Azerbaycan Devlet Senfoni Orkestrası ve Oda Orkestrasında viyola grup şefi, Devlet Yaylı Çalgılar Dörtlüsünde viyolacı ve koordinatör olarak çalıştı. 1999 yılında Erciyes Üniversitesinin daveti üzerine Türkiye’ye gelen yazar, hâlen Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Batı ve Doğu müzikleri konularında müzikoloji ve organoloji alanında pek çok çalışması vardır.

Rauf Yekta Bey

(1871-1935). Doğu ve Batı müziğini öğrendi. Araştırma ve çalışmalarıyla Türk müzikolojisinin ve günümüz Türk musiki sisteminin temellerini attı. Müzikolog, bestekâr ve neyzen kimliğiyle Türk musiki tarihinin önde gelen simalarındandır. Musiki nazariyatı kavramını yeniden gündeme getirdi. Bir 8’li içerisinde 24 eşit olmayan aralığın yer aldığı 25 perdeli sistemin ilk teorik açıklamasını yaptı. 50 civarında eser besteledi. Zengin bir musiki repertuvarına sahipti ve iyi bir musiki hocasıydı.

Recai Bayram

1979 yılında Adana’da doğdu. Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. Müzik tarihi alanında çalışmalar yaptı. Uzun süre özel sektörde dijital arşiv, elektronik belge ve e-imza alanlarında belge uzmanı olarak görev aldı. Hâlen Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunda çalışmaktadır.

Rıdvan Aydınlı

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi bölümünde yüksek lisans çalışmalarına başladı. Neyzen ve ses sanatçısı olarak yurtiçinde ve yurtdışında birçok konser verdi. İstanbul Üniversitesinde OMARŞİV projesinde uzman ve koordinatör olarak, ayrıca İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğunda ses ve saz sanatçısı olarak görev yaptı. Osmanlı Türk Müziği ile ilgili çalışmalarını Bizans nota sistemiyle yazılmış kaynaklar üzerinden sürdürmektedir.

Richard Dumbrill

Dr. 1947’de Fransa’da doğdu. Dünyanın önde gelen arkeomüzikologlarından addedilmektedir. Londra Üniversitesine bağlı Uluslararası Yakın Doğu Müzikoloji Konseyini (ICONEA) kurdu. Sahasında birçok kitap ve makale yayınlayan yazar, Harvard, Paris, Londra, Bağdat, İstanbul, Bursa, Ankara gibi pek çok şehirde konferanslar ve dersler vermiştir.

Sadettin Arel

(1880-1955). İstanbul’da doğdu. Musiki öğrenimine 10 yaşında mandolin çalarak başladı. Doğu ve Batı müziğini öğrendi. Evinde yapılan toplantılar musiki, edebiyat, sanat ve kültür konularında mektep olarak kabul edilir. Dinî ve din dışı pek çok eser besteledi. Türk musikisinde ilk çok sesli örnekleri verdi; Batı formlarını çok sesli Türk musikisine uyguladı. Bugün geçerli olan birçok Türkçe musiki terimini ilk defa o kullandı. Fikirlerini benimseyen öğrencileri Arelci diye anıldı. Türk musikisinin son devirdeki en önemli simalarındandır.

Sadettin Ökten

Prof. Dr. Mühendis, akademisyen, yazar. Bilim tarihi, kültür tarihi, şehir kültürü, Türk müziği estetiği başta olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet yürütmektedir. Bu alanlarda yayınlanmış pek çok kitap ve makale sahibidir. Hâlen Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Bilim Kurulu Başkanı olarak hizmet ifa etmektedir.

Selcen Özyurt Ulutaş

Dr. Uşak Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim üyesidir. Yüksek lisans ve doktora öğrenimini Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsünde tamamladı. Türk tarihi ve Türk kültürü konularında uzman olan yazarın, Türk tarihi, kültürü ve inançları ile alakalı yayınlanmış çok sayıda çalışması bulunmaktadır.

Serap Ekizler Sönmez

Lisans öğrenimini Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde tamamladı. Birçok projede danışman olarak yer aldı. Resim öğrenimini 14 yıl devam ettirdi. Eserleri birçok uluslararası koleksiyonlara giren yazar, aynı zamanda duvar ressamlığı yaptı. Bir süre Yedi İklim dergisinde çizgi-yorumları yayınlandı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümünde doktora çalışmalarına devam etmektedir. Yayınlanmış çalışmaları bulunmaktadır.

Sevan Amiroğlu

1974 yılında İstanbul’da doğdu. Özel Getronagan Lisesinden mezun oldu. İstanbul Üniversitesinde Gazetecilik üzerine lisans, Bilgi Üniversitesinde Kompozisyon alanında yüksek lisans ve Mimar Sinan Üniversitesinde Müzikoloji üzerine yüksek lisans eğitimi aldı. Knight Errant, Soul Sacrifice, Ela gibi birçok rock ve heavy metal grubunda besteci ve bas gitarist olarak yer aldı. 20. yüzyıl müziği, kompozisyon ve müzik teorisi üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.

Seyit Ali Kahraman

Dr. 1953’te Kayseri’de doğdu. 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirdi. Aynı üniversitenin İletişim Fakültesinde doktorasını tamamladı. Öğretmenlik ve öğretim görevliliği yaptı. 1987’de Vakıflar Genel Müdürlüğünde, 1992 yılında Osmanlı Arşivinde göreve başladı. 1993-2004 arasında çeşitli ülkelerde arşiv araştırmalarında bulundu. 2010 yılında Cumhurbaşkanlığında çalıştı. 90’ı aşkın eser yayınladı, 100 kadar bilimsel esere katkıda bulundu, çeşitli dergi ve koleksiyonlarda makaleler yayınladı. Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi, Sûr-ı Hümâyûn yayınlarından bazılarıdır.

Sinan Sipahi

1958 Çayeli doğumludur. Yöneticilik yaptı ve ticaretle uğraştı. Müzik alanında Arif Sami Toker, Osman Nuri Özpekel, Erol Sayan, Bilge Özgen gibi isimlerden istifade etti. Bilge Özgen ve Selahattin İçli arşivleriyle ilgili çalışmaları yürüttü. Editörlük ve redaktörlük çalışmalarının yanı sıra 2013 yılından itibaren Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri’nin koordinatörlüğünü yapmaktadır. 16’sı TRT repertuarında olmak üzere 28 bestesi bulunmaktadır. Yazılı, sesli ve görüntülü Türk müziği arşiv çalışmalarına odaklanan yazar, Alâeddin Yavaşca’nın danışmanı ve asistanıdır.

Stelyo Berber

İstanbul Rum Patrikhanesinde başladığı müzik kariyerine, derlemeci ve yorumcu Donma Samiu’dan geleneksel Yunan halk müziği dersleri alarak devam etti. Panayotis Kunadis’in teşvikiyle icra çalışmalarına başladı ve Yunanistan’ın önemli yorumcularıyla aynı sahneleri paylaştı. Türk ve Rum müzisyenlerden oluşan Muammer Ketencoğlu ve Zeybek Topluluğu’nda on yıl boyunca solist olarak yer aldı. Yurtiçi ve yurtdışında birçok konser verdi. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümünden lisans derecesi aldı. Pek çok albüm hazırladı. İstanbul Rum Patrikhanesinde mugannilik görevini sürdürmekte, Café Aman İstanbul grubunda solistlik yapmaktadır.

Şükrü Burbar

1982’de Mersin’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Mersin’de tamamladı. 2007’de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede Genel Türk Tarihi Anabilim Dalında yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Hâlen adı geçen üniversitede doktora öğrenimine devam etmektedir. Vurmalı çalgılar konusunda eğitim alan ve müzik tarihi üzerine araştırmalar yapan yazar, çeşitli devlet okullarında ve özel okullarda tarih öğretmeni ve ritmoterapist olarak görev yapmıştır.

Taceddin Kutay

Dr. İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul İmam-Hatip Lisesinden mezun oldu. Viyana Üniversitesinde Psikoloji ve Siyaset Bilimi bölümlerinde okudu, aynı üniversitede yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Doktorasını Siyaset Bilimi alanında İstanbul Üniversitesinde bitirdi. Türk-Alman Üniversitesinde akademisyen olarak görev yapan Kutay, aynı zamanda serbest yazar olarak çalışmaktadır. Politopsikoloji, sekülerleşme, Katolik teolojisi çalışma alanları arasında bulunmaktadır.

Teng Chen

Etnomüzikolog ve Sinolog. Şangay Müzik Konservatuvarında Erhu (Çin’in geleneksel iki telli kemanı) icrasının yanı sıra Çin ve Batı müzik sistemleri hakkında eğitim aldı. Hâlen King’s College London’da yüksek lisans öğrenimine devam eden yazar, geleneksel Çin müzik enstrümanları ve müzik teorisi, Erhu’nun kökeni, gelişimi ve çeşitliliği hakkındaki çalışmalarına devam etmektedir.

Thoralf Hanstein

Dr. Arap dili, ilahiyat ve işletme üzerine lisans öğrenimi gördü. Doktorasını 2001 yılında “Endonezya’da İslami Evlilik ve Aile Hukuku” başlıklı teziyle Leipzig Üniversitesinde tamamladı. Berlin Devlet Kütüphanesinde Arap, İslam ve Osmanlı Araştırmaları konusunda uzman olarak görev yapmaktadır.

Yahya Kemal Beyatlı

(1884-1958). Şair ve yazar. Üsküp’te doğdu. Eğitim için Paris’te bulunduğu yıllarda siyasi ve edebî çevrelerle yakınlık kurdu. Türkiye’ye döndükten sonra tarih, medeniyet tarihi, Batı edebiyatı ve Türk edebiyatı dersleri verdi. Milletvekili ve büyükelçi olarak görev yaptı. Sağlığında dergi ve gazetelerde neşredilen şiir ve yazıları ölümünden sonra kurulan Yahya Kemal Enstitüsü tarafından 13 kitap hâlinde yayınlandı. Şiiri dil mükemmeliyeti ve musikiye dayanır. Ona göre mısra bir nağme olmalıdır, kelimelerin kulakla seçilmesi ve mısradaki yerlerinin bulunması gerekir.

Yalçın Çetinkaya

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarından mezun oldu. Yüksek lisansını MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde “İhvân-ı Safâ’da Müzik Düşüncesi” başlıklı teziyle bitirdi. Sanatta yeterlik/doktorasını İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü ve MSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümünde “Mevlevilikte Müzik Düşüncesi” başlıklı teziyle tamamladı. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır. İhvân-ı Safâ’da Müzik Düşüncesi, Reklamcılık ve Manipülasyon, Memleket Meseleleri, Müzik Yazıları, Müziği Düşünmek ve Müzik Notları adıyla yayınlanmış kitapları bulunmaktadır.

Yalçın Tura

Prof. Dr. 1934’te İstanbul’da doğdu. Küçük yaşta müziğe ilgi duymuş, Seyfeddin Asal, Demirhan Altuğ, Cemal Reşit Rey gibi isimlerden dersler almıştır. 1954’te Galatasaray Lisesini bitirdi, İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde okudu. 1955-1976 yılları arasında bağımsız besteci olarak çalışarak pek çok filme ve tiyatro eserine müzik yazdı. 1976’dan sonra kurulan konservatuvar ve fakültelerde eğitimci ve idareci olarak görev yaptı. Hem müzikal anlamda hem de nazariyat alanında pek çok eseri vardır.

Yaser Atar

1982’de Maraga’da doğdu. Tahran Bilimler ve Tahkikler Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesinden mezun oldu. Mimarlık ve müzikteki tasavvufi motifleri araştırdı. Abdülkadir-i Maragî Enstitüsünü kurdu. İranın mahallî müzikleri üzerine araştırmalar yaptı. Müzik atölyeleri ve konserler düzenledi.

Yiğit Sarıgül

1994’te Adana’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamladı. 2015 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi TMDK Müzikoloji programını kazandı. Erken yaşlardan itibaren bağlamada icra/performans, yorum, üslup üzerine çalıştı. Teber Abdallık geleneği konusunda araştırmalarda bulundu. 2013 yılında “Güneydoğu Anadolu Alevi Ocakları” adlı TÜBİTAK projesinde saha gönüllüsü olarak çalıştı. Hâlen “Müslüm Gürses’in Şarkıcılığındaki Dönüşüm” başlıklı tez çalışmalarına devam etmektedir.

Zehra Yılmaz

1985 yılında Gümüşhane’de doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünü bitirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümüne başladı. 4 yıllık lisans öğreniminin ardından aynı okulda başladığı yüksek lisansını 2013 yıllında, Yörük müziği üzerine hazırladığı teziyle tamamladı. Aynı üniversitede doktora öğrenimine devam etmekte ve araştırma görevlisi olarak hizmet vermektedir.