Z Dergi Mobil Uygulamasını
ÜCRETSİZ HEMEN İNDİRİN!

Mobil Websitesine Devam Et >>

Yazarlar

A. Çağrı Başkurt

Üniversite öğrenimini İstanbul Üniversitesi Târih bölümünde, yüksek lisansını ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Târih bölümünde tamamladı.

Abdullah Uçman

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyâtı bölümünden 1972 yılında mezun olduktan sonra bir süre aynı bölümde kütüphâne memurluğu yaptı. 1976’da Türk Dili ve Edebiyâtı Ansiklopedisi’nin yayın kurulunda görev aldı. 1978’de İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Yeni Türk Edebiyâtı kürsüsünde Mehmet Kaplan’ın asistanı oldu. 1981’de doktorasını tamamladı. 1996’da doçent, 2002’de profesör unvânını aldı. 2003-2004 öğretim yılında Kıbrıs-Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyâtı bölümünde misâfir öğretim üyesi olarak bulundu. 2006-2008 yılları arasında İstanbul Şehir Tiyatroları Repertuar Kurulu’nda görev yaptı. 1984’ten beri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyâtı bölümünde öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak çalışıyor.

Ahmet Taşağıl

1964 yılında Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde dünyâya geldi. 1985’te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Târih bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Çince öğrenmek ve Orta Asya târihi üzerine araştırmalar yapmak üzere Tayvan’a gitti. Shih-fan Üniversitesi’nde Çince kurslarına devam ederken, aynı zamanda Cheng-chih Üniversitesi’nin Etnoloji Araştırmaları Enstitüsü’nde ve Târih bölümünde ders ve seminerleri tâkip etti ve dokümantasyon merkezinde Çin kaynaklarından Türk târihine âit belgeler topladı. 1986 yılının sonunda Türkiye’ye dönerek İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başladığı yüksek lisans öğrenimini 1988’de “Gök-Türk – Ülkesine Gelen Çinli Elçilerin Raporlarına Göre Gök-Türk – Çin İlişkileri” başlıklı teziyle bitirdi. Aynı yıl bu enstitüde başladığı doktorasını 1991’de “Gök-Türkler (542-630)” başlıklı teziyle tamamladı. 1995’te Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Târih bölümü Genel Türk Târihi alanında doçent unvânını kazandı. 2001’de profesör oldu. 1997-1998 ve 1999-2000 yılları arasında Kazakistan’da Uluslararası Hoca Ahmet Yesevî Türk-Kazak Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak vazîfe yaptı. Çeşitli seminerler ve konferanslar verdi ve panellere, sempozyumlara katıldı. Kazakça başta olmak üzere diğer Türk lehçelerini öğrendi. 2001-2002 öğretim yılında aynı üniversitenin Târih-Felsefe Fakültesi dekanlığı vazîfesini yürüttü. 2002’nin Temmuz Ağustos aylarında TİKA’nın yürüttüğü Moğolistan Türk Anıtları projesinde yer aldı. 2004-2005 öğretim yılında Bişkek’te bulunan Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi’nin Târih bölümünde öğretim üyeliğinde bulundu. Aynı üniversitenin Türk Uygarlığı Merkez Müdür yardımcılığı vazîfesini yürüttü ve Sosyal Bilimler Dergisi yayın kurulu başkanlığını yaptı. 2007-2008 Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürlüğü yaptı. 2008’de rektör yardımcılığına atandı. 2009’un Nisan ayında Târih bölümü başkanlığına atandı. Halen Yeditepe Üniversitesi’nde öğretim üyesidir. Çince, İngilizce, Rusça ve Fransızca ile Türk lehçelerinden Kazakça ve Kırgızca bilmektedir.

Ahmet Yüksel

1964 yılında Amasya-Gümüşhacıköy’de doğdu. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Târih Coğrafya Fakültesi Türkoloji bölümünden mezun oldu. Tezgâhtarlık, çiftçilik, nalbantlık, askerlik, öğretmenlik, redaktörlük yaptı. Çırak olarak girdiği sahaflık mesleğinde büyük aşamalar kaydederek yazar Andrew Mango’nun tabiriyle “Sahaflar Prensliği”ne kadar yükseldi. Güven Özgüç ile birlikte Sanat Kitabevi’ni işletmektedir. 1995 yılından beri dostlarıyla berâber Kebikeç dergisini çıkarmaktadır.

Akın Kurtoğlu

967 yılında İstanbul Fatih’te doğdu. 1981’den îtibâren Pertevniyal Lisesi’nde, 1984-86 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği’nde ve 1987-1993 yılları arasında da İTÜ Elektrik Mühendisliği’nde eğitim gördü. 1993-1999 yıllarında bilgisayar donanım sektöründe hizmet verdikten sonra 1999-2005 yılları arasında akademik kitap, süreli yayın ve lisans/yüksek lisans tezleri hazırlama alanında çalıştı. 2004’ten îtibâren İstanbul kent târihi ve özellikle şehir içi ulaşım târihi husûsunda yaptığı kronolojik araştırmalar, çeşitli kitap ve dergilerde makâle olarak yayımlandı. 2012 yılında İETT için Omnibüsten Metrobüse ve Geçmişten Günümüze Toplu Ulaşım Araçları adlarında iki ayrı albüm hazırladı. İstanbul’un kara, deniz ve raylı sistemlerinin târihçelerini kapsayan üç ayrı kronolojik kitap hazırlığı son aşamadadır. 2012-2016 yılları arasında ulaşım konusunda 8 ayrı fotoğraf sergisi hazırlayan yazarın, İstanbul’un 100 Ulaşım Aracı adlı çalışması İBB Kültür AŞ tarafından 2014 yılında yayımlandı. Kentin nostaljik otobüslerinin îmâlâtı projesinde danışmanlık görevinde bulundu. İstanbul kent içi ulaşım târihine ilişkin kapsamlı araştırmalar yapmak amacıyla 8 kent gönüllüsüyle bir araya gelerek çatısı altında toplandıkları İSAP (İstanbul Seyahat Araştırmaları Platformu)’ın kurucularındandır.

Ali Nihat Kundak

1978 yılında Kütahya’da doğdu. 2001’de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Târihi bölümünden mezun oldu. 2004’te Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Târihi ana bilim dalı Türk İslâm Sanatları programındaki yüksek lisansını “Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesindeki H.2135 Numaralı Murakka” adlı tez çalışmasıyla tamamladı. Doktorasını, aynı enstitüde “XVIII. Yüzyıl Osmanlı Minyatüründe Yıldızlar ve Burçlar: Tercüme-i ‘İkdü’l-cümân fî târîh-i ehli’z-zamân Nüshalarının Tasvirleri” adlı teziyle 2011’de bitirdi. 2012’den îtibâren, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Sanat Târihi bölümü Türk İslâm Sanatları ana bilim dalı kadrosunda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Atakan Yavuz

Amasyalı. İlk ve ortaokulu Amasya’da, liseyi Ankara’da okudu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Gerçek Hayat dergisinde portre yazıları ve denemeler kaleme aldı, tercümeler yaptı. Dergâh, İzdiham, Nihayet, Hece, Varlık, Barbar, Karagöz gibi dergilerde şiirleri, deneme, eleştiri ve kuram yazıları yayımlandı. Kunduz Dersleri ve Bakış Talimi adında iki şiir, Hata Günlüğü ve İyiler Asla Özür Dilemez adında iki deneme ve Dünyanın Rengi adında bir anlatı kitabı yayımlanan şâirin ayrıca Cenap Şehabettin’in hayâtını anlatan bir biyografi kitabı mevcuttur.

Atilla Akbıyık

aTİLLA AKBIYIK 1968 yılında Denizli’de doğdu. Orta öğrenimini askerî lisede tamamladıktan sonra, 1990 yılında Kara Harp Okulu’ndan Topçu Teğmen olarak mezun oldu. İlk görev yeri olan Adana’da bir yıl kaldıktan sonra Kara Kuvvetleri Binicilik Eğitim Merkezi’ne atandı ve 1991-2005 yılları arasında süvâri subayı olarak yarışma subaylığı yaptı. 2002-2003 yıllarında Kuveyt - Irak sınırında Birleşmiş Milletler görevlisi olarak çalıştı. 2005 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayrıldı ve Ankara Başkent Binicilik Kulübü’nde başantrenör olarak çalıştı. 2008 yılında Bursa Atlıspor Kulübü’nde başantrenörlük yaptı. 2009-2012 yılları arasında Ankara Atlıspor Kulübü başdanışmanlığı görevine getirildi; aynı zamanda modern pentatlon binicilik danışmanı olarak çalıştı. 2012-2013 yılları arasında Bilgili Holding bünyesindeki Republika Academic Aparts’ta idârî işler müdürlüğünü yürüttü. 2013 yılından beri İstanbul’daki kulüplerde danışmanlık yapmakta ve binicilik dersleri vermektedir. Dresaj - konkur komple - ustalar engel atlama dallarında Türkiye şampiyonu olmuş tek binicidir.

Bilge Seyidoğlu

1941 yılında Afganistan’ın Kabil şehrinde doğdu. 1964’te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyâtı bölümünden mezun oldu. 1965’te Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyâtı bölümünde Halk Edebiyâtı asistanı olarak göreve başladı. Prof. Dr. Mehmet Kaplan yönetiminde hazırladığı “Erzurum Halk Masalları Üzerine Araştırmalar” başlıklı doktora tezini 26 Haziran 1971’de tamamlayarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde “edebiyat doktoru” unvânını aldı. 1972-1974 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Michigan State Üniversitesi’nde “Mukâyeseli Mit Araştırması” çalışmaları yaptı, “Mukâyeseli Folklor ve Edebiyat” derslerine devam etti. 1974’te Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ndeki görevine döndü. 1979’da doçent unvânını aldı. 1996’da Folklor Araştırmaları Kurumu Türk Folkloruna Hizmet Ödülüne layık görüldü. 1994-1996 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyâtı, 1995-2000 arasında ise Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümlerinin kurucu bölüm başkanlığı görevlerinde bulundu. 1996-2000 ve 2003-2008 yılları arasında Türk Dili ve Edebiyâtı bölüm başkanlığı görevini yürüttü. 1993-2008 yılları arasında kuruluş aşamasında olan Kafkas Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesi’nde lisans ve lisansüstü düzeyde dersler verdi. 2005-2008 yılları arasında Ağrı Eğitim Fakültesi dekanlığı yaptı. 2014’te hayâta vedâ etti.

Burhan Oğuz

1919 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve ortaokulu College Sainte Jeanne d’Arc’ta, liseyi Saint Benoit’de okudu. 1942’de Yüksek Mühendis Mektebi’nden makina ve elektrik yüksek mühendisi olarak mezun oldu. 1942’de öğrenciliğinden îtibâren çalıştığı Zeytinburnu ve Sütlüce Silâh ve Mühimmat fabrikalarının dökümhâne şefliğine atandı. 1943 sonunda istifâ ederek kendi dökümhâne ve atölyesinde 1950’ye kadar çeşitli döküm ve makine üretim işleriyle uğraştı. 1950’den 1963’e kadar elektrik mühendisi olarak yurdun çok çeşitli yörelerinde proje mühendisi, şantiye şefi ve teknik müdür çalıştı. 1979’a kadar çeşitli kamu ve özel şirketlerde görevler aldı. 1979-1984 yılları arasında önce Edirne Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ve sonra Trakya Üniversitesi’nde; 1993-2000 yılları arasında Marmara Üniversitesi’nde Teknik Eğitim Fakültesi Metalurji bölümü ve Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünde yüksek lisans sınıflarında öğretim görevliliği yaptı. Kültür târihi üzerine kitapları şunlardır: Türkiye Halkının Kültür Kökenleri, Yüzyıllar Boyunca Alman Gerçeği ve Türkler, Mezartaşında Simgeleşen İnançlar, Çevre Üzerine Düşünceler, Anadolu Aleviliğinin Kökenleri, Türk ve Yahudi Kültürlerine Mukayeseli Bir Bakış, Türk Halkının Düşüncesi ve Hareketlerinin İdeolojik Kökenleri.

Cemal Çetin

1977 yılında Çanakkale’nin Çan ilçesinde doğdu. 2009 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Anadolu’da Faaliyet Gösteren Menzilhaneler (1690-1750)” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Doktora tezinden faydalanarak yayıma hazırladığı Ulak Yol Durak, Anadolu Yollarında Padişah Postaları (Menzilhaneler) (1690-1750) isimli kitabının yanı sıra, Osmanlı devletinde ulaşım ve haberleşme, halkın vergi yükü, sosyal kontrol mekanizmaları ve kamu nizâmı gibi farklı konularda bildiri ve makâleleri bulunmaktadır. Ayrıca Osmanlı devletine esir düşenlerin esâret koşullarını aydınlatmaya yönelik kaleme aldığı Sultan’ın Esirleri, İstanbul’da Bir Esir Kampı (1715) ismini taşımaktadır. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Târih bölümünde öğretim üyesidir.

Efnan Dervişoğlu

1970 yılında Trabzon’da doğdu. Trabzon Lisesi’nin ardından Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyâtı bölümünü bitirdi.1995’te “Türk Edebiyâtında Mensur Şiir” adlı teziyle aynı üniversitede yüksek lisansını; 2005’te “Cevdet Kudret / Hayâtı ve Eserleri” adlı teziyle de doktorasını tamamladı. Yayıma hazırladığı Kadın Öykülerinde Ankara seçkisi 2008’de, Kadın Öykülerinde Karadeniz seçkisi de 2009’da okurla buluştu. Bir makâlesine de yer verdiği Oyuncaklı Öyküler derlemesi 2013’te, çocuklar için yazdığı şiirlerden oluşan Bulutlu Bahçe/Meraklı Çocuğun Şiir Defteri 2014’te yayımlandı. Kocaeli Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta, çeşitli dergilerde yazıları, makâleleri yayımlanmaktadır.

Emel Esin

1912 yılında İstanbul’da doğdu. Paris École libre des Sciences Politiques Diplomatiques bölümünü 1933 yılında bitirdi. 1969 yılında Paris Faculté des Lettres et Sciences Humaines’den “Le Dragon dans l’iconographie turque (Türk İkonografisinde Ejder)” adlı teziyle sanat târihi doktoru oldu. Orta Asya Türk sanatı, arkeolojisi ve ikonografisiyle ilgili çalışmalarıyla tanındı. Başlıca eserleri arasında Türkistan Seyahatnamesi (1959), Turkish Miniature Painting (1960), Mecca the Blessed Madinah the Radiant (1963), Turkish Art in Cyprus (1969) ve Sadullah Paşa Yalısı (1984) bulunmaktadır. 1987 yılında vefât etti. Ertesi yıl vasiyeti üzerine Orta Asya Türk sanat târihi konulu zengin bir kütüphaneye ve arşive sâhip TEK-ESİN Vakfı kuruldu.

Emine Dingeç

Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Târih bölümü öğretim üyesidir. 2004 yılında “Rumeli’de Geri Hizmet Teşkilatı İçinde Çingeneler (XVI. Yüzyıl)” başlıklı tezini tamamladı. Osmanlıda Çingeneler (Romanlar) üzerine çalışmalarına devam etmektedir. Bu alanda çeşitli dergi ve kitaplarda makâleleri mevcuttur.

Emine Gürsoy Naskali

1973 yılında Oxford Üniversitesi (St. Anne’s College) Şarkiyat bölümünden mezun oldu. Doktorasını Türk dili alanında İstanbul Üniversitesi’nde yaptı. 1977-1984 yılları arasında Helsinki Üniversitesi Asya ve Afrika bölümünde, 1987-1989 yılları arasında Oxford Üniversitesi’nde ders verdi. 1984-2016 yılları arasında Marmara Üniversitesi Fen Fakültesinde öğretim üyesi oldu; Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Fen Edebiyat Fakültesi dekanlığı gibi idârî görevlerde bulundu. Türk dili, Osmanlıca, Orta Asya Türk lehçeleri ve edebiyâtı, destanlar, Kafkaslar, Sibirya, kültür târihi, yakın dönem siyâsî târih üzerine birçok yayını bulunmaktadır. Uygurca, Kumukça, Kırgızca, Türkmence, Osmanlıca metinler neşretti. Altayca-Türkçe ve Hakasça-Türkçe sözlüklerini hazırladı. Yassıada zabıtlarını yayımladı. Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi’ni çıkardı. Kültür târihi üzerine derleme bir dizinin editörüdür.

Erdem Sarıkaya

1982 yılında, Çanakkale’de doğdu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyâtı bölümünü 2005 yılında bitirdi. Aynı yıl tam burslu olarak İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyâtı yüksek lisans programına girdi ve 2008’de “Ebûbekir Celâlî Divanı: Karşılaştırmalı Metin-İnceleme” başlıklı teziyle mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyâtı doktora programını Prof. Dr. Kemal Yavuz’un danışmanlığında hazırladığı “Eski Türk Edebiyatında Rüya (Başlangıçtan XV. Asra Kadar)” başlıklı teziyle 2014 yılında tamamladı. Ulusal ve uluslararası dergilerde makâleler yayımlayan, kongrelerde çeşitli konularda bildiriler sunan araştırmacı hâlen Yozgat Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyâtı bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Erkan Göksu

1976’da Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde doğdu. 1998’de Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Târih bölümünden mezun oldu. 1999’da Kırıkkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Târihi okutmanı, bir yıl sonra ise aynı üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi Târih bölümüne araştırma görevlisi olarak atandı. 2004 yılında Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden “Türk kültüründe silâh” konulu tezle yüksek lisansını; 2008 yılında “Türkiye Selçuklularında ordu” konulu tezle doktorasını tamamladı. 2009 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Târih bölümü Ortaçağ Târihi bilim dalına yardımcı doçent olarak atandı. 2013’te Ortaçağ doçenti unvânını aldı. 2015’te Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Târih bölümünde çalışmaya başladı. Hâlen aynı görevde bulunan Göksu, 2011 yılında Türk Tarih Kurumu 80. Yıl Bilim ve Teşvik Ödülü’ne, 2012 yılında ise Türk Ocağı 100. Yıl Ziya Gökalp İlim Teşvik Armağanı’na lâyık görüldü. Başta Selçuklu târihi olmak üzere Ortaçağ Türk târihi üzerine yazılmış kitap ve tercümeleri, bilimsel dergilerde yayımlanmış makâleleri bulunmaktadır.

Fahrettin Keleştimur

1955 yılında Elazığ’da doğdu. 1979’da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1980 -1984 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde iç hastalıkları ihtisâsını tamamladıktan sonra 1988 yılında aynı üniversitede yardımcı doçent olarak çalışmaya başladı. 1990’da doçent ve 1995’te profesör unvânını kazandı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Londra Üniversitesi St. Bartholomew’s Hastânesi Endokrinoloji bölümlerinde çalıştı. 1993’te Erciyes Üniversitesi’nde Endokrinoloji bilim dalını kurmuştur. 2006-2008 yılları arasında Türkiye Endokrinoloji ve Metobolizma Derneği başkanlığı yaptı. 2002- 2006 yılları arası Avrupa Nöroendokrin Derneği, 2005- 2009 yılları arası Avrupa Endokrinoloji Derneği yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Avrupa Nöroendokrin Tümör Derneği danışma kurulu üyeliği yaptı. 2015’te Pituitary Society yönetim kurulu üyeliğine seçildi. 2012 yılında Türkiye Bilimler Akademisi aslî üyeliğine getirildi. Hâlen TÜBA konsey üyesi olarak çalışmaktadır. 2013’te Bayındır Tıp Ödülü’ne, 2014’te TÜBİTAK Bilim Ödülü’ne lâyık görüldü. 2008- 2015 yılları arasında Erciyes Üniversitesi rektörü olarak görev yapmıştır. 2015 yılı Haziran ayında Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın (TÜSEB) ilk başkanı olarak atandı. 2013 yılından beri Avrupa Endokrinoloji Derneği PCOS çalışma grubunda üyedir.

Faruk Sümer

1924 yılında Konya Bozkır’da dünyâya geldi. 1948 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Târih bölümünden “Anadolu Türk Boy ve Oymakları XVI. ve XVII. Asırlarda” adlı lisans teziyle mezun oldu. Millî Eğitim Bakanlığı’ndan aldığı bursla Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ortaçağ Târihi kürsüsünde doktora çalışmasına başladı. “XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Anadolu-Suriye ve El-Cezire’de Oğuz Boylarına Mensup Teşekküller” konulu teziyle 1950 yılında edebiyat doktoru unvânını aldı. Kısa bir zaman İstanbul Süleymaniye Kütüphânesi’nde memur olarak çalıştı. 1954’te Ankara Üniversitesi DTCF Ortaçağ Târihi kürsüsüne asistan oldu. “Karakoyunlular, I. Kabileyi Bünyeleri ve Başlangıçtan Cihanşah’a Kadar Siyasî Tarihleri” konulu teziyle doçent unvânını aldı ve aynı kürsüde öğretim üyeliği görevini yürüttü. 1963’te “Oğuzlara Ait Destanî Mahiyette Eserler” adlı takdim teziyle profesörlüğe yükseldi. 1970-1974 yılları arasında Londra ve Frankfurt’ta Goethe Enstitüsü’nde Türk-İslâm târihi ve medeniyeti, Türk dili gibi dersler okuttu. AÜ DTCF’de kürsü başkanlığına getirildi. Türk Musikisi, Adapazarı Konservatuarı ve Mimar Sinan Üniversitesi’nde çalışmalada bulundu. 1982’de emekliye ayrıldı. 1995 yılında İstanbul’da hayâta vedâ etti.

Feyza Betül Aydın

Sakarya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyâtı bölümünden mezun oldu. Gerçek Hayat dergisinde editörlük ve yazarlık yaptı. İngilizce ve Farsçadan çeviriler yapmaktadır.

Göknur Karaduman

GÖKNUR KARADUMAN ODTÜ İktisat mezunu. Boğaziçi Üniversitesi Târih bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Çevirmenlik yapmaktadır.

Gül Sarıdikmen

Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Târihi bölümünden 1998 yılında mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Târihi anabilim dalı Türk ve İslâm Sanatları programında lisans üstü eğitimine başladı. 2000 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde araştırma görevlisi oldu ve İstanbul sebilleri ile ilgili yüksek lisans tezini 2001’de tamamladı. 2007’de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Târihi anabilim dalı Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat programından “Türk Resminde İstanbul’un Mimarlık Örnekleri 1860-1960” adlı doktora teziyle doktor unvânı aldı. 2001-2007 arasında MSGSÜ Sanat Târihi bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapan Sarıdikmen, 2007’den beri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. İstanbul, Türk resmi ve ressamları üzerine yayımlanmış çeşitli kitap ve makâleleri bulunmaktadır.

Güngör Karauğuz

GÜNGÖR KARAUĞUZ 1966 yılında Devrek’te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Devrek’te tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Târih Coğrafya Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri bölümü, Hititoloji ana bilim dalından mezun oldu. 1989-1993 yılları arasında Ankara, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin çivi yazılı tablet seksiyonunda müze araştırmacısı olarak çalıştı. 1993’te yılında Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Târih bölümü, Eskiçağ Târihi ana bilim dalına araştırma görevlisi oldu. 1996’da yüksek lisans, 2000’de doktorasını tamamladı. 2001 yılında TC Başbakanlık, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdâresi Başkanlığı bünyesinde, “Moğolistan’daki Türk Anıtları Projesi” kapsamında “Bilge Kağan Külliyesi” kazılarına ekip üyesi olarak katıldı. 2004-2008 yılları arasında “Zonguldak Bölgesi Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi”ni, proje başkanı olarak yürüttü. 2005’te yardımcı doçent, 2007’de Eskiçağ Târihi doçenti ve 2013’te profesör oldu. 2013-2018 yılları arasında Eğitim Bilimleri Enstitüsü müdür yardımcısı ve müdürü olarak görev yaptı. Bartın, Selçuk, Necmettin Erbakan ve Karaman üniversitelerinin (Fen)-Edebiyat/Sosyal Beşerî Bilimler fakültelerinin Târih bölümlerinde Eskiçağ Târihi dersleri vermiş olup Hitit târihi ve kültürü alanında yayımlanmış pek çok kitap ve yazıları bulunmaktadır. Hâlen Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi’nde öğretim üyesi olup Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi dekanı olarak görev yapmaktadır.

Halil Tekiner

1983 yılında Kayseri’de doğdu. TED Kayseri Koleji, N.M. Baldöktü Anadolu Lisesi ve Kayseri Fen Lisesi’nde okudu. Ankara Üniversitesi Eczâcılık Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Eczâcılık İşletmeciliği ve Târihi ana bilim dalında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. Marburg-Philipps (Almanya), Wisconsin-Madison (ABD) ve Semmelweis (Macaristan) Üniversitelerinde ziyâretçi araştırmacı; Harvard (ABD), Helsinki (Finlandiya) ve Yakın Doğu (KKTC) Üniversitelerinde misafir öğretim üyesi olarak çalışmalarda bulundu. Tıp, eczâcılık, müzik, edebiyat ve kültür târihi konularında birçok kitap ve makâlenin yanı sıra piyano için yaptığı bestelerden oluşan bir CD kaydı yayınladı. Dünya Eczâcılık Federasyonu Yılın Muhâbiri Ödülü, Ecz. Hamdi Bey Eczâcılık Târihi Ödülü, Altın Havan Ödülü ve Türk Kültürüne Hizmet Ödülü sâhibi; Alman, Amerikan, Fransız Eczâcılık Târihi Birliklerinin ve Uluslararası Eczâcılık Târihi Akademisi’nin üyesidir. Erciyes Üniversitesi Eczâcılık Fakültesi Eczâcılık Târihi ve Etik ana bilim dalı başkanı ve Uluslararası Eczâcılık Târihi Birliği başkan yardımcısıdır.

Halim Bulutoğlu

HALİM BULUTOĞLU Yayıncı, turizmci, seyyah. Adalar Vakfı başkanı. Adalar Vakfı’nın Adalı dergisi ve Adalı Yayınları sâhibi. Adalar Müzesi’nin kurucusu ve yönetim kurulu üyesi. Tarih Vakfı ile Turizm Yazarları, Gazetecileri ve Editörleri Derneği (TUYED) kurucularından. 1999-2011 yılları arasında Tarih Vakfı’nda başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği yaptı. TUYED’de bir dönem genel sekreterlik görevini üstlendi. Adalar’ın ve Adalar Vakfı’nın 30 Yılı (1984-2014), Türkiye Tatil Rehberi ve Türkiye Gezi Parkurları adlı kitapları yazdı.

Halûk Perk

1958 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 1979 yılında bitirdi. 1980’de avukatlık ruhsatı aldı. 1983’de İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamladı. 1995’te İstanbul Arkeoloji Müzelerine bağlı koleksiyoncu unvânı alarak 1999’da İstanbul’da, hâlen başkanı olduğu Arkeolojik Eser Koleksiyoncuları Derneği’ni kurdu. Dört yıl, Türk Numismatik Derneği yönetim kurulu üyeliği ve yayın kurulu başkanlığını yürüttü.2002’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan kendi adına özel müze açma iznini aldı. 2004-2006 yıllarında koleksiyonculuk ve ilgili hukuk mevzûâtı ile ilgili Yıldız Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzecilik bölümünde yüksek lisans ve Bahçeşehir Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi’nde lisans programında dersler verdi.

Hüseyin Nejdet Ertuğ

1987-1993 yıllarında Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda görev yaptı. 1993’ten beri Sakarya Üniversitesinde öğretim üyesidir.

İbrahim Yıldıran

1956’da Ordu Ünye’de doğdu. Ankara Gençlik ve spor Akademisi’ni bitirdi. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü’nde çalıştı. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını, Almanya Johannes Gutenberg Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı. 1992’de göreve başladığı Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda 1995’te doçent oldu. 1994-1999 yıllarında Antrenörlük Eğitimi bölüm başkanlığı yaptıktan sonra, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölüm başkanlığına atandı. Hâlen Uluslararası Sağlık, Beden Eğitimi, Rekreasyon, Spor ve Dans Konseyi (ICHPER-SD) ve Türkiye Spor Bilimleri Derneği üyesidir. Özellikle spor felsefesi ve târihi, sporda âdil oyun eğitimi, olimpiyat hareketi ve spor fikrinin gelişimi ve modern beden eğitimi ile ilgilenmektedir.

İlhami Danış

İstanbul Üniversitesi Târih bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora eğitimini aynı üniversitede tamamladı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Târih bölümünde Osmanlı Coğrafyası, Türk Denizcilik Târihi, Akdeniz Dünyâsı ve Araştırma Projesi derslerini vermektedir. Yeniçağ Osmanlı Târihi, Târihsel Coğrafya, Şehir Târihi ve Denizcilik Târihi alanında çalışmalar yapmaktadır.

Kadir Çivici

1980 Ordu/Ünye doğumlu. Trakya Üniversitesi Halkla İlişkiler mezunu. Öğrencilik yıllarında başladığı gazetecilik mesleğine mezuniyeti sonrası devam etti. Sabah Gazetesi polis muhabiri iken bir çok haber ve fotoğrafı manşetlerde yer aldı. 2005 yılından bu yana Türkiye Jokey Kulübünde fotoğrafçı olarak görev yapıyor. Ulusal ve Uluslararası düzenlenen fotoğraf yarışmalarında altın madalya olmak üzere birçok ödül aldı. 14 yıldır at fotoğrafçılığı yapan Kadir Çivici, evli ve bir erkek çocuk babasıdır.

Kudret Emiroğlu

1956 yılında Trabzon’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Târih, özellikle yerel târih ve karşılaştırılmalı etimoloji üzerine makâleleri çeşitli dergilerde yayımlandı. Kebikeç dergisinin yayın yönetmenidir. İngilizce çeviri ve Osmanlıca çevriyazı kitapları bulunmaktadır. Yapıtları: Trabzon-Maçka Etimoloji Sözlüğü (1989); Anadolu’da Devrim Günleri - İkinci Meşrutiyet’in İlanı (1999) İmge Yayınevi; Mardin - Aşiret Cemaat - Devlet (2000, S. Aydın, O. Özel, S.Ünsal’la birlikte) Tarih Vakfı Yayınları; Gündelik Hayatımızın Tarihi (2001) Dost Kitabevi.

Leyla Alptekin Sarıoğlu

1982’de Nevşehir’de doğdu. 2004 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyâtı bölümünden mezun oldu. 2005 yılında aynı üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı bölümü Eski Türk Edebiyâtı kürsüsünde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2007 yılında “Berberzâde Mehmed Zihnî Divanı’nın Bilimsel Yayını ile Eserin Şekil ve Muhtevâ Bakımından İncelenmesi” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2013 yılında “Cemâl-i Halvetî’nin Tasavvufî Mesnevîleri (Metin-İnceleme)” konulu doktora teziyle doktor unvânını aldı. Aynı yıl Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyâtı bölümü Eski Türk Edebiyâtı kürsüsüne yardımcı doçent doktor olarak atandı. Hâlen bu kurumda görevini sürdürmektedir.

Lütfi Bergen

1964 yılında Ankara’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Dergâh, Ülke, Hece, İdeal Kent, Düşünen Siyaset, Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, İtibar, İştiraki, Anadolu Gençlik, Sebilürreşad, Birikim, Turan dergilerinde; Yeni Şafak ve Star gazetelerinde; Al-Jazeera Türk, Arkitera Mimarlık gibi mecrâlarda makâleleri yayımlandı. Edebî Metinde Din-İktisat başlıklı kitabına 2012 TYB Edebî Tenkit Ödülü verilmiştir. İslâm şehri, kent teorileri, medeniyet, ahilik, İbn Haldun, erken dönem Cumhûriyet hikâyesi, insan hakları, İslâmcılık düşüncesi gibi konularda çalışmaları bulunan yazar, 2015’ten beri Yeni Söz gazetesinde yazmaktadır.

M. Tekin Koçkar

1954 yılında Ankara’da doğdu. 1974 yılında Bolu Erkek Öğretmen Okulu’nu bitirdi. İki yıl Urfa- Siverek’te, Uzunziyaret köyünde öğretmenlik yaptı. 1978 yılında Atatürk Eğitim Enstitüsü’nü bitirdi. Rize ve ilçelerinde Türkçe ve Edebiyat öğretmenliği yaptıktan sonra 1980 yılında Anadolu Üniversitesi’nde göreve başladı. 2001 yılına kadar Anadolu Üniversitesi Halkbilim Araştırmaları Merkezi’nde koreograf, genel sanat yönetmeni ve yönetici olarak görev yaptı. 2001 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde göreve başladı. Bu üniversitede Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi (HAMER)’ni kurdu. 2007 yılında Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksek Okulu’nun kuruluşunda görev aldı. Hâlen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksek Okulu’nda öğretim görevlisi ve Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi (HAMER), müdürü ve genel sanat yönetmeni olarak çalışmaktadır. Dans, dans etnolojisi, etnokoreoloji, etnomüzikoloji ve atçılık ile ilgili kitaplar ve yazılar yazdı. At Irkları ve Dağılımı ve Dünyada Atçılık Uygulamaları adlı iki kitabı ve www.atveinsan.com adlı web sayfası bulunmaktadır.

Mahir Aslan

1981 yılında Kocaeli’nde doğdu. 2005 yılında Trakya Üniversitesi Târih bölümünden mezun oldu. 2008’de aynı üniversitede “Atatürk ve Dış Türkler Politikası” başlıklı teziyle yüksek lisansını, 2018’de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Târih bölümünde Balkanlarda Panslavist Ortodoks Düşüncenin Oluşmasında Slav Komitelerinin Rolü 1858-1878 başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Doktora tezini Rus kaynaklarından yazabilmek için Ukrayna’nın Kiev Ulusal Dil Üniversitesi’nde başladığı Rus Dili ve Edebiyâtı bölümünden 2017 yılında mezun oldu. Osmanlı-Rus ilişkileri ve Rusya târihi üzerine uluslararası hakemli dergilerde muhtelif başlıklarda yayımlanmış makâleleri mevcuttur.

Mesut Şen

1982’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyâtı bölümünün Eski Türk Dili kürsüsünden mezun oldu. 1987’de Marmara Üniversitesi’nde yüksek lisansını, 1993’te yine aynı yerde doktorasını tamamladı. 1982’den 2008’e kadar Deniz Kuvvetleri’nin okullarında Türk Dili ve Edebiyâtı öğretmeni olarak çalıştı. 2008 yılında kendi isteği ile emekli oldu. 2000 yılından îtibâren MÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde Eski Türkçe, Orta Türkçe, Çağatay Türkçesi ile ilgili lisans üstü dersleri verdi, yüksek lisans ve doktora düzeyinde tez danışmanlık görevleri üstlendi. 2009 yılında MÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Türk Dili ve Edebiyâtı Eğitimi ana bilim dalına öğretim üyesi olarak atandı. Hâlen 29 Mayıs Üniversitesi’nde Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi bölüm başkanı ve Türk Dili ve Edebiyâtı Öğretmenliği ana bilim dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Muharrem Kesik

muharrem kesik 1969 yılında Giresun’da doğdu. Lisans öğrenimini 1987-1991 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Târih bölümünde tamamladı. 1991-1993 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak İstanbul’da Ahmet Çuhadaroğlu İlköğretim Okulu’nda târih öğretmenliği yaptı. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Târih bölümü Ortaçağ Târihi ana bilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1994 yılında “Cenâbî Mustafa Efendi’nin el-Aylemü’z-zâhir fî ahvâli’l-evâil ve’l-evâhir Adlı Eserinin Anadolu Selçukluları İle İlgili Kısmının Tenkidli Metin Neşri” adlı teziyle yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 1999’da “Sultan I. Mesud Devri Türkiye Selçukluları Tarihi (1116-1155)” adlı teziyle doktor, 2012’de doçent, 2017’de profesör unvânı aldı. Hâlen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Târih bölümünde öğretim üyeliğine ve bölüm başkan yardımcılığı görevine devam etmektedir.

Muhittin Eliaçık.

1963 yılında Temelli’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kayseri’de, lisans öğrenimini Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyâtı bölümünde 1986’da tamamladı. 1987-1994 yılları arasında Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nde uzman yardımcısı olarak görev yaptı. 1994 yılında Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyâtı bölümünde göreve başladı. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde sırasıyla 1992’de Tokatlı Kânî Dîvânı ve 1998’de Âşık Ahmed’in Câmiü’l-Ahbâr’ı adlı tez çalışmasıyla tamamladı. 2011 yılında profesör oldu. 2005-2014 yıllarında dönemler hâlinde Almanya’nın Münih şehrinde Türkçe yazma eserler üzerinde inceleme-araştırma yaptı, Mainz şehrinde ders verdi. Hâlen Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyâtı bölümü öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır. Yayımlanmış beş kitabı vardır.

Murat Dinçer Çekin

1962 İstanbul doğumlu. İstanbul Tıp Fakültesi mezunu. Aile Hekimliği Uzmanı. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Politikaları ana bilim dalı öğretim üyesi. Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi ve Sağlık Çevre Okulu projelerini yürütmektedir.

Murat Gür

1970 yılında Almanya’da doğdu. 9 Eylül Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden mezun oldu. İstanbul Fotoğraf Müzesi’nin kurucusu, Fotoğraf Dostları Derneği’nin yönetim kurulu üyesidir. Skylife dergisinde fotoğraf editörlüğü yaptı. Küratör olarak birçok sergi düzenledi, bâzı fotoğraf yarışmalarında jüri üyesi olarak görev aldı. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde fotoğraf eğitmenliği görevini sürdürmektedir. Murat öztabak 1990 yılında Ardeşen’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiye Cumhûriyeti Târihi anabilim dalında yüksek lisans eğitimi devam etmektedir. Bir dönem Medeniyet Gençliği genel sekreterliği yapan Öztabak, hâlen Bilim ve Gençlik Araştırmaları Merkezi (BİLGE) ve Kurtuba Sosyal Bilimler Merkezi genel koordinatörlüğü görevlerini yürütmektedir.

Mustafa Altun

1993 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. Sakarya Lisesi’nden mezun oldu. Yüksek öğrenimini 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Târih bölümünde tamamladı. Aynı zamanda yandal Sanat Târihi eğitimi aldı. Hâlen Sakarya Üniversitesi Târih bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti ana bilim dalında yüksek lisans yapmaktadır.

Mustafa Noyan

1969 yılında İstanbul’da doğdu. 1988’de Galatasaray Lisesi’nden, 1994’de Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun oldu. 1995 yılında Turizm Bakanlığı kursunu tamamlayarak profesyonel turist rehberliği yapma hakkı kazandı. Yaklaşık 20 senedir yerli ve yabancı ziyâretçilere İstanbul ve Boğaziçi turları düzenlemektedir. İstanbulla ilgili çeşitli yayınlarda makâleleri ve bir de kitabı bulunan Noyan, evli ve 2 çocuk babası olup İstanbul Seyahat Araştırmaları Platformu (İSAP) kurucu üyesidir.

Osman Çakmakçi

1965 yılında Trabzon’da doğdu. İstanbul Özel Darüşşafaka Lisesi’nde parasız yatılı okudu. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden sonra İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünü bitirdi. Çevirmen, redaktör ve editör olarak birçok işte çalıştı. İstanbul’da yaşıyor. Ayşe Şirin adında bir kızı var. İlk şiiri 1982’de lise dergisinde çıktı. Yeryüzü Düşleri (1989-90, 4 sayı), Göçebe (1995-98, 7 sayı), Haşhaşi (2010, 3 sayı) ve Duygu Çağı (2016, 3 sayı) dergilerini çıkardı. Şu anda Pathos dergisini çıkarmaktadır (2018). Açık Radyo’da “Kitap Kullanma Kılavuzu” programını yaptı. Çok sayıda gazete ve dergide yazı ve şiirleri yayımlanan şâir, E dergisinde “Bozkırdan İşaretler” adını verdiği sayfasında aylık, BirGün gazetesinde haftalık kültür ve politika yazıları yazdı. 2005’te Milliyet Sanat’taki yazılarıyla “1980’li Şiirin Tasfiyesi”ni tartışmaya açtı. Medeniyete ve burjuva yaşam biçimine karşı bozkırı ve barbarlığı, kültürel şiire karşı organik şiiri savunmaktadır. Şiir kitapları: Zakkum Avı (1991), Uçuşan Ağaç (1996), Köryazı (2005), Bir Hiçlik Anatomisi: Toplu Şiirler (2011). Deneme: Konuşmanın İmkânsızlığı Üzerine Bir Diyalog (2000), Aşağılık Sanat (2012), (2018).

Osman Özsoy

1974 yılında Konya’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. Bir dönem gazetecilik yaptı. Çeşitli kamu kurumlarında ve özel sektörde kültür, sanat ve yayıncılık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok proje hazırladı ve yönetti. Hâlen bir sanat bir kurumunun yöneticiliğini yapıyor.

Ömer Erdem

1967 yılında doğdu. Bozkır Lisesi’nde okudu ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun oldu. İlk şiiri Diriliş dergisinde yayınlandı. Bir grup arkadaşıyla birlikte Kaşgar dergisini çıkardı. Türkiye’nin önde gelen edebiyat, şiir ve kültür dergilerinde yazdı. Bâzı şiirleri İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Arapça, Farsça, Romence ve Arnavutçaya çevrildi. İlk kitabı Dünyaya Sarkıtılan İpler 1996’da basıldı. Mesafesi Kadar İnleyen Rüzgar, Yitirişler, Yarım Ağaçlar, Evvel, Kireç , Kör, Pas, Azap, İstanbul’a diğer şiir kitaplarıdır. Hürriyet Kitap- Sanat ve Karar Gazetesi’nde haftalık yazılar yazmayı sürdüren şâir İstanbul’da yaşıyor.

Önder Kaya

1974 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Târih bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Ortaçağ Târihi ana bilim dalında yaptı. İstanbul ve târih üzerine sekiz kitap yayımladı.

Özlem Kumrular

1974 yılında İstanbul’da doğdu. Lisansını Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümünde, yüksek lisansını aynı üniversitenin Târih bölümünde, doktarasını ise İspanya’da Salamanca Üniversitesi’nde yaptı. XVI. yüzyıl Avrupa-Osmanlı ve Akdeniz târihi, İspanyol ve İtalyan paleografisi, imgebilim, dînî ve sosyal çatışmalar, marjinal sosyal gruplar, Türk korkusu, İslâm korkusu, pikaresk roman ve toplum üzerine çalıştı. Târih, edebiyat, mizah ve müzik dallarında 22 kitap yayımladı, farklı dillerden 12 kitap çevirdi.

Özlem Oktay Çerezci̇

1980 yılında Kadıköy’de doğdu. 1998’de Özel Anakent Lisesi’nden, 2003’te Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Târihi bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Sanat Târihi ana bilim dalı Türk İslâm Sanatları programında yüksek lisansını “Türk Sanatında Grifon Tasvirleri” başlıklı teziyle tamamladı. 2013’te “VI-IX. Yüzyıllarda Orta ve İç Asya’da Maden Sanatı: Göktürk Devri” isimli teziyle de doktorasını bitirdi. Mersin Yumuktepe, Ören Adramytteion ve Kars Ani harâbeleri kazılarına katıldı. Kazakistan’da Astana ve Almaata; Kırgızistan’da Bişkek ve Oş; Rusya’da St. Petersburg; Macaristan’da Budapeşte şehirlerinde müze ve kütüphâne araştırmalarında bulundu. Hâlen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak “Erken Devir Orta ve İç Asya Türk Sanatları” ile “Osmanlılardan Önce Doğu Avrupa Türk Topluluklarında Sanat” üzerine dersler vermekte ve bu alanda çalışmalarını sürdürmektedir.

Saliha Uydaş

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü mezunudur. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğü’nde çalışmaktadır. Kurtuba Sosyal Bilimler Merkezi kurumsal arşiv sorumlusudur. Şehir ve kültür târihi üzerine okumalar yapmaktadır.

Selvanur Şölen

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler bölümünde ve yine aynı üniversitenin İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde çift ana dal programı kapsamında Psikoloji tahsîlini sürdürmektedir. Bunun yanında, Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi bölümüne de devam etmektedir. Yaklaşık üç yıldır İHH İnsani Yardım Vakfı, KADEM ve Kurtuba Sosyal Bilimler Merkezi’nde çalışmaktadır.

Semra Kir Şi̇mşek

İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Yardımcısı.

Seyfullah Aslan

2009’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Târih bölümünden mezun oldu. 2012’de “Akdeniz’de Cezayir Korsanlığı (1770-1830)” başlıklı yüksek lisans tezini tamamladı. Osmanlı imparatorluğunun Tuna donanması üzerine doktora çalışmasına devam etmekte ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Târih bölümünde görev yapmaktadır.

Seyfullah Aslan

2009’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Târih bölümünden mezun oldu. 2012’de “Akdeniz’de Cezayir Korsanlığı (1770-1830)” başlıklı yüksek lisans tezini tamamladı. Osmanlı imparatorluğunun Tuna donanması üzerine doktora çalışmasına devam etmekte ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Târih bölümünde görev yapmaktadır.

Tanju Toka

1991 yılında Eleşkirt’te doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümününden 2014 yılında mezun oldu. Yüksek lisans programından 2016 yılında mezun oldu, hâlen İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe bölümünde doktora öğrenimine devam etmektedir. Kurtuba Sosyal Bilimler Merkezi’nde psikoloji, sosyoloji ve felsefe araştırmaları masası direktörüdür.

Teoman Ağar

1987 yılında İzmir’de doğdu. Lisans öğrenimini 2014 yılında Ege Üniversitesi Târih bölümünde tamamladıktan sonra aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri (Dinler Târihi) bölümünde yüksek lisans eğitimine başladı ve 2018 yılında mezun oldu. Erken dönem Hıristiyanlık târihi ve teolojisi üzerine araştırmaları devam etmektedir

Yaşar Çoruhlu

1964 yılında Of’ta doğdu. 1986’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Târihi bölümü’nde araştırma görevlisi, 1993 yılında yardımcı doçent, 2002’de doçent, 2006’da profesör oldu. 2018 yılında emekliye ayrılan Çoruhlu’nun kitapları şunlardır: Türk Sanatı’nda Hayvan Sembolizmi, Erken Devir Türk Sanatının ABC’si, Türk Mitolojisinin ABC’si, Türk İslam Sanatı’nın ABC’si, Türk Mitolojisinin Anahatları, Sultan Sancar Türbesi, Erken Devir Türk Sanatı.

Yavuz Kütük

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’ndeki öğrencilik yıllarında İngiltere ve Hollanda’da farklı engel grubundaki çocuklarla çeşitli projelerde çalıştı. Mezun olduktan sonra 1996 yılında eğitim amacıyla Hollanda’ya giderek Nijmegen Üniversitesi Pedagogische Wetenschappen bölümünde eğitimini sürdürdü. Hollanda’da rehber öğretmenliğin yanında, Avrupa’nın en iyi üçüncü engelli bakım merkezi olan CELLO Vakfı’nda farklı birimlerde 17 yıl uzman olarak görev yaptı. Türkiye’nin en büyük rehabilitasyon merkezlerinden biri olan Konya Selçuklu Belediyesi’nin yaptırdığı Otizmli Çocuklar Eğitim Merkezi’nin işletme planını hazırlayarak projenin 2013-2017 yılları arasında genel koordinatörlüğünü üstlendi. Yine Selçuklu Belediyesi’nin katkılarıyla 2016’da gerçekleştirilen uluslararası katılımlı “Hippotherapi Kongresi”nin düzenleme kurulu başkanlığını yürüttü. Hippoterapi alanında Türkiye’de bilimsel çalışmaların gerçekleşmesine katkıda bulunmuştur. 2017’de Hollanda ve Belçika’da farklı üniversitelerde görev yapan 14 kişilik akademisyen grubuyla Amsterdam Autisme Academi’yi kurdu. Kurum başta “otizm spektrum bozukluğu” olmak üzere eğitim ve rehabilitasyon alanlarında eğitimcilere, belediyelere, âilelere, rehabilitasyon merkezlerine, otizmli bireyler ile faâliyet yapan spor kulübü, vakıf veya sivil toplum örgütlerine eğitim, danışmalık hizmetleri vermektedi